ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Το μήνυμα του νέου γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους Δημάρχους

Πάτρα:Το μήνυμα του νέου γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους ΔημάρχουςΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο νέος συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Νίκος Παπαθεοδώρου, με την ανάληψη των καθηκόντων του, παρέθεσε συνέντευξη στην «Π» και μιλάει για τα σχέδιά του, το όραμά του στην ηγεσία του θεσμού και για τις προτεραιότητες που έχει θέσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ο θεσμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Συντονιστή, σήμερα, τι χαρακτήρα έχει τυπικά και πολιτικά;

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως ενιαία μονάδα διοίκησης του κράτους, έχει ως κύρια αποστολή την άσκηση εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων του κράτους στην περιοχή ευθύνης της και έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της τοπικής αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές σε θέματα ιθαγένειας, αστικής κατάστασης, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών, σε θέματα περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασίας και διαχείρισης υδάτων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων, συντονισμού στην αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας. Επίσης υποστηρίζει και συντονίζει τους ΟΤΑ, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση αυτών και ασκεί εποπτεία επ’ αυτών καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητάς της.
Με τον Ν. 4325/2015 καταργήθηκε η θέση του πρώην γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ήταν μετακλητός υπάλληλος, διοριζόμενος από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συστήθηκε θέση προϊσταμένου, δημοσίου υπαλλήλου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Η εν λόγω θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, για θητεία πέντε ετών, μετά από ολοκλήρωση διαδικασιών σχετικής δημόσιας προκήρυξης για πλήρωση θέσεων Συντονιστών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Πόσο δύσκολο είναι το έργο αυτό; Ποιο είναι το όραμα και οι στόχοι που έχετε θέσει;

Ο στόχος είναι σταδιακά να δημιουργηθεί νομιμοποιημένη ηγεσία τεχνοκρατικής διοίκησης στα υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ κ.λπ., μέσα στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης του κράτους και τη σταδιακή εμπέδωση μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, με αναδιοργάνωση διοικητικών δομών, περιγραφή θέσεων εργασίας, εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κ.λπ.
Το στοίχημα σε όλη τη δημόσια διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι απαιτητικό, προκλητικό και καινοτόμο, καθώς θα κληθούμε να δημιουργήσουμε εξωστρεφείς δημόσιες υπηρεσίες με έμφαση στα αποτελέσματα και τις ανάγκες των πολιτών, με σχετικά περιορισμένους ανθρώπινους, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, επιζητώντας την δημιουργία τοπικών αλλά και διεθνικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών και δικτυώσεων με σταδιακή αλλαγή της εσωστρεφούς οργανωσιακής μας κουλτούρας.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Πολλές φορές ανακύπτουν θέματα σε σχέση με τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων και πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε προς τους δήμους για τις αποφάσεις που λαμβάνουν;

Βασικός πυλώνας του «Καλλικράτη» ήταν ο θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας και της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, που θα εποπτεύονταν από τον υπουργό Εσωτερικών. Η διαδικασία ξεκίνησε να υλοποιείται με την προκήρυξη του Ελεγκτή Νομιμότητας το 2011 (προσωπικά είχα επιλεγεί από το ΑΣΕΠ το έτος 2012 ως Ελεγκτής Νομιμότητας για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ. Ομως η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε για διάφορους λόγους, ο νόμος τροποποιήθηκε και μένει ανενεργός μέχρι σήμερα, ενώ αποτελεί αντικείμενο της κυοφορούμενης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Από το 2011 έως σήμερα (όντως ήδη σε μεγάλο χρονικά μεταβατικό στάδιο), ο πρώην γενικός γραμματέας και νυν συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ασκεί τον εν λόγω έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ.
Αυτό σημαίνει ότι ευρίσκεται ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ σε διοικητικό επίπεδο, κάτι που θα μείωνε δραστικά η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Κι αυτό επειδή σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών, θα ολοκληρώνονταν το διοικητικό επίπεδο ελέγχου, θα εμπεδώνονταν σταδιακά κλίμα ασφάλειας δικαίου στους πολίτες και στους ΟΤΑ, που θα εξασφάλιζε και έναν ποιοτικότερο αποτέλεσμα, λόγω και της ειδικής στελέχωσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας με ειδικούς επιστήμονες, βάσει συγκεκριμένης περιγραφής θέσεων ευθύνης και καθηκόντων.
Παρ’ όλα αυτά, για επτά ολόκληρα χρόνια μεταβατικού σταδίου, η Διεύθυνση Διοίκησης, που ασκεί παρεμπιπτόντως και τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ, έχει χαρτογραφήσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχέσεις κράτους – Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μπορώ να πω ότι σταδιακά εξομαλύνονται. Ειδικά στον έλεγχο των ετήσιων προϋπολογισμών και των αναμορφώσεών τους, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι καθώς δίνουμε και ετησίως γραπτές οδηγίες με κατάλογο προαπαιτουμένων, ώστε να εμπεδώνεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη κρατικών δομών και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θα ήθελα μόνο να σημειώσω ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας με τη διοικητική ιεραρχία των ΟΤΑ, στην προετοιμασία, τεκμηρίωση και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων, ώστε να μειώνεται δραστικά και ο αριθμός των αποφάσεων που ακυρώνονται από τις Υπηρεσίες μας ή τις Επιτροπές Ελέγχου.
Απαραίτητη θεωρώ τη συνδρομή και της Νομικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ σε αποφάσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης (π.χ. προκηρύξεις διαγωνισμών, αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, κ.λπ.).
Ως προς το σκέλος των πειθαρχικών υποθέσεων των αιρετών των ΟΤΑ, θα έλεγα ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η έγκαιρη και στενή συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τον Συνήγορο του Πολίτη, τον Γενικό Επιθεωρητή κ.λπ., ώστε να μην υπάρχει λόγος παραπομπής και επιβολής διοικητικών μέτρων σε αιρετούς, για ολιγωρία ή έλλειψη συνεργασίας, ή άμεσης ανταπόκρισης και επίλυσης προβλημάτων πολιτών.

ΕΡ: Στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων, ποιοι στόχοι έχουν τεθεί για τη διατήρηση και βελτίωση ή εμπλουτισμό των υδατικών συστημάτων της περιοχής;

Υπάρχει μεγάλος όγκος έκδοσης αποφάσεων που αφορούν χρήσεις και εκτέλεση έργων υδροληψιών. Χρειάζεται να βελτιωθεί η συνεργασία μας με τις αιρετές Περιφέρειες σε θέματα εφαρμογής προγραμμάτων διαχειριστικών σχεδίων υδάτων (εμπλουτισμός υδατικών συστημάτων δημοπράτησης έργων). Επίσης θα δώσουμε έμφαση και σε προγράμματα ελέγχου ποιότητας υδάτων κολύμβησης. Για το τρέχον έτος έχει γίνει ανάθεση με διαγωνισμό από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου και εντός του Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα σχετικά αποτελέσματα για τα ύδατα κολύμβησης.

ΕΡ: Υπάρχει ακόμα και σήμερα η εκκρεμότητα με το φράγμα Πείρου - Παραπείρου. Ποιο είναι το σχόλιό σας για την εμπλοκή που υπάρχει με τον φορέα διαχείρισης; Προτίθεστε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες για τη λειτουργία του έργου;

Παρακολουθείται και υλοποιείται κατά κύριο λόγο από το υπουργείο Υποδομών με την επέκταση της διώρυγας του Πηνειού. Το έργο χαρακτηρίζεται ως μεγάλο, ειδικό και σύνθετο έργο εθνικού επιπέδου και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
 
ΕΡ: Ως προς τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας στα θέματα που αφορούν στη Δυτική Ελλάδα;

Υπάρχει καταγεγραμμένος αρκετά μεγάλος αριθμός αυθαιρέτων εντός δασών και αιγιαλού. Σε συνεργασία με την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο δύναται να εκτελεστεί ένα σημαντικό μέρος αυτών που έχουν τελεσιδικήσει. Οι διαδικασίες που αφορούν λατομεία και αυθαίρετα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά μέσα από σχετική βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. Πρέπει να αντιμετωπισθεί επίσης ο μεγάλος αριθμός σε εκκρεμότητα για εξέταση υποθέσεων στα τρία Συμβούλια Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων και ενστάσεων κατά αυθαιρέτων στους τρείς νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες Αχαΐας και Ηλείας. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των καθορισμένων ημερομηνιών ή θα χρειαστεί και άλλη παράταση;
Οι Υπηρεσίες μας ανάρτησαν τους δασικούς χάρτες της περιφερειακής μας ενότητας, ενημερώνοντας παράλληλα τους πολίτες, με ημερίδες που διοργανώθηκαν, τους δήμους, αλλά και φορείς. Τα δασαρχεία θα προχωρήσουν σε πρόταση άρσης του αναδασωτέου, κατόπιν σχετικού ελέγχου, έτσι ώστε πριν κυρωθεί ο δασικός χάρτης, να προωθηθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να διορθωθεί ο Δασικός Χάρτης και να μην εμφανίζεται ο αναδασωτέος χαρακτήρας σε εκτάσεις που ήταν ανέκαθεν μη δασικές.
Κατόπιν των παραπάνω και αφού θεωρηθεί ο δασικός χάρτης, εξαιρουμένων των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί, θα προωθηθεί για κύρωση από τον συντονιστή και στη συνέχεια για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να είναι ισχυρός έναντι διοικητικών και δικαστικών αρχών. Ολοι οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συνεργασία με την ΕΚΧΑ ΑΕ έχουν προχωρήσει στην αναγκαία οριοθέτηση οικισμών. Πιστεύω ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος αφού έχει δοθεί ήδη παράταση έως το τέλος Ιουλίου τρέχοντος έτους.
Η προστασία των δασών και εν γένει της δημόσιας περιουσίας είναι μια από τις βασικές και ευαίσθητες αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε τοπικό επίπεδο (Αχαΐα), ποια θέματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης;
Η συνεργασία και συνέργεια με τους ΟΤΑ είναι πρώτη προτεραιότητα καθώς πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Οι οικότοποι και οι προστατευόμενες περιοχές, τα άλση, τα δασύλλια και τα πευκοδάση ευρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.


ΕΡ: Μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο. Σε τι επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία; Υπάρχουν προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης και ποια είναι αυτά;

Την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα (για Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά) και στην Τρίπολη (για την Πελοπόννησο) επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε ευρείες συσκέψεις που σχετίζονταν με την ολοκλήρωση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Στόχος μας αποτελεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων όλων των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους, για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Για φέτος, κατανεμήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό των 16,9 εκατομμυρίων ευρώ στους ΟΤΑ της χώρας για έργα πυροπροστασίας, εκ των οποίων τα 2.157.900 ευρώ αφορούν στους ΟΤΑ της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου. Επίσης, έχουν δοθεί πιστώσεις ύψους 198.500 ευρώ (145.000 για τη Δυτική Ελλάδα και 53.500 για τα Ιόνια Νησιά) για την εκτέλεση προγραμμάτων δασοπροστασίας στις δασικές υπηρεσίες.
Θεσμοθετήθηκε, επίσης, νέο χρηματοδοτικό εργαλείο Δήμων και Περιφερειών για την αντιμετώπιση των ήδη επελθουσών ζημιών από θεομηνίες, όπως καταστροφές λόγω πυρκαγιών κλπ., αλλά και για δράσεις πρόληψης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και κυρίως στις παρεμβάσεις αποκατάστασής τους, που πρέπει να γίνουν σε αυτούς από τους ΟΤΑ, ενόψει και της θερινής περιόδου.
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο κομμάτι του εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο ζήτημα των πυρκαγιών, καθώς και στην αξιοποίηση νέων καινοτόμων πρακτικών, για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
(Από την έντυπη έκδοση της "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" φύλλο 20ης Ιουνίου 2017 )Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 19:39]  Αχαϊα: Ελεγχοι για τον κορονοϊό...
[χθες 11:28]  Αχαΐα: «Κομμένα» τα live στα...
[χθες 20:40]  Νέα έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού...
[χθες 13:41]  Αχαΐα: «Ροπή στην παρασπονδία»...
[χθες 09:49]  Πάτρα: Εχασε την επιμέλεια λόγω...
[χθες 21:01]  Οδοντωτός: Τραυματίστηκαν επιβάτες...
[χθες 14:31]  Πάτρα: Στα δικαστήρια υπόθεση...
[χθες 07:46]  Αχαΐα: Ηττα της μάσκας στους ναούς...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:11:15]