Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 22:53      8°-16° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ

Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ' ουρανού”Οη δσο κοσζηθοί σθαίλοσλ ηε δηθή ηοσς δηαδροκή κέζα
απο κειωδίες θαη ηραγούδηα ποσ ελώλοληαη, ζσλοκηιούλ,
επαλαπροζδηορίδοληαη, κεηαθέροληας κλήκες, αηζζήζεης θαη
ετοτρώκαηα απο ηελ παράδοζε ζηο ζήκερα.
΢κύρλε, Κάισκλος, Κρήηε, Υαηδηδάθης, Θεοδωράθες, Λοΐδος,
΢αββόποσιος, Περίδες θαζώς θαη λεόηερες πρωηόησπες
ζσλζέζεης ζε κηα ηρσθερή, εσθάληαζηε κοσζηθή
παράζηαζε κέζα απο κηα θρέζθηα, ζύγτρολε καηηά.
Μαρηαζηέιια Σδαλοσδάθε: ηραγούδη, ιαθηά, θροσζηά
Σάθες Φαραδής: πηάλο πιήθηρα, θωλεηηθά


Είσοδος: 8 ευρώ
6 ευρώ φοιτητικόΑποστολή με E-mail Εκτύπωση


 
Πρόσφατα
[16:29]  Ο «Καζαντζάκης» ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη
[14:49]  «Το Ονειρο και το Θαύμα» αύριο στον...
[13:36]  Christmas Reveillon με το Γιώργη...
[13:10]  Παρουσιάζει το βιβλίο του ο Β....
[12:50]  Πλούσια δράση από τον Χορευτικό Όμιλο...
[10:36]  Στις 19 Δεκεμβρίου η Χριστουγεννιάτικη...
[08:21]  Αίγιο: "Η ζωή μας...ένα tango" την...
[05:30]  Ο "Κάτοικος Πατρών" για λίγο ακόμα στο...

 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [22:53:08]