Σάββατο 26 Μαΐου 20:57      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Η Πάτρα, με το τρένο, θα αποκτήσει το δικό της Μετρό!

ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Η Πάτρα, με το τρένο, θα αποκτήσει το δικό της Μετρό!Υπογειοποίηση από Κανελλοπούλου έως την περιοχή του Αγίου Ανδρέα προτείνει ως μορφή διέλευσης του τρένου από την Πάτρα το Τεχνικό Επιμελητήριο, προτείνοντας παράλληλα να είναι υπόγειος και ο νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός στον Αγ. Διονύσιο.
Παράλληλα, εισηγείται ήπιας μορφής επίγεια διέλευση για τις περιοχές όπου η υπόγεια χάραξη δεν είναι εφικτή.
Από το κείμενο θέσεων που συνέταξε η Διοικούσα του παραρτήματος Δ. Ελλάδας, η «ΠτΔ» επικεντρώνει στο «διά ταύτα»:

Από τη μελέτη και την ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων προκύπτει ότι:
1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαθέσιμα στοιχεία α/α 1, α/α 6 προκύπτει σαφώς ότι για να μπορεί το συγχρηματοδοτούμενο έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ΕΕ θα πρέπει οι σιδηροδρομικοί συρμοί να καταλήγουν εντός του νέου λιμανιού της Πάτρας.
2. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι αυτή την στιγμή βρίσκονται εν ισχύ Α.Π.147998/14.04.2015 (α/α 2) αναφέρουν πλήρη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγ. Διονυσίου (Σ.Σ. Αγ. Διονυσίου) μέχρι και την περιοχή του Αγ. Ανδρέα και κατόπιν επίγεια παραλιακή διέλευση μέχρι και την περιοχή εντός του Νέου Λιμένα Πατρών.
που έχει η διάσταση του χρόνου στις αποφάσεις υλοποίησης έργων.
3. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που υπάρχουν από την περιοχή των Αραχωβιτίκων μέχρι τον ΣΣ Αγ. Διονυσίου Α.Π.102373/20.03.2008 (α/α 4) όπως αυτοί υπάρχουν και ισχύουν μέχρι σήμερα αναφέρουν για το τμήμα από την περιοχή της οδού Κανελλοπούλου μέχρι και τον ΣΣ Αγ. Διονυσίου υπογειοποιημένη γραμμή. Με δεδομένο ότι ο ΟΣΕ δεν μας έχει προσκομίσει τα οποιαδήποτε στοιχεία, το ΤΕΕ/ΤΔΕ στηριζόμενο στις αναφορές του υπουργού αλλά και πληροφορίες συναδέλφων θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή αφορά την διαφοροποίηση της χάραξης από την οδό Κανελλοπούλου (λίγο πριν αυτής) μέχρι τον ΣΣ Αγ. Διονυσίου από υπόγεια σε επίγεια.
Το ΤΕΕ/ΤΔΕ θεωρεί ότι, οι σιδηροδρομικοί συρμοί στον ΣΣ Αγ. Διονυσίου θα πρέπει να καταλήγουν πλήρως υπογειοποιημένοι.
4. Σύμφωνα με την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην πόλη της Πάτρας παραδόθηκαν στον Δήμαρχο της πόλης τρείς διαφορετικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο διέλευσης του σιδηροδρόμου από την πόλη της Πάτρας. Από την ανάλυση που προσκομίστηκε για τις προτάσεις υπογειοποίησης (β), (γ) προκύπτει ότι το κόστος των έργων από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι τον ΣΣ Αγ. Διονυσίου ανέρχεται στο ποσό των 39εκ.€.
Συμπεράσματα
Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η πόλη της Πάτρας δύναται να έχει υπόγεια διέλευση του σιδηρόδρομου της σε αρκετά μεγαλύτερο τμήμα από το προτεινόμενο με πολύ μικρή διαφοροποίηση στον μέγιστο προτεινόμενο π/υ των προσκομισθεισών στον Δήμο προτάσεων.
Δύναται να έχει υπογειοποιημένη γραμμή σιδηροδρόμου υπεραστικού και προαστιακού πριν από την περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και την περιοχή του ΣΣ Αγίου Ανδρέα δίνοντας τη δυνατότητα στην πόλη να έχει και αυτή το δικό της Μετρό.
Επομένως το ΤΕΕ/ΤΔΕ, σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, σχετικά με τις προτάσεις που προσκόμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης στον Δήμο ζητώντας παράλληλα αντίστοιχη τοποθέτηση και από τους Φορείς της περιοχής, προκρίνει την πρόταση του υπουργού «Η διέλευση από την πόλη των Πατρών από την οδό Κανελλοπούλου έως τη σύνδεση με την υφιστάμενη ΣΓ προς Πύργο μέσω υφιστάμενου ΣΣ Αγ. Ανδρέα» αλλά με έναρξη υπογειοποίησης λίγο πριν την οδό Αγ. Κωνσταντίνου και πλήρη ανάδυση του συρμού εντός του ΣΣ. Αγ. Ανδρέα, ενώ παράλληλα όπου υπάρχει επίγεια διέλευση αυτή να γίνει με την πιο ήπια μορφή.
Απο την Εντυπη "Πελοπόννησο", Δευτέρα 19/6/2017
Π. ΣακελλαρόπουλοςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:57:45]