ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


«Η απορρόφηση των νέων Τμημάτων»: Η ευκαιρία για επανεκκίνηση δεν έχει χαθεί

«Η απορρόφηση των νέων Τμημάτων»: Η ευκαιρία για επανεκκίνηση δεν έχει χαθείΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΥΡΑ *
(Σχήμα Χρήστου Μπούρα)
Σήμερα, η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών και η ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών και της έρευνας απειλούνται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της υπερ-πεντηκονταετούς λειτουργίας του.
Ο νόμος 4610/2019 επέβαλε τη δημιουργία νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τη συνένωση του με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, παρά την εκφρασμένη αντίθετη γνώμη της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, και δημιούργησε μία δεύτερη Πολυτεχνική Σχολή, «παράρτημα» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Πάτρας, χωρίς να δοθεί καμία στήριξη σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για αυτό το εγχείρημα... Σ' αυτή την πορεία, το Πανεπιστήμιο Πατρών ηττήθηκε, η πόλη των Πατρών αγνοήθηκε και η δυνατότητα ενός έντιμου συμβιβασμού απεμπολήθηκε. Μια μεγάλη ευκαιρία για ανασυγκρότηση χάθηκε στο βωμό της συγκυριακής ικανοποίησης της εκλογικής πελατείας και των ατομικών και τοπικιστικών επιδιώξεων.
Η δημιουργία νέων τμημάτων δημιούργησε στις πόλεις της περιφέρειας νέα τμήματα χωρίς καθηγητές και χωρίς υποδομές. Χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και δυνατότητα για ακαδημαϊκές συνέργειες. Τα παλαιά, οργανωμένα και καταξιωμένα στην αγορά εργασίας τμήματα του ΤΕΙ «τιμωρήθηκαν» από την συγχώνευση. Υποχρεώνονται να λειτουργούν πολλαπλά προγράμματα σπουδών για τους παλαιούς σπουδαστές του ΤΕΙ και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, με ποσοτικά πενιχρούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Στους συναδέλφους από το πρώην ΤΕΙ δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο, ευκαιρίες και υποστήριξη για την προσαρμογή στο καινούργιο περιβάλλον. Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα θα «πιέσει» τις βάσεις εισαγωγής πολλών τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των φοιτητών και, βραχυπρόθεσμα στην ποιότητα της προπτυχιακής εκπαίδευσης ενώ θα δρα ανταγωνιστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε οικονομικούς πόρους για υποδομές και εξοπλισμό.
Η ευκαιρία για επανεκκίνηση του νέου Πανεπιστημίου Πατρών δεν έχει χαθεί. Χρειάζεται όμως προετοιμασία, σχέδιο, και συναίνεση σε γενναίες και ειλικρινείς, και γι' αυτό δύσκολες, αποφάσεις που θα μετατρέψουν την ευκαιρία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα οδηγήσουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη νέα εποχή. Μόνο σχέδιο και δουλειά, με λόγο, ήθος και πάθος. Ετσι θα μετατρέψουμε τη κρίση σε ευκαιρία, στη δεκαετία 2020 - 2030.
Πρόσφατα, το πανεπιστήμιο αποφάσισε να ζητήσει την λειτουργία δύο τμημάτων η οποία είχε ανασταλεί από την υπουργό Παιδείας. Επίσης στην επόμενη συνεδρίαση της συγκλήτου συζητιέται η πρόταση για τη δημιουργία νέου τμήματος, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί όλες οι προϋποθέσεις για την άρτια λειτουργία του και χωρίς ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο. Δυστυχώς, η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Μόνο που τα λάθη τώρα είναι φάρσα και όχι τραγωδία. Και η φάρσα αυτή γίνεται με τα χρήματα του Ελληνα φορολογούμενου.
Το σχέδιο που προκρίνουμε για όλα τα τμήματα και τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου Πατρών προϋποθέτει την αποκατάσταση της πίστης στους κλονισμένους ακαδημαϊκούς θεσμούς. Πιο συγκεκριμένα:
1. Επανακαθορισμός του πανεπιστημιακού χάρτη με σεβασμό στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και συζήτηση. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι η κατάσταση σε κάποια τμήματα, ιδιαίτερα της περιφέρειας, είναι ιλαροτραγική. Τα τμήματα στην περιφέρεια πρέπει να είναι διακριτά και αναγνωρίσιμα διότι μόνο έτσι η χώρα και η περιφέρεια θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη. Πρέπει να καταρτισθεί Στρατηγικό Σχέδιο Ανασύνταξης του Πανεπιστημίου με απολύτως ακαδημαϊκά κριτήρια και σεβασμό στα θεσμικά όργανα και γνώμονες την εκπαίδευση, την φοιτητική μέριμνα και τη διατήρηση της έρευνας σε υψηλό επίπεδο. Κεντρική δράση η δημιουργία Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών με έδρα στην Αιτωλοακαρνανία και υποδομές για πειραματικούς αγρούς και θερινά σχολεία στην Ηλεία, με τη ταυτόχρονη διεξαγωγή μεγάλων σημαντικών διεθνών συνεδρίων.
2. Αμεση ενίσχυση με διδακτικό προσωπικό, αλλά και προσωπικό τεχνικό, διοικητικό και άλλων κατηγοριών. Ειδικά για τα παλαιά και οργανωμένα τμήματα του πρώην ΤΕΙ, αλλά και για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών τα οποία έχουν σημαντικές ελλείψεις και που αντιμετωπίζουν έναν πρωτόγνωρο διδακτικό και διοικητικό φόρτο, προτείνουμε την άμεση ενίσχυσή τους με έκτακτο διδακτικό προσωπικό και την υποστήριξη του διοικητικού τους έργου με δημιουργία αποκεντρωμένων δομών για την τεχνική υποστήριξη, την υποστήριξη δικτύων, και τον ΕΛΚΕ.
3. Υποστήριξη της έρευνας. Ενίσχυση του προγράμματος «Καραθεοδωρή» με επιπλέον δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για μέλη του διδακτικού προσωπικού προερχόμενα από το πρώην ΤΕΙ. Προτεραιότητα και επιπλέον ενίσχυση θα δοθεί στην ανάπτυξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία των πρώην τμημάτων ΤΕΙ με παλαιότερα τμήματα του πανεπιστημίου. Επιστροφή των κρατήσεων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή προγραμμάτων μελών από το πρώην ΤΕΙ στα τμήματά τους για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της έρευνας.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χάρτη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Το Πανεπιστήμιο μας χρειάζεται σήμερα ακαδημαϊκό όραμα και σχέδιο ανάπτυξης. Οφείλουμε να αποκτήσουμε την ικανότητα να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να κάνουμε το αυτονόητο πράξη στη καθημερινότητα.
> Ο Διονύσιος Μαντζαβίνος είναι καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στον τομέα Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
> Ο Δημήτριος Σκούρας είναι καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην κοσμήτορας της σχολής Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[10:53]  Θα αποδεχθούμε άβουλοι τις κινήσεις...
[09:56]  Από τη δικαιοσύνη της ανταπόδοσης, στη...
[08:58]  Νομοσχέδιο τομή για την ιδιωτική αλλά...
[χθες 10:53]  Δημοκρατία είναι…
[χθες 09:59]  Αλλο επιμόλυνση, άλλο νόσηση
[χθες 09:56]  Κι αν ο COVID-19 επιστρέψει;
[χθες 08:58]  Πόσο μικρός μπορεί να είναι;
[χθες 15:10]  Πάρτε θέση κ.Τζανάκο
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:07:53]