ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ - Ποιές αλλαγές φέρνει

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ - Ποιές αλλαγές φέρνειΣτις σημαντικότερες διατάξεις η προβλεψη για διατήρηση 340 θέσεων εργασίας στα τηλεοπτικά κανάλια και η εκπομπή των ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν σήμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των συνεπειών το νομοσχέδιο επιδιώκει τα εξής:
Στο μέρος Α επιδιώκεται η ρύθμιση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του Μέρους Α' ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2018/1808/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία τροποποιεί, τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Στο μέρος Β επιδιώκεται η στήριξη των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την εύρυθμη και υγιή λειτουργία τους και κατ' επέκταση τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων σε αυτούς. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ορθολογικού πλαισίου λειτουργίας, με απλοποιημένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το παρόν αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του κατάλληλου τοπίου που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των εκκρεμών, εδώ και πάρα πολλά έτη, αδειοδοτικών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα, επιχειρείται η δημιουργία των αναγκαίων και ικανών συνθηκών που θα δώσουν την κατάλληλη ώθηση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και θα της επιτρέψουν να καταστεί ένας σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εφάμιλλος, αν όχι καλύτερος, αντίστοιχων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ε.Ε., αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα και με σεβασμό στον σκοπό της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και της συμβολής στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας νέας ταυτότητας ως προς το περιεχόμενο και το πρόγραμμά της, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, τον προϋπολογισμό της και με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ποιοτική στάθμη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Στην ουσία δίνεται η ευελιξία "στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσμετρούν στους εργαζομένους τους, ποσοστό έως 15% από προσωπικό που απασχολείται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σταθμού".

Παράλληλα επιτρέπεται η συνέχιση εκπομπής των ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν σήμερα και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο του ΕΣΡ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών, ενώ ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών και θεματικών τηλεοπτικών σταθμών η 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ταυτόχρονα εισάγει "ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και έκδοσης εφημερίδων σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας".

Αναλυτικά στο Α' Μέρος του Σχεδίου Νόμου, ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την οποία:
απαγορεύεται η υποκίνηση, μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σε βία ή μίσος κατά κοινωνικών ομάδων και σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων,
αυξάνεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με την ενίσχυση των εργαλείων (νοηματική, υποτιτλισμός κ.α.) και τη θέσπιση διαδικασιών λογοδοσίας των παρόχων,
ενισχύεται η προστασία της σωματικής, ψυχικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο (όροι και προϋποθέσεις στη σήμανση και παρουσίαση προγραμμάτων κ.α.), δ) ενισχύεται η εθνική και
ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,
θεσπίζονται κανόνες για τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: νομοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση τους για προστασία των ανηλίκων και για αποτροπή μέσω των υπηρεσιών αυτών υποκίνηση σε βία ή μίσος ή τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, παιδικής πορνογραφίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού,
ενθαρρύνεται η θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων, αλλά και της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα υπαρχει ρύθμιση των διαφημίσεων με στόχο τη μεγαλύτερη προστασία των παιδιών από ανθυγιεινές τροφές και διατηρεί την απαγόρευση διαφημίσεων καπνικών προϊόντων σε όλες τις μορφές υπηρεσιών επικοινωνίας (όχι μόνο στην τηλεόραση).
προωθείται η ανάδειξη ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (πχ Netflix), εισάγοντας πρόβλεψη να περιέχουν ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη στήριξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής, στην προστασία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, κατά το πρότυπο που ήδη ισχύει για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς (1,5% του κύκλου εργασιών που αφορά στην Ελλάδα) στους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που απευθύνονται σε ελληνικό κοινό ενώ εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος.
ενισχύεται ο ρόλος του ΕΣΡ

Στο Β' Μέρος του Σχεδίου Νόμου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπως ρυθμίσεις για τη ραδιοτηλεοπτική αγορά, για παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, για παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών, για τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. και για το Ε.Σ.Ρ. και την ΕΡΤ Α.Ε.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο:
• στηρίζει τους τηλεοπτικούς σταθμούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας,

• στηρίζει τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, δίνοντας το δικαίωμα στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς για πέντε (5) ακόμη μήνες, από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2021, να καταβάλλουν στην DIGEA τη μειωμένη κατά 50% αμοιβή, και επεκτείνοντας για ένα έτος (μέχρι 31.12.2021) την υποχρεωτικότητα δημοσίευσης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο περιλήψεων διακηρύξεων διαγωνισμών δημόσιων φορέων,

• προσθέτει ευελιξία στη λειτουργία των κατόχων άδειας τηλεοπτικών σταθμών, αναφορικά με τη σχέση εργασίας του προσωπικού που απασχολούν, χωρίς να μειώνεται το ελάχιστο όριο των 400 εργαζομένων,

• ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης θεματικών τηλεοπτικών σταθμών, γεγονός που ανοίγει τη διαδικασία για την αδειοδότηση από το ΕΣΡ και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και των περιφερειακών ραδιοφώνων,

• προσαρμόζει το πλαίσιο της διαφημιστικής αγοράς στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, με τη συρρίκνωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης,

• ενισχύει τη διαφάνεια θεσπίζοντας υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,

• ρυθμίζει θέματα καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών για το ανταποδοτικό τέλος προς την ΕΡΤ,

• ρυθμίζει μισθολογικά θέματα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διευθυντικά και ειδικά στελέχη της ΕΡΤ, καθώς και τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσαρμόζοντάς τα στις συνθήκες της σύγχρονης αγοράς.

•εισάγει ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και έκδοσης εφημερίδων σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας.

Ειδικότερα,
1. απαλλάσσει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς από την καταβολή του 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων

2. απαλλάσσει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς από τον ειδικό φόρο διαφήμισης συντελεστή ύψους 5% έως 31/12/2022.

3. εισάγει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η κάλυψη οφειλόμενων εισφορών των ΜΜΕ προς τον φορέα επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού τους (ΕΔΟΕΑΠ - Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης) για τα έτη 2017 - 2020

4. εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών εργοδοτικών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2017 - 2020 σε έως 72 δόσεις.Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 11:45]  Λάσετ ή Ζέντερ; Η ώρα της αλήθειας...
[χθες 10:22]  Κικίλιας: «Υπολογίζουμε τον Ιούνιο...
[χθες 09:40]  Στις εξελίξεις του Μαΐου ποντάρει...
[χθες 16:30]  Λιβανός για δασικούς χάρτες: Καμιά...
[χθες 15:30]  Σταϊκούρας: Σταδιακή η επιστροφή...
[χθες 12:46]  Τσακλόγλου για συντάξεις: Έχουν...
[χθες 12:12]  ΣΥΡΙΖΑ: «Θερμός» Μάιος για τα...
[χθες 11:21]  Χρυσοχοΐδης για Φουρθιώτη:...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:47:46]