ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα - Κωνσταντοπούλειο: Εκθετος ο Δήμαρχος για το πραξικόπημα

Πάτρα - Κωνσταντοπούλειο: Εκθετος ο Δήμαρχος για το πραξικόπημαΕκτέθηκε άσχημα η δημοτική αρχή έναντι των χειρισμών που επιφύλαξε στο ζήτημα του Κωνσταντοπουλείου ευγηρείου και ειδικότερα στον ορισμό προσωρινής διοίκησης, κηρύσσοντας έκπτωτη την εκλεγμένη διοίκηση.
Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η ειδική επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ο δήμαρχος Πατρέων δεν διέθετε σχετική αρμοδιότητα για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης.
Η απόφαση της επιτροπής, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια και έρχεται να δικαιώσει πλήρως τα μέλη της πρώην διοίκησης του Ευγηρείου και ειδικότερα τους Αλέξιο Ανδρουλιδάκη, Δημήτρη Δριβίλα και π. Νικόλαο Γουρδούπη οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για διορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής στο «Κωνσταντοπούλειο».
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρμόδιο όργανο «για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης είναι το Ειρηνοδικείο Πατρών, ως Ειρηνοδικείο της έδρας του σωματείου κατά την ορισθείσα διαδικασία του άρθρου 69 ΑΚ και όχι η εποπτεύουσα αρχή, η οποία δεν έχει αρμοδιότητα να ορίζει διοίκηση σε περίπτωση παύσης αυτής από την ΓΣ, αλλά μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 32, δύναται να παύει την εκλεγείσα διοίκηση.
Κατά το άρθρο 69 του ΑΚ, καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να προκαλέσει το δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου, αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση αυτού ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Ο διορισμός προσωρινής διοικήσεως γίνεται κατά το άρθρο 786 παρ. 1 ΚΠολΔ, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την διάταξη αυτή που έχει εξαιρετικό χαρακτήρα,
επιδιώκεται η προστασία των συμφερόντων του νομικού προσώπου και των
τρίτων που σχετίζονται με αυτό, αλλά και του ευρύτερου συνόλου, ενόψει της
σημασίας που έχουν τα νομικά πρόσωπα».
Με βάση τα παραπάνω η πλειοψηφία της Επιτροπής που εξέταση την αίτηση αναστολής αποφάνθηκε ότι« κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ο δήμαρχος
Πατρέων, με την προσβαλλόμενη πράξη του διόρισε προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή, ενώ ως εποπτεύουσα διοικητική αρχή δεν διέθετε σχετική αρμοδιότητα
για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης».
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Υπενθυμίζουμε, όπως έχει αναδείξει η «Π», η αρνητική πορεία για το ιστορικό ευγηρείο ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το «Κωνσταντοπούλειο» περιήλθε σε καθεστώς προσωρινής διοίκησης μετά την απόφαση που πήρε η μειοψηφία της γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου του Ιδρύματος. Η γενική συνέλευση προκλήθηκε από δύο μέλη της διοικούσας επιτροπής τα οποία αμφισβητούν διαχειριστικές αποφάσεις τις οποίες αρχικά είχαν ψηφίσει και τα ίδια. Ετσι κάλεσαν τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει αν συντρέχει περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης του σώματος προς της διοίκηση. Από τη συνεδρίαση είχαν αποχωρήσει τα τρία μέλη της διοίκησης όπως και η πλειοψηφία των μελών.
Στη συνέχεια ο Δήμος, ως εποπτεύουσα αρχή, όρισε προσωρινή διοίκηση στην οποία μάλιστα είχε ορίσει ως μέλος και ένα από τα παλαιά μέλη της διοικούσας επιτροπής. Στη συνέχεια η προσωρινή διοίκηση με συνοπτικές διαδικασίες, για τις οποίες ακόμα και ο προσωρινός πρόεδρος, διορισθείς από τον Δήμο είχε δημοσίως καταθέσει τις ενστάσεις του, προχώρησε εν μέσω της πανδημίας στην προκήρυξη εκλογών.
Πλέον αναμένονται οι εξελίξεις που προκαλεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Της
Μαρίνας Ριζογιάννη
rizogianni@pelop.gr
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:42:17]