ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τα κόκκινα δάνεια στο κόκκινο

Τα κόκκινα δάνεια στο κόκκινοΤου ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ*

Η συνεχιζόμενη επέλαση του κορονοϊού, όπως και στην Κοινωνία έτσι και στην Οικονομία, εξελίσσει μια πρωτοφανή περιπτωσιολογική μελέτη. Ελλείψει ιστορικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως οδηγός, είναι δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την έκβαση της διογκούμενης Οικονομικής Κρίσης. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια σε μια κατάσταση που φέρνει στο μυαλό σενάρια δυστοπικά.
Στο πλαίσιο αυτό, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση μελετών σε όλες τις πτυχές της Οικονομίας με απώτερο σκοπό να καταλήξει σε δέσμη προτάσεων εφικτών και άμεσα υλοποιήσιμων.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Κων. Κόλλιας κατέθεσε επίσημη Πρόταση προς την Κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος για την αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος των Κόκκινων Δανείων και της Στήριξης των Δανειοληπτών.

Το πρόβλημα
Οι Τράπεζες έχουν εγκρίνει αναστολές για δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετηθούν το 2021. Πώς θα μπορέσουν οι δανειολήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που έχουν ενταχθεί σε αυτήν τη ρύθμιση να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους;

Τα σενάρια
Τρία βασικά σενάρια έχουν τύχει επεξεργασίας:
> Στο καλό σενάριο, ένα 20% (6 δισ. ευρώ) δεν θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του.
> Στο μετριοπαθές σενάριο, το ποσοστό αγγίζει το 35% (10 δις. ευρώ).
> Στο δυσμενές σενάριο, το ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει και το 50% (15 δις. ευρώ).

Η πρόταση του ΟΕΕ
Δεδομένης της αβεβαιότητας στην επαλήθευση των μαθηματικών μοντέλων του κάθε σεναρίου, το ΟΕΕ προτείνει μια δέσμη μέτρων για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα σημαντικότερα είναι τα ακόλουθα:
Πρώτον, ένταξη των συνεπών δανειοληπτών σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Αυτό σημαίνει ότι οι Τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάσουν κοστολογημένα σχέδια με παροχή διευκολύνσεων, ιδιαίτερα στους ενήμερους πολίτες & επιχειρήσεις, η οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνει καταβολή 50% της δόσης δανείου για το 2021, 75% για το 2022 κ.ό.κ. με αντίστοιχη επιμήκυνση των δανειακών συμβάσεων.
Δεύτερον, επέκταση του Προγράμματος «Γέφυρα» για όλο το 2021 και όχι μόνο ως τις 31/3/21. Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί ένα μεταβατικό εργαλείο μέχρι την έναρξη του νέου πτωχευτικού νόμου. Ήδη έχουν παραληφθεί 160.000 αιτήσεις και έχουν επιλεγεί περίπου 100.000 περιπτώσεις που δικαιούνται εννεάμηνη επιδότηση των δόσεων κατά 90%.
Τρίτον, περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω αξιοποίησης κοινοτικών πόρων. Η τόνωση της ρευστότητας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της ελληνική οικονομίας. Η παροχή τραπεζικών πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις αφορά στα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας με εγγυήσεις και παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας.
Τέταρτον, άμεση εφαρμογή του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.
Ολα τα παραπάνω εκτιμάται ότι μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων πληρωμών, αλλά και να ενισχυθεί η ρευστότητα φυσικών και νομικών προσώπων, σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη και ενόψει της προσδοκώμενης άρσης του γενικού απαγορευτικού της Αγοράς.
Αυτό σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, μπορεί να προσφέρει μια λύση για την σταθεροποίηση της Οικονομίας και την δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας.


*Ο Λυκούργος Σταυρουλόπουλος είναι οικονομολόγος, μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 12:53]  Υποτελείς που ψηφίζουν ανά 4ετία...
[χθες 11:56]  Σκηνοθέτες των δικών
[χθες 10:53]  Ζητούμενο η εξακτίνωση του...
[χθες 11:56]  Πολιτική και κοινωνική ευθύνη στη...
[χθες 11:15]  Τρεις μαρτυράνε, έναν κρεμάνε
[χθες 15:58]  Απ' το Καστέλλι του Μοριά στης...
[χθες 14:56]  Μετεξεταστέοι στον Μοντεσκιέ
[χθες 13:51]  Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Μελέτη...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:01:39]