ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


πελοπ


Μειονότητες και ΙδιαιτερότητεςΑΝΕΒΗΚΕ πυρετός τελευταία στις περιοχές όπου παρεπιδημεί ευρύς και κινητικός μειονοτικός πληθυσμός. Οι έκτακτες και απολύτως πιεστικές υγειονομικές συνθήκες έβαλαν ξανά στην επικαιρότητα ένα παλιό, άλυτο ζήτημα, μόνο που το έβαλαν κατά τρόπο δραματικό. Δικαιούται κανείς για λόγους παράδοσης, εθίμου, κουλτούρας και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, να μην συμπλέει με τους γενικότερους κανόνες που ρυθμίζουν τους όρους της συλλογικής ζωής, όταν η εξαίρεσή του αυτή ενδεχομένως εγείρει κινδύνους για την ευρεία κοινότητα; Εάν μέχρι σήμερα το θέμα αντιμετωπιζόταν με ανοχή και συγκατάβαση (κακώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν κατήχηση και διαβίωση ανηλίκων), οι ακραίες συνθήκες που εισήγαγε η επιδημία, μηδενίζουν τα περιθώρια αυτά. Το κράτος οφείλει να σηκώσει τα μανίκια και να δει το θέμα ολιστικά. Επικίνδυνες δεν είναι μόνο οι βόλτες στα πάρκα και τις παραλιακές οδούς, για τις οποίες ευλόγως αλλά μονομερώς, πολύς θόρυβος γίνεται.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:26:30]