Κυριακή 30 Αυγούστου 14:51      20°-31° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΘΕΤΑ ΤΗΣ «Π» VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Βρείτε δουλειά στο Πανεπιστήμιο Πατρών 22/02/2013  [09:34]

Βρείτε δουλειά στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σε προσλήψεις αναμένεται να προχωρήσουν τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του Νομού το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να καλύψουν πάγιες ανάγκες αλλά και τη διαχείριση των επικείμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενο έργου προτίθεται να προβεί στην σύναψη δύο συμβάσεων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Θέση Ερευνητή
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι πτυχιούχοι τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ή ισοδύναμου τμήματος) και κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ή ισοδύναμου τίτλου) και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ή ισοδύναμου τίτλου)
2. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ή ισοδύναμου τίτλου)
3. Προηγούμενη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά & ελληνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης κατά προτίμηση στα πλαίσια έργων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
4. Καλή γνώση της Αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ισοδύναμο)
5. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Θέση Πτυχιούχου ΤΕΙ Πληροφορικής ή ισοδύναμου πτυχίου
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ Πληροφορικής ή ισοδύναμου πτυχίου και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Πτυχίο ΤΕΙ σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1 ή ισοδύναμο)
4. Εμπειρία στην σύνταξη και ανάλυση μελετών
5. Εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν δεσμεύονται για την φυσική τους παρουσία στις ανωτέρω
εγκαταστάσεις και τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Τ.Κ.: 26504 ΠΑΤΡΑ
Υπόψη: κ. Χρήστου Ι. Μπούρα
Ένδειξη: για το έργο SIVA
Καταθέσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013.

Ένθετο Ζητείται - Εφημερίδα ΠελοπόννησοςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση


 
Πρόσφατα
[11:45]  Καιρός: Η σημερινή πρόγνωση
[11:23]  Διαβάστε στην «ΠτΚ»: Ενθετο «Σελίδες...
[10:38]  Όταν το καρπούζι μετατρέπεται σε πίνακα...
[10:34]  Στην φάκα της Αστυνομίας δύο επίδοξοι...
[10:21]  Η Πάτρα αποχαιρέτησε ένα άξιο τέκνο της...
[10:17]  «Για μια παιδική χαρά ο Δήμος...
[10:11]  Η χαμένη 10ετία στη διαχείριση των...
[09:29]  Το καλοκαίρι δεν τελειώνει

 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [14:51:30]