Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 02:17      6°-12° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Πάτρα:Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΣτην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:


1- Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων και επικειμένων τους για την διάνοιξη της οδού Φιλίππου Ολυμπιάδος στην περιοχή ΄΄Ζαρουχλέϊκα΄΄(εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου -Νομική Σύμβουλος)
2- Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3- Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για πάγιες και σταθερές δαπάνες οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος -Αρμ. Δ/ντής)
4- Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες Π.Ο.Ε. οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος -Αρμ. Δ/ντής)
5- Έγκριση δαπανών ψήφιση πιστώσεων, που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης υπηρεσιών (συνεχιζόμενων), του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος -Αρμ. Δ/ντής)
6- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 270,00 € για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή του δημοτικού υπαλλήλου Βασίλειου Παπαϊωάννου, σε σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 22-26/1/2018 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου -Αρμ. Δ/ντής)
7- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Καρούσος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
8- Απαλλαγές Προέδρων: α) Δημοτικής Κοινότητας Ρίου, β) Τοπικής Κοινότητας Ακταίου, γ) Τοπικής Κοινότητας Αργυράς, δ) Τοπικής Κοινότητας Ψαθοπύργου και ε) Τοπικής Κοινότητας Άνω Καστριτσίου, από υπολόγους Πάγιας Προκαταβολής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:17:39]