Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 18:36      4°-12° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Συνεδριάζει η δημοτική Οικονομική Επιτροπή

Πάτρα:Συνεδριάζει η δημοτική Οικονομική ΕπιτροπήΣτην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

1- Εξέταση β΄ πρακτικού και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 59.353,84 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6/2017 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
2- Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική διερεύνηση ευστάθειας πρανούς σε τμήμα της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας στην περιοχή Ζαβλανίου του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9α&γ του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
3- Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/899, Β/1.033) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
4- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 995,52 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την υπηρεσία συντήρησης δύο (2) «Φωτοαντιγραφικών - Εκτυπωτικών μηχανημάτων RICOH - C.P.V.:30120000-6 για τις άμεσες ανάγκες του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
5- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.812,32 € (με 24% ΦΠΑ), για την προμήθεια Εξαρτημάτων Εκτυπωτών Σχεδίασης (plotters) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, για το έργο: ΄΄Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016)΄΄ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
7- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 399,50 € (με το Φ.Π.Α. 24%), για την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή πιστολέτου MAKITA HR 5001 C του συνεργείου υδραυλικών του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 45/2017 Μελέτη (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
8- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.184,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%), για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση Υπηρεσιών Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, Αξιολογήσεων και έκδοση ΠΕΑ σε Δημοτικά Κτίρια», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 47/2017 Μελέτη (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
9- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.998,88 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την Προμήθεια πλυντηρίων - ηλεκτρικών συσκευών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
10- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 401,01 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ - ΠΑΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
11- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 28.032,92 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού Ερυμ.=162,04 τ.μ., ιδιοκτησίας κας Ελένης Τσίγκα-Νορτζίν, επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως Βραχναιίκων κοινοχρήστου χώρου - δρόμου, μεταξύ των Ο.Τ. 7 και Ο.Τ. 11, σε συνέχεια της υπ' αριθ. 641/20-9-2017 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΡΗΨΩΞΙ-Μ25) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
12- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.614,03 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού των Δ/νσεων: α) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Διοικητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, ε) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στ) Τοπικής Οικονομίας, ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η) Υπηρεσίες Δημάρχου για τον Δεκέμβριο 2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
13- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 10.560,00 € και β) 1.560,00 €, προκειμένου να πληρωθούν τα οδοιπορικά των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
14- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 160,00 €, για τη συμμετοχή της δημοτικής υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, κας Τριπολιτσιώτη Μαρίας, στη Συνάντηση Εργασίας για το κοινωνικό εισόδημα, που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Αλληλεγγύης, στην Αθηάν, από 4 έως 7 Δεκεμβρίου 2017 (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια)Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[18:03]  Στη μνήμη της Αλέκας Σιούλη τα εγκαίνια...
[13:53]  Πάτρα: Αναβάλλεται για την Παρασκευή η...
[13:42]  "Μιλάμε για την πόλη": Οι παρατηρήσεις...
[13:31]  Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Θεσμός η...
[13:10]  "Μιλάμε για την πόλη" Κοντοές: Το πλαν...
[13:03]  4η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του...
[12:56]  Πάτρα: Σε συλλαλητήριο για τον...
[12:17]  "Μιλάνε οι Πατρινοί": Πιο μπροστά από...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:36:08]