ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμουH Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (Δια ζώσης) την 2α Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1) Α) Έγκριση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στοών και τμήματος οδού Κανακάρη», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
2) Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ «Κατακύρωση σύμβασης» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη για την αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
3) Έγκριση 1ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ & Δ.Ε ΡΙΟΥ 2019» (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
4) Έγκριση του από 22/04/2020 A΄ πρακτικού και του από 24/04/2020 Β΄ πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC», προϋπολογισμού δαπάνης 190.906,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 06/2020 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
5) Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και καθορισμού κριτηρίου κατακύρωσης του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», με Κωδικό ΟΠΣ 5034533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» και προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
6) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
7) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Τεχνικά έργα αντιστήριξης - συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8) Ορθή επανάληψη της αριθ. 136/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον κωδικό του προϋπολογισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
9) Ορθή επανάληψη της αριθ. 294/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό ανάθεσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής)
10) Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί παράτασης ισχύος των προσφορών του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
11) Διαγραφή οφειλής (Γιαννακόπουλος Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
12) Διαγραφή οφειλής (Στασινός Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
13) Διαγραφή οφειλής (Σγούρα Κωνσταντίνα - Σγούρας Ευάγγελος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
14) Διαγραφή οφειλής (Ζαχαρόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
15) Διαγραφή οφειλής (Ντεντοπούλου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
16) Διαγραφή οφειλής (Ζωγόπουλος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
17) Διαγραφή οφειλής (Ramollari Bardhyl) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
18) Διαγραφή οφειλής (Παπαγιάννης Χαράλαμπος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)
19) Διαγραφή οφειλής (Πολυχρονόπουλος Σπυρίδων) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ.Αγιωτάου - Αρμ. Δ/ντρια)


Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[13:36]  Πάτρα: Ο δεκάχρονος Προαστιακός...
[13:30]  8 Regional Growth Conference: Επόμενο...
[12:33]  8 Regional Growth Conference: Δρόμοι...
[12:24]  8 RGC - Γεωργιάδης για ανάπτυξη: Θα...
[12:11]  8 Regional Growth Conference: Κορονοϊός...
[12:02]  Αίγιο: Τετραπλή στροφή από...
[11:38]  8 Regional Growth Conference: Οργάνωση...
[11:30]  8 Regional Growth Conference: Η τρίτη...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:46:27]