ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αθλητικός Νόμος: Πότε διαγράφονται τα σωματεία και πότε αποβάλλονται από τα γήπεδα

Αθλητικός Νόμος: Πότε διαγράφονται τα σωματεία και πότε αποβάλλονται από τα γήπεδαΠολλές και σημαντικές διατάξεις που αφορούν άμεσα τα σωματεία που δεν έχουν πάρει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη ΓΓΑ, περιέχει ο νέος αθλητικός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ουσιαστικά εξαφανίζει από τον χάρτη τα σωματεία που θα πάνε κόντρα στον νόμο με διάφορους τρόπους.
Σύμφωνα με το άρθρο 30, τα αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση στο διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας! Δείτε τι αναφέρεται αναλυτικά:

«Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας».
Επίσης, ανάλογες είναι οι κυρώσεις και όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Το άρθρο 3 αναφέρει: «Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:11:16]