Κυριακή 24 Ιουνίου 05:59      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ

Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ' ουρανού”Οη δσο κοσζηθοί σθαίλοσλ ηε δηθή ηοσς δηαδροκή κέζα
απο κειωδίες θαη ηραγούδηα ποσ ελώλοληαη, ζσλοκηιούλ,
επαλαπροζδηορίδοληαη, κεηαθέροληας κλήκες, αηζζήζεης θαη
ετοτρώκαηα απο ηελ παράδοζε ζηο ζήκερα.
΢κύρλε, Κάισκλος, Κρήηε, Υαηδηδάθης, Θεοδωράθες, Λοΐδος,
΢αββόποσιος, Περίδες θαζώς θαη λεόηερες πρωηόησπες
ζσλζέζεης ζε κηα ηρσθερή, εσθάληαζηε κοσζηθή
παράζηαζε κέζα απο κηα θρέζθηα, ζύγτρολε καηηά.
Μαρηαζηέιια Σδαλοσδάθε: ηραγούδη, ιαθηά, θροσζηά
Σάθες Φαραδής: πηάλο πιήθηρα, θωλεηηθά


Είσοδος: 8 ευρώ
6 ευρώ φοιτητικόΑποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 16:09]  Πάτρα: Σήμερα η συναυλία της...
[χθες 13:06]  Πάτρα: Τη Δευτέρα μια μελωδική...
[χθες 09:50]  Το Άρμα Θέσπιδος στην Ικαρία
[χθες 05:00]  Πάτρα:Η συναυλία των Barcelona...
[χθες 04:00]  Δύμαια 2018: Το πρόγραμμα...
[χθες 23:59]  Πάτρα:Συναυλία της Aquapella...
[χθες 23:04]  Πάτρα:Καλοκαιρινή μουσική βραδιά...
[χθες 13:46]  Πάτρα: Ξεκινά την Πέμπτη ο Κινητός...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:59:16]