ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στήριξη στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο: ένα αίτημα με ελληνική σφραγίδα

Στήριξη στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο: ένα αίτημα με ελληνική σφραγίδαΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΛΟΥ

Πριν από μερικές μέρες τα Ευρωεπιμελητήρια απέστειλαν αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταρτιστεί άμεσα ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα του τουρισμού, που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Βάση για τη διαμόρφωση αυτού του αιτήματος ήταν η πρόταση που έχει ήδη καταθέσει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για τη διανομή voucher στους πολίτες, προκειμένου να διευκολυνθούν οικονομικά για την πραγματοποίηση διακοπών και να ενισχύσουν, με αυτό τον τρόπο, και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η πρόταση αφορά συγκεκριμένα την υλοποίηση προγράμματος επιδότησης σε Έλληνες πολίτες, συνολικής δαπάνης περίπου 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών τουριστικών εσόδων του 2019. Το πρόγραμμα θα έχει χρόνο υλοποίησης από 1/7/2020 έως και 31/12/2020 και οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα που επιλέγουν, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το ύψος της αξίας της επιταγής θα κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Η επιταγή θα συμψηφίζεται με τις τιμές χρέωσης του καταλύματος, ενώ η διαφορά θα επιβαρύνει αποκλειστικά τοv δικαιούχο αποτελώντας την ιδία συμμετοχή του.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εμπροσθοβαρή προγράμματα οικονομικής στήριξης του τουρισμού, τα Ευρωεπιμελητήρια προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση μιας αντίστοιχης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Με δεδομένο ότι η βιομηχανία του τουρισμού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας πολλών ευρωπαϊκών χωρών, η λήψη μέτρων για τη στήριξη του κλάδου πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα. Η εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκής κλίμακας προγράμματος θα συμβάλει στην τόνωση της ζήτησης και στην εξασφάλιση επαρκούς πληρότητας, ώστε οι ξενοδοχειακές μονάδες να μπορέσουν φέτος να λειτουργήσουν, έστω και για μικρότερη περίοδο, διατηρώντας θέσεις εργασίας. Τα Επιμελητήρια της Ελλάδας έχουν μπει μπροστά στη διατύπωση αυτού του αιτήματος και θα συνεχίσουν να το προωθούν, αξιοποιώντας τη δικτύωση και το κύρος που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής επιμελητηριακής κοινότητας.

Αν θέλουμε η ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει ταχύτερα από την πρωτοφανή αυτή κρίση, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εναρμονισμένη προσέγγιση, η οποία θα διευκολύνει την επιστροφή στην κανονικότητα και θα τονώνει την αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί θετικά, λαμβάνοντας έγκαιρα τα μέτρα που απαιτούνται.

>Πρόεδρος Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, πρόεδρος ΕΒΕΑ


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:56:32]