ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το μεγάλο ΟΧΙ του Ι. Μεταξά στο προκλητικό τελεσίγραφο

Το μεγάλο ΟΧΙ του Ι. Μεταξά στο προκλητικό τελεσίγραφοΒασίλης Μπεκίρης
τ. Υφυπουργός
Μετά την παράδοση και την ανάγνωση του τελεσίγραφου, το οποίο ουσιαστικά αξίωνε την άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας εις τον Ιταλικόν Φασισμόν, ο Ιωάννης Μεταξάς σήκωσε τα μάτια του και κοιτάζοντας τον Γκράτσι, επακολούθησε ο εξής διάλογος:
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Alors c' est la querre!» (Λοιπόν, έχουμε πόλεμο!)
ΓΚΡΑΤΣΙ: «Δεν είναι απαραίτητο. Η Ιταλική Κυβέρνησις ελπίζη ότι θα δεχθήτε την αξίωσίν της και θα αφήσετε τα Ιταλικά στρατεύματα να διέλθουν δια να καταλάβουν τα στρατηγικά σημεία της χώρας»
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Και ποία είναι τα στρατηγικά σημεία περί των οποίων ομιλεί η διακοίνωσις;»
ΓΚΡΑΤΣΙ: «Δεν είμαι εις θέσιν να σας είπω εξοχώτατε. Η Κυβέρνησίς μου δεν με ενημέρωσε»
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Και εντός πόσου χρόνου αναμένετε την απάντησιν;»
ΓΚΡΑΤΣΙ: «Μέχρι της 6ης πρωινής (!)»
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Εν τοιαύτη περιπτώσει η διακοίνωσις αύτη αποτελή κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος»
ΓΚΡΑΤΣΙ: «Όχι εξοχώτατε. Είναι τελεσίγραφον»
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Ισοδύναμον προς κήρυξιν πολέμου»
ΓΚΡΑΤΣΙ: «Ασφαλώς όχι, διότι πιστεύω ότι θα παράσχετε τας διευκολύνσεις τας οποίας ζητή η Κυβέρνησίς μου»
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Όχι, ούτε λόγος δύναται να γίνη περί ελευθέρας διελεύσεως. ακόμη όμως και αν υπετίθετο ότι θα έδιδα μία τοιαύτην διαταγήν - την οποίαν δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω - είναι τώρα τρεις το πρωί. Πρέπει να ετοιμασθώ, να κατέβω εις τας Αθήνας, να ξυπνήσω τον Βασιλέα, να καλέσω τον Υπουργόν των Στρατιωτικών και τον Αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να θέσω εις κίνησιν όλας τας στρατιωτικάς τηλεγραφικάς υπηρεσίας, ούτως ώστε μία τοιαύτη απόφασις να καταστή δυνατόν να γίνη γνωστή εις τα πλέον προκεχωρημένα τμήματά μας των συνόρων. Όλα αυτά είναι πρακτικώς αδύνατα. Η Ιταλία, η οποία δεν μας παρέχη καν τη δυνατότητα να εκλέξωμεν μεταξύ πολέμου και ειρήνης κηρύσσει ουσιαστικώς τον πόλεμον εναντίον της Ελλάδας»
Οι τελευταίες φράσεις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τον Ιταλό Πρεσβευτή Γκράτσι δημιουργούν ορισμένα ερωτηματικά: Γιατί ελέχθησαν οι τελευταίες φράσεις του Ι. Μεταξά; Μήπως ο Ι. Μεταξάς επεδίωκε να κερδίσει χρόνο, να αποσπάσει μία προθεσμία ολίγων ωρών για να θέσει σε πλήρη συναγερμό τις ένοπλες δυνάμεις; Ή μήπως ήθελε, όπως υπεστήριζαν ορισμένοι επικριτές του, τη διευθέτηση του ζητήματος; Πάντως, η αοριστία των Ιταλικών απαιτήσεων δικαιολογούσε μια τέτοια πιθανότητα, δηλαδή τη διευθέτηση του ζητήματος. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστόν, ο Ι. Μεταξάς είχε βολιδοσκοπήσει επανειλημμένα τους Γερμανούς για τις εδαφικές αξιώσεις του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνι. Αλλά η απάντηση των Γερμανών ήταν απογοητευτική για την Ελλάδα και για τον λόγο αυτό ο Ι. Μεταξάς είχε εγκαταλείψει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι στις προθέσεις του Μουσολίνι ήταν πάντοτε η κατάληψη της Κέρκυρας και του παραλιακού τμήματος της Ηπείρου. Βέβαια, αργότερα άνοιξε περισσότερο η όρεξή του και ήθελε να καταλάβει την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις υπόλοιπες προς νότον περιοχές, φθάνοντας μέχρι την Αθήνα. Βέβαια, ο Ι. Μεταξάς γνώριζε τις αρχικές βλέψεις του Ιταλού δικτάτορα, χωρίς να γνωρίζει τις νεώτερες απαιτήσεις του. Το τελεσίγραφο όμως ξεκαθάριζε τις απαιτήσεις του Μουσολίνι και δεν άφηνε καμία υπόνοια για τις ευρύτερες κατακτητικές βλέψεις των Ιταλών. Η σύνταξη όμως του τελεσίγραφου ήταν αόριστη και έτσι μπορούσε να αφήσει την εντύπωση ότι ο Ντούτσε θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την κατοχή περιορισμένων εδαφικών Ελληνικών εκτάσεων. Μήπως, άραγε, ο Ι. Μεταξάς εσκέπτετο όλα τα ανωτέρω τη στιγμή που υπέβαλε τις ανωτέρω ερωτήσεις στον Ιταλό Πρεσβευτή Γκράτσι; Και μήπως ήταν και αυτός ο λόγος που του προέβαλε και τα χρονικά όρια της τρίωρης προθεσμίας; Όμως ο Ιταλός Πρεσβευτής δεν έδειξε καμία προθεσμία να προχωρήσει σε συζητήσεις, διότι έτσι είχε διαταχθεί, οπότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατάλαβε τις προθέσεις του και έτσι δεν απέμενε να κάνει τίποτε άλλο παρά να αποδεχθεί το γεγονός του πολέμου.
Μετά από όλα τα ανωτέρω, ο Ι. Μεταξάς σηκώθηκε από τη θέση του και είπε ψυχρά και παγερά προς τον εκπρόσωπο της Ιταλικής Κυβέρνησης:
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Πολύ καλά, λοιπόν, έχομεν πόλεμον»
Τότε ο Γκράτσι σηκώθηκε για να φύγει και ο Πρωθυπουργός τον προέπεμψε με ευγένεια μέχρι την έξοδο και ο Ιταλός Πρεσβευτής έφυγε χωρίς να ανταλλαγεί κανένας χαιρετισμός μεταξύ των δύο ανδρών.
Μετά την αποχώρηση του Ιταλού Πρεσβευτή αμέσως ο Ι. Μεταξάς ειδοποίησε όλους τους αρμοδίους, συμπεριλαμβανομένου και του Πρεσβευτή της Μεγάλης Βρετανίας Παλερέτ. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου την 5η πρωινή ώρα προήδρευσε του Υπουργικού Συμβουλίου.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αφού έκανε την σχετική ενημέρωση, κάλεσε τους τυχόν διαφωνούντες Υπουργούς να παραιτηθούν. Κανείς όμως εκ των Υπουργών δεν παραιτήθηκε και όλοι συμφώνησαν με τους χειρισμούς του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός υπέγραψε πρώτος τα διάφορα Διατάγματα γενικής επιστράτευσης και κήρυξης της χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση και ανήγγειλε την ανάληψη της Γενικής Αρχηγίας των ενόπλων δυνάμεων από τον Βασιλιά Γεώργιο Β΄ και την ανάθεση της Αρχηγίας του στρατού ξηράς στον Αντιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο.
Εν τω μεταξύ από τις 6 π.μ. οι Αθηναίοι άρχισαν να ξυπνούν από τους συριγμούς των σειρήνων. Ο λαός της Αθήνας βγήκε στους δρόμους και μέσα σε λίγη ώρα ολόκληρη η Πρωτεύουσα έπλεε στα γαλανόλευκα. Εκείνο όμως που συνέβη εκείνο το πρωί στην Αθήνα είναι αδύνατον να περιγραφεί. Εκτός βέβαια από τον μεγάλο ενθουσιασμό που είχε καταλάβει τα πλήθη, μεγάλες ομάδες στρατεύσιμων πολιτών έσπευδαν τραγουδώντας προς τα κέντρα στρατευσίμων για να φορέσουν το χακί και να υπερασπισθούν τα πάτρια εδάφη. Παράλληλα, προς τα ανωτέρω άρχισαν να κυκλοφορούν σε έκτακτες εκδόσεις οι εφημερίδες, οι οποίες γίνονταν ανάρπαστες από τους πολίτες, ενώ το ραδιόφωνο μετέδιδε συνεχώς το πρώτο ανακοινωθέν και τα Διαγγέλματα του Πρωθυπουργού και του Βασιλιά Γεωργίου Β΄.
* Ο Βασίλης Μπεκίρης είναι τ. Υφυπουργός.Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 13:53]  Με σκοτεινούς «οιωνούς» ξεκινά η...
[χθες 13:00]  Σε αναζήτηση μεθόδων δίκαιης...
[χθες 12:03]  Η διορατικότητα και η επιμέλεια...
[χθες 11:14]  Η απόφαση του ΣτΕ για τα εμβόλια...
[χθες 16:12]  Μια θαυμαστή διαφυγή
[χθες 11:56]  Μια ιστορία για τον "Απόλλωνα"
[χθες 10:10]  Μόνο τα όνειρα των νέων είναι...
[χθες 13:20]  Kοινωνία: μαζοποίηση ή προσωπική...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:44:07]