ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δυτική Αχαΐα: Ο Δήμος καλεί τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους

Δυτική Αχαΐα: Ο Δήμος καλεί τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τουςΗ ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αναφέρει:

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει τους οφειλέτες του ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α' 73/17.05.2019) παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Η ρύθμιση έχει ισχύ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή δίδεται περίοδος τεσσάρων (4) μηνών στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν.

Η αίτηση θα παραλαμβάνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας όπου θα δίδονται πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ρύθμιση (Δεξαμενού 36, Γραφείο 4, ώρες: 09:00 - 13:30, τηλέφωνα 2693360139, 2693360140).Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[15:20]  Πάτρα:Ο Πανηπειρωτικός στη λιτανεία της...
[15:10]  Πάτρα: Διαδήλωση για τα 6 χρόνια από τη...
[15:00]  Πάτρα: Η λαμπερή εκδήλωση «Κοιτάμε τη...
[14:56]  Πάτρα:Γέφυρα σωτηρίας για 52χρονο από...
[14:50]  Πάτρα:Πρόγραμμα κατάρτισης «Οργανωτικές...
[14:40]  Πάτρα: Κανονικά σε λειτουργία το...
[14:30]  Πάτρα: Η ατζέντα προβλημάτων της...
[14:20]  Δ.Ελλάδα:Αξιοποίηση του κρυμμένου...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:26:15]