ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Εγινε 53  ετών το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ του Πανεπιστημίου (Φωτο)

Πάτρα: Εγινε 53 ετών το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ του Πανεπιστημίου (Φωτο)Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή 53 χρόνων, σήμερα.
Είναι το μεγαλύτερο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και το δεύτερο μεγαλύτερο του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταξύ τριάντα πέντε τμημάτων, διαθέτοντας υψηλής ποιότητας φοιτητές, άριστο επιστημονικό, εργαστηριακό και τεχνικό προσωπικό και εξαιρετικές εκπαιδευτικές/ερευνητικές και κτιριακές υποδομές.
Εχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξή του τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η σύγχρονη αντίληψη για τους βασικούς στόχους και τους σκοπούς του τμήματος αφορούν στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Τεχνολογίας Υπολογιστών στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων, στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία πληροφορίας, στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές, στα συστήματα και τον αυτόματο έλεγχο.
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τμήμα εκπαιδεύει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη και κατασκευή ενεργειακών και πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί προς τους συναδέλφους τους στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Το τμήμα έχει αξιολογηθεί, τόσο πρόσφατα όσο και στο παρελθόν, από ανεξάρτητους αξιολογητές υψηλού κύρους, οι οποίοι αναγνώρισαν την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
Το διεθνές σύστημα QS World Ranking/Top Universities, ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, αξιολογεί το τμήμα τα τελευταία χρόνια και το κατατάσσει στην παγκόσμια ακαδημαϊκή ελίτ (global elite), μεταξύ των 250 καλύτερων ομοειδών τμημάτων διεθνώς, μετά από αξιολόγηση περίπου 15.000 συναφών προγραμμάτων σπουδών (τμημάτων). Πρόσφατα, δε, έγινε από ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή ακαδημαϊκών υψηλού κύρους η πιστοποίηση του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος με άριστα αποτελέσματα.
Είναι γνωστό ότι οι διεθνείς εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο ριζικές. Το τμήμα, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με γνωστά και πρωτοπόρα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και με μεγάλες παραγωγικές μονάδες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα.
Συγκεκριμένα, οι σθεναρές βασικές σπουδές και η εξειδίκευση σε διεπιστημονικές κατευθύνσεις, όπως Τεχνολογία της Πληροφορίας, Επικοινωνίες, Εξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ-Υψηλές Τάσεις, Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα, Σήματα, Συστήματα και Ελεγχος, Ελεγχος Συστημάτων και Ρομποτική, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται δυναμικά στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, παρέχουν ένα ισχυρότατο υπόβαθρο γνώσεων.
Το τμήμα προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είτε ως επισπεύδον τμήμα ή ως εταίρος είτε σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του τμήματος είναι συνεχής και στην αιχμή της τεχνολογίας, με αποτελέσματα που διεθνώς αναγνωρίζονται με συμμετοχές σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Επίσης, μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας είναι χρηματοδοτούμενη μέσω της συμμετοχής των ερευνητών του τμήματος σε μεγάλα Ελληνικά και διεθνή προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται συνεχώς η εξωστρέφεια του τμήματος, αλλά και η προσέλκυση σημαντικών πόρων, προς όφελος της παρεχόμενης προ- και μετα-πτυχιακής εκπαίδευσης.
Το τμήμα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου μέλη διδακτικού επιστημονικού προσωπικού (ΔΕΠ) με διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, καθώς και αξιόλογα μέλη υπόλοιπου εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.λπ.). Στο τμήμα φοιτούν περίπου 2600 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η κτιριακή υποδομή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι υψηλού επιπέδου. Σήμερα η µικτή επιφάνεια του των τριών κτιριακών συγκροτημάτων του Τµήµατος είναι 18.432 τ.µ. Οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος είναι υψηλότατου επιπέδου και συναγωνίζονται αυτές ομοειδών Τμημάτων μεγάλων ξένων Πανεπιστημίων.
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού/Τεχνολογίας Υπολογιστών αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος των τεχνολογικών επιστημών και βρίσκεται στο κέντρο μια διεπιστημονικής ομάδας επιστημών που επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά την παγκόσμια τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι Τεχνολογίες των Υπολογιστικών Συστημάτων, η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, η Τεχνολογία της Πληροφορίας, η Ηλεκτρονική, η Ενέργεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, βασικά αντικείμενα σπουδών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού/Τεχνολογίας Υπολογιστών, προσφέρουν λύσεις που επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη πληθώρας σημαντικών και κρίσιμων επιστημονικών, κοινωνικών και παραγωγικών τομέων, όπως π.χ. η Βιομηχανία, η Οικονομία, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ιατρική-Βϊοιατρική, η Διαστημική Τεχνολογία, η Ασφάλεια, η «Εξυπνη» Γεωργία, οι «Εξυπνες» Πόλεις κ.λπ.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι διαχρονικά ο κύριος τροφοδότης του τεχνολογικού, ερευνητικού, ακαδημαϊκού ιστού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της χώρας, στο ευρύτερο γνωστικό του αντικείμενο. Πολλά σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών και φορέων, όπως Intracom (παράρτημα Πάτρας), Intrasoft (παράρτημα Πάτρας), Citrix, ByteMobile, Dialog, Meazon, Dynacomp, Analogies, ThinSilicon, SiTel, Yodivo, Accusonus, Knowledge, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, TERNA, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, COSMOTE, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), Corallia κ.λπ. είναι διπλωματούχοι απόφοιτοί και διδάκτορες .
Το Τμήμα έχει στενή σχέση με τους αποφοίτους του και για τούτο, εκτός των άλλων, έχει δημιουργήσει μία Συμβουλευτική Βιομηχανική Επιτροπή (Industrial Advisory Board), αποτελούμενη από αποφοίτους του με λαμπρή πορεία σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή συμβουλών για την διευκόλυνση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων μας.
Ταυτόχρονα, το τμήμα έχει συστήσει μία ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) αποτελούμενη από Ελληνες, διεθνώς γνωστούς, επιστήμονες προερχομένους από ξένα Πανεπιστήμια υψηλότατου κύρους και μεγάλους παραγωγικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων έχει τις βάσεις και τις αρχές της στις προπτυχιακές σπουδές. Ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα αναφέρεται ο προπτυχιακός φοιτητής μας Βαγγέλης Καραθάνος, ιδρυτής και CEO της Geabit, μιας καινοτόμου επιχείρησης startup στον τομέα της «έξυπνης» γεωργίας, ο οποίος έχει περιληφθεί στη λίστα του Forbes, με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους του πλανήτη κάτω των 30 ετών!
Το team:
-Σταύρος Κουμπιάς, καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος
-Αντώνιος Αλεξανδρίδης, καθηγητής, αναπληρωτής πρόεδρος Τμήματος
-Δημοσθένης Καζάκος, επ. καθηγητής, διευθυντής Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου
-Ιωάννης Μουρτζόπουλος, καθηγητής, διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
-Βασίλειος Παλιουράς, καθηγητής, διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
-Ελευθερία Πυργιώτη, αν. καθηγήτρια, διευθύντρια Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[16:00]  Πάτρα: Η πρωταθλήτρια Βάσω Καραντάσιου...
[15:56]  Αχαΐα: Έλεγχοι της Αστυνομίας για...
[15:50]  Δυτική Αχαΐα: Η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας
[15:07]  Γιάννης Καραπαναγιώτης: Ο Οδοντωτός...
[15:02]  Καλάβρυτα: Εντατικοί έλεγχοι στα...
[14:52]  Δυτική Αχαΐα: Στους 200 μέχρι τώρα οι...
[14:44]  Αχαΐα: Έλεγχοι παντού - Πιθανά και σε...
[14:39]  Αχαΐα: Η εστίαση «στο πόδι» για τα ...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:11:21]