Κυριακή 22 Οκτωβρίου 16:55      12°-22° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ

Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ' ουρανού”Οη δσο κοσζηθοί σθαίλοσλ ηε δηθή ηοσς δηαδροκή κέζα
απο κειωδίες θαη ηραγούδηα ποσ ελώλοληαη, ζσλοκηιούλ,
επαλαπροζδηορίδοληαη, κεηαθέροληας κλήκες, αηζζήζεης θαη
ετοτρώκαηα απο ηελ παράδοζε ζηο ζήκερα.
΢κύρλε, Κάισκλος, Κρήηε, Υαηδηδάθης, Θεοδωράθες, Λοΐδος,
΢αββόποσιος, Περίδες θαζώς θαη λεόηερες πρωηόησπες
ζσλζέζεης ζε κηα ηρσθερή, εσθάληαζηε κοσζηθή
παράζηαζε κέζα απο κηα θρέζθηα, ζύγτρολε καηηά.
Μαρηαζηέιια Σδαλοσδάθε: ηραγούδη, ιαθηά, θροσζηά
Σάθες Φαραδής: πηάλο πιήθηρα, θωλεηηθά


Είσοδος: 8 ευρώ
6 ευρώ φοιτητικόΑποστολή με E-mail Εκτύπωση


 
Πρόσφατα
[11:45]  Επίκεντρο:Πρεμιέρα για την παράσταση «Ο...
[11:25]  Πάτρα:Απόψε η συναυλία του διεθνούς...
[10:35]  Πάτρα: Συναυλία της Πολυφωνικής για τον...
[06:45]  Αποκτά και Λυρική Σκηνή το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας
[χθες 22:30]  Α. Τερζής: Σύντομα θα έχουμε νεο...
[χθες 14:48]  Από τον Καναδά στην Πάτρα για...
[χθες 14:11]  Σήμερα η συναυλία για το έργο των...
[χθες 13:46]  Κάρλα Μπρούνι: «Αισθάνομαι πολύ...

 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [16:55:44]