ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης με σημαντικά θέματα

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης με σημαντικά θέματαΗ ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:
Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», θα πραγματοποιηθεί την 14η Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11 το πρωί.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία μέσω της τηλεδιάσκεψης, λόγω ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης των μελών, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1) Α) Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β΄ΦΑΣΗΣ) Κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING- ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», Β) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
2) Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων», cpv:66514110-0, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών», προϋπολογισμού δαπάνης 119.585,60€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
4) Διαγραφή οφειλής (Β. Αλεξόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
5) Διαγραφή οφειλής (Ν. Γκαβέρας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
6) Διαγραφή οφειλής (Ε. Ρεβέλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
7) Διαγραφή οφειλής (Σ. Νικολακόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
8) Διαγραφή οφειλής (Ι. Μουρτζόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
9) Διαγραφή οφειλής (Α. Παλαιοθόδωρος, Μ. Παλαιοθόδωρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
10) Διαγραφή οφειλής (Α. Μπαρής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
11) Διαγραφή οφειλής (Π. Παγώνης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
12) Διαγραφή οφειλής (Α. Σέκα, Χ. Σέκα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:09:58]