ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αίγιο - Λιμάνι: Πήρε χρήμα και πάει για μάστερ πλαν

Αίγιο - Λιμάνι: Πήρε χρήμα και πάει για μάστερ πλανΜία ακόμα σημαντική επιτυχία καταγράφει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιάλειας, η διοίκηση του οποίου υπό την προεδρία του Βασ. Χριστόπουλου, κατάφερε μετά από πολυετείς αποτυχημένες προσπάθειες να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Φιλόδημος ΙΙ) η σύνταξη σχεδίων και μελετών για την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών του Αιγίου.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μάστερ πλαν, έναν μπούσουλα, σχετικά με τη δυνατή χρήση της λιμενικής ζώνης, συνολικού προϋπολογισμού 305.000 ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι τα τέλη του 2022.

Το λιμάνι του Αιγίου είναι εθνικής σημασίας και εθνικού ενδιαφέροντος κι έτσι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο σχέδιο με προδιαγραφές. Στους σκοπούς του ΔΛΤΑ είναι:
> Η ανάπτυξη του λιμένα ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις για εξυπηρέτηση επιβατών,
πλοίων και φορτίων.
> Η αναβάθμιση του κύρους με αύξηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
> Ο εκσυγχρονισμός λιμενικών και κτιριακών υποδομών.
> Η ενίσχυση της θέσης του στη λιμενική αγορά.
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα εκπονηθεί θα αφορά υποχρεωτικά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Αιγίου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
> Την ανάπτυξη σχεδίων και διαδικασιών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και έμφαση στην αντιμετώπιση επειγόντων - έκτακτων περιστατικών (55.800 €)
> Την εγκατάσταση εφαρμογής και πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος (24.800 €)
> Τη φόρτωση και εκφόρτωση χύδην φορτίων
> Τις υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων
> Τις υπηρεσίες πλοηγού
> Τις υπηρεσίες ναυτεργατών - καβοδετών
> Την παροχή νερού
> Τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και ενημέρωσης επιβατών πλοίων, συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας

Επίσης το μάστερ πλαν θα προβλέπει την εγκατάσταση Προσκρουστήρων, που θ' απορροφούν με ασφάλεια την κινητική ενέργεια του προσεγγίζοντος πλοίου και μπορούν να αποτρέψουν την πρόκληση σημαντικών φθορών σε πλοία και υποδομές (37.200 €)

Ο πρόεδρος τοιυ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιάλειας Βασίλης Χριστόπουλος εξέφρασε πλήρη ικανοποίηση. «Μιλάμε με τα έργα για τον ζωτικό μας λιμενικό μας χώρο» τόνισε στην «Π». Το λιμάνι του Αιγίου έχει μεικτό χαρακτήρα , επιβατικό, τουριστικό και εμπορευματικό και νέος λιμένας θα μπορεί να εξυπηρετήσει είτε RO-RO πλοία, είτε κρουαζιερόπλοια με δυνατότητα να μπορούν συγχρόνως δύο πλοία (πχ Ελλάδα-Ιταλία) και ένα πλοίο 15.000 DWT κατά μέγιστο. «Οι επίσημοι στόχοι του ΔΛΤΑ στρέφονται πια στη νέα βαριά βιομηχανία του τουρισμού, προσβλέποντας σε ανάπτυξη μέσω κατασκευής έργων που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσουν επενδυτές και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη λιμενική ζώνη, χωρίς να παρεμποδίζουν την εμπορική εκμετάλλευση. Εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση επιβατηγών πλοίων και κρουαζιέρας, μέσω της επίτευξης χρόνων εξυπηρέτησης που διασφαλίζουν αποφυγή καθυστερήσεων και μείωση του χρόνου παραμονής επιβατών στον λιμένα, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην πόλη και στα επισκέψιμα σημεία» σημειώνει.


Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
triadafilop@pelop.gr

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:22:02]