ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στρατηγικός σχεδιασμός εκτός κοινωνικού πλαισίου;

Στρατηγικός σχεδιασμός εκτός κοινωνικού πλαισίου;Του ΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ *


Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι συνάρτηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, που οριοθετεί το όραμα της ηγεσίας του και τους στρατηγικούς της στόχους. Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται σ' ένα περιοριστικό δημοσιονομικό περιβάλλον ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, με αφαίμαξη πόρων και πολύτιμου επιστημονικού δυναμικού (π.χ. φυγή στο εξωτερικό, περιορισμένες νέες προσλήψεις, συνταξιοδότηση).
Η έλλειψη υψηλού επιπέδου τεχνολογικής εξειδίκευσης στον εγχώριο καταμερισμό εργασίας και η αποβιομηχάνιση στην τοπική Περιφέρεια τού στερεί ένα αξιόλογο δυνητικό στρατηγικό εταίρο.
Οι ιδιόμορφες ανάγκες της κοινωνικής αναπαραγωγής (π.χ. περιορισμένη εγχώρια παραγωγική εξειδίκευση, πελατειακό σύστημα) οδηγούν στην υπερ-συσσώρευση νέων ανθρώπων στο Πανεπιστήμιο ως «λύση ανάγκης» (συχνά χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο για το αντικείμενο των σπουδών τους), η οποία προκαλεί τα όρια δυναμικότητάς του, υπονομεύει την ποιότητα των υπηρεσιών του (υπερβολική αναλογία αριθμού φοιτητών ανά καθηγητή), και καθιστά την παραπαιδεία τη δεύτερη ίσως «βαριά» βιομηχανία της χώρας.
Στο μέλλον οι στρατηγικές προκλήσεις θα είναι μεγάλες. Στον τομέα της συγχώνευσης με τα ΤΕΙ το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σταδιακή δημιουργία ενιαίας κουλτούρας και στη διαχείριση των πόρων που απορροφήθηκαν, αφού η «οργανωτική δομή έπεται της στρατηγικής» (Peter Drucker: "structure follows strategy").
Στο πλαίσιο αυτό, οι όποιες προτάσεις αναδιάταξης των πόρων αναπόφευκτα θα χαρακτηρίζονται από υποκειμενισμό, και συντεχνιακά ή πελατειακά συμφέροντα, λόγω της ανυπαρξίας καθοδήγησης από ένα ισχυρό παραγωγικό-τεχνολογικό μοντέλο.
Ενδεικτικά η στρατηγική αναζήτηση θα πρέπει να στραφεί στην:
·εντεινόμενη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου (π.χ. διευκόλυνση των μελών του για παραμονή σε γνωστά ιδρύματα του εξωτερικού), μέσω σφαιρικών στρατηγικών συνεργασιών και παγκόσμιων ερευνητικών δικτύων, για την αύξηση της διεπιστημονικότητας και το διεθνή προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών,
·κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών/αποφοίτων, κυρίως μέσω στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς υψηλού κύρους, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της πολιτικής ανάπτυξης του ΚΕΔΙΒΙΜ,
·θεσμοθετημένη επιβράβευση του ερευνητικού και του εν γένει ποιοτικού ακαδημαϊκού έργου των μελών του, για να αποκτήσει η αξιολόγηση/έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών του στρατηγικό περιεχόμενο,
·περαιτέρω ανάπτυξη των άυλων υποδομών υψηλής ποιότητας (δίκτυα κ.λπ.), με βάση την εμπειρία από την πανδημία, όπου το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας,
·ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, φυσικών καταστροφών, πανδημιών κ.λπ.,
·περαιτέρω βελτίωση της αισθητικής και της ασφάλειας του campus, και εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων πολιτισμού στον χώρο του,
·αναζήτηση συμπληρωματικών μορφών χρηματοδότησης, καθώς η κρατική μειώνεται (ενώ αναπαράγει το κοινωνικά άδικο φορολογικό σύστημα).
Η στρατηγική επιτυχία προϋποθέτει την κατάργηση γραφειοκρατικών θεσμικών αγκυλώσεων (π.χ. δημόσιο λογιστικό για ΕΛΚΕ), μεγαλύτερη αυτονομία έναντι της κεντρικής διοίκησης, και επικέντρωση της τελευταίας στο παραγόμενο ερευνητικό αποτέλεσμα ανά μονάδα χρηματοδότησης.
Στο μέλλον οι εξωγενείς προκλήσεις θα είναι μεγαλύτερες. Γι' αυτό απαιτείται αποτελεσματικό και ευέλικτο στρατηγικό μάνατζμεντ αλλαγής και διαχείρισης κρίσης, δεσμευμένο στους στρατηγικούς στόχους του, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το συμφέρον των μελών του και της ευρύτερης κοινωνίας.


* Ο Αντώνης Γεωργόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[13:15]  Εξωτερική πολιτική την εποχή της...
[12:54]  Επικίνδυνα παιχνίδια πολέμου στη Λιβύη
[12:51]  Μηχανογραφικό και Μηχανικοί Η/Υ και...
[χθες 10:27]  Ναι σε εθνικές εκλογές!
[χθες 10:25]  Yπογειοποίηση του τρένου, ένα βήμα...
[χθες 10:24]  #NextGenerationEU
[χθες 10:22]  Χωρισμός. Η επόμενή σου μέρα
[χθες 09:38]  Ερευνα - Καινοτομία: Η Δυτική...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:20:35]