ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Αυθαίρετα...φάρος και ακίνητα

Πάτρα:Αυθαίρετα...φάρος και ακίνηταΠέντε χρόνια θα έχει ο Δήμος Πατρέων στην διάθεσή του για να νομιμοποιήσει τις λιμενικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν μη νόμιμα από φορείς του δημοσίου μέσα στην πρώην χερσαία λιμενική ζώνη που του παραχωρήθηκε.
Η «ΠτΔ» παρουσιάζει τα βήματα που υποχρεούται να ακολουθήσει ο Δήμος για να νομιμοποιήσει τα ακίνητα της Ηρώων Πολυτεχνείου και τον φάρο.Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τροπολογίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, οι επίμαχες κατασκευές και κτίσματα μπορούν να χαρακτηριστούν νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον Δήμο, μετά από γνωμοδότηση των Υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η αίτηση για τη νομιμοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα.
Για την παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων ισχύουν (σε αδρές γραμμές) οι παρακάτω όροι:
α) Ο Δήμος Πατρέων θα αναλάβει, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων και των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας για την υλοποίηση του σκοπού των παραχωρήσεων, καθώς και τη δαπάνη των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο. Εξυπακούεται, ασφαλώς, ότι η δαπάνη για τις εργασίες και την υλοποίηση του σκοπού δύναται να προέρχεται είτε από ίδιους πόρους του Δήμου, είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή (π.χ ένταξη σε Αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κρατική επιχορήγηση κ.λπ.).
β) Επίσης, υποχρεούται στην, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες, συντήρηση, βελτίωση και επισκευή του παραχωρουμένου ακινήτου και των επ' αυτού κτηρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραμένουν επ' ωφελεία του ακινήτου και του ελληνικού Δημοσίου.
γ) Το ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης επισκευής, συντήρησης βελτίωσης ή φύλαξης των ακινήτων που παραχωρούνται ακόμη και αν αυτή επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Το Δημόσιο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων, των οποίων τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση παραχωρεί.
ε) Η αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία παραμένει αρμόδια για την προστασία και τη λήψη μέτρων στο τμήμα της παραχώρησης που εμπίπτει εντός της εγκεκριμένης οριογραμμής του αιγιαλού.
στ) Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης επέρχεται αυτοδίκαια ανάκληση των παραχωρήσεων.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[08:00]  Πάτρα: Στην «Ανοδος ΑΤΕ» τα έργα στην...
[06:00]  Θεμέλιο πνευματικής αναμόρφωσης της...
[χθες 22:10]  Κλειστή η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου...
[χθες 21:23]  Αχαΐα: Με πιθανότητα χιονόπτωσης η...
[χθες 19:43]  Ο Απόστολος Κατσιφάρας παρουσιάζει...
[χθες 19:37]  Στην Φρουρά των Αγγέλων ο Εύζωνος...
[χθες 16:39]  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η...
[χθες 15:54]  Στην Πάτρα τη Δευτέρα και την...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:11:14]