ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ενα νέο διεθνές πανεπιστημιακό τοπίο χτίζεται κάτω από τα μάτια μας

Ενα νέο διεθνές πανεπιστημιακό τοπίο χτίζεται κάτω από τα μάτια μαςΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΖΟΛΩΤΑ*

Από τις αρχές του 21ου αιώνα αναδύεται παγκοσμίως το φαινόμενο της «διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» το οποίο τροφοδοτείται από την ισχυρή αύξηση της ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση, την παροχή τεχνολογιών επικοινωνίας και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Στόχοι της είναι η ανάπτυξη κοινής εκπαιδευτικής σκέψης, η επιστημονική καθολικότητα, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου του πανεπιστημίου στη σύγχρονη παγκόσμια κοινωνία με σεβασμό στις αξίες της ισότητας και πολυπολιτισμικότητας.
Η διεθνοποίηση διακρίνεται στην κατ΄οίκον (που αφορά στα εγχώρια προγράμματα σπουδών), στο εξωτερικό (μετακίνηση για εκπαίδευση και έρευνα εκτός συνόρων), καθώς και στις συνεργασίες µεταξύ ιδρυμάτων, κυβερνήσεων και φορέων εργασίας,
Η κινητικότητα φοιτητών ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια και αποτελεί σήμερα δραστηριότητα αιχμής για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ενώ η ανάπτυξη των μοντέλων διασυνοριακής εκπαίδευσης είναι μια νέα πραγματικότητα που επεκτείνεται διαρκώς. Η ανάπτυξη της έρευνας είναι επίσης εφικτή μόνο σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν απουσιάζουν στους ανωτέρω τομείς, αλλά είναι σαφές ότι το κίνημα διεθνοποίησης στη χώρα μας είναι πιο πρόσφατο και έχει μικρότερη ισχύ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας δεν ακολουθούν κάποια σαφή και συγκεκριµένη πολιτική αλλά αντίθετα εναπόκεινται στις εξατοµικευµένες δράσεις των εκάστοτε τµηµάτων και διδασκόντων. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πως η διεθνοποίηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ενισχυθεί για να υποστηρίξει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και να περιορίσει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων».
Μια πρόκληση είναι το πώς οι θεσμικές στρατηγικές των χωρών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός πανεπιστημίου ευθυγραμμισμένου αποκλειστικά με τις ανάγκες της αγοράς αλλά θα έχουν στόχο την προώθηση της αυτονομίας και την εξασφάλιση της οικονομικής αποτελεσματικότητας με σκοπό την επιτευξη κοινωνικών στόχων. Χωρίς να παραγνωριστεί η ανάγκη για βελτίωση της επιστηµονικής και τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία εξειδικευµένου προσωπικού στο προσκήνιο της παγκοσµιοποιημένης αγοράς εργασίας, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πολιτιστική και κοινωνική λογική της διεθνοποίησης, η οποία εξασφαλίζει το σεβασµό στην εθνική κουλτούρα και ποικιλοµορφία και αντισταθµίζει την οµογενοποίηση που προκαλείται εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης.
Το ερώτημα που αναδύεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμα, με την απαραίτητη υποστήριξη από το κράτος και τις τοπικές αρχές, θα υιοθετήσουν μια εξωστρεφή πολιτική που θα κάνει περισσότερο ελκυστική την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα ελληνικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατάφερε να ενδυναμώσει τις επαφές με την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα υιοθετώντας την εξωστρεφή λειτουργία και τη διεθνοποίηση με αιχμές την υψηλής στάθμης εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία ως βασικούς στόχους του στρατηγικού του σχεδίου. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί με περαιτέρω δράσεις όπως: δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών με διεθνοποιημένη αντίληψη, ξενόγλωσσων προγραμμάτων για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών και θερινών σχολείων τα οποία μπορούν σήμερα να λειτουργούν με αυτάρκεια, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά το Ιδρυμα, ενώ θα το προβάλλουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά.
Για το Πανεπιστήμιο που λειτουργεί στη σύγχρονη κοινωνία η διαδικασία της διεθνοποίησης αποτελεί αναπότρεπτη συνθήκη. Με τις συνεργασίες εντός και εκτός των Ευρωπαϊκών συνόρων το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα καταξιωμένο διεθνώς ΑΕΙ, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για υψηλού επιπέδου σπουδές και συνέργειες, όπως στα πεδία τεχνολογικής αιχμής, των ιατρικών και επιστημών ζωής, των ανθρωπιστικών και οικονομικών σπουδών, της αγροδιατροφής, του τουρισμού και του περιβάλλοντος που εν τέλει συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου.
Με κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να περιορίσουμε τους κινδύνους γιατί η διεθνοποίηση βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας και όσα γίνουν πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση να πετύχει.

* Η Βίκυ Ζολώτα είναι καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 13:15]  Εξωτερική πολιτική την εποχή της...
[χθες 12:54]  Επικίνδυνα παιχνίδια πολέμου στη...
[χθες 12:51]  Μηχανογραφικό και Μηχανικοί Η/Υ...
[χθες 10:27]  Ναι σε εθνικές εκλογές!
[χθες 10:25]  Yπογειοποίηση του τρένου, ένα βήμα...
[χθες 10:24]  #NextGenerationEU
[χθες 10:22]  Χωρισμός. Η επόμενή σου μέρα
[χθες 09:38]  Ερευνα - Καινοτομία: Η Δυτική...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:53:41]