Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 19:17      19°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ

Πάτρα:Στο Πολύεδρο...“Της θαλασσας και τ' ουρανού”Οη δσο κοσζηθοί σθαίλοσλ ηε δηθή ηοσς δηαδροκή κέζα
απο κειωδίες θαη ηραγούδηα ποσ ελώλοληαη, ζσλοκηιούλ,
επαλαπροζδηορίδοληαη, κεηαθέροληας κλήκες, αηζζήζεης θαη
ετοτρώκαηα απο ηελ παράδοζε ζηο ζήκερα.
΢κύρλε, Κάισκλος, Κρήηε, Υαηδηδάθης, Θεοδωράθες, Λοΐδος,
΢αββόποσιος, Περίδες θαζώς θαη λεόηερες πρωηόησπες
ζσλζέζεης ζε κηα ηρσθερή, εσθάληαζηε κοσζηθή
παράζηαζε κέζα απο κηα θρέζθηα, ζύγτρολε καηηά.
Μαρηαζηέιια Σδαλοσδάθε: ηραγούδη, ιαθηά, θροσζηά
Σάθες Φαραδής: πηάλο πιήθηρα, θωλεηηθά


Είσοδος: 8 ευρώ
6 ευρώ φοιτητικόΑποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[14:06]  Πάτρα:"Ξεκίνησε" η Περιβαλλοντική...
[11:07]  Πάτρα: Ανοίγει η έκθεση του Εικαστικού...
[χθες 22:19]  Πάτρα:Το Πανεπιστήμιο στην Τιμία...
[χθες 11:00]  Πάτρα:Σήμερα, η "Βαρκαρόλα Αγάπης"...
[χθες 09:47]  Πάτρα:Επανέρχεται ο «Αυτόχειρας»...
[χθες 11:28]  Πάτρα: Παρουσιάζονται την...
[χθες 10:59]  Πάτρα: Παντρολογήματα στις Ιτιές
[χθες 21:02]  Πάτρα:Ο Πανηπειρωτικός συνεχίζει...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:17:40]