ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα - Κωνσταντοπούλειο: Επιστολή από Φωτεινή Τσαγκάρη και Βασίλειο Δελδήμο - Η θέση της "Π"

Πάτρα - Κωνσταντοπούλειο: Επιστολή από Φωτεινή Τσαγκάρη και Βασίλειο Δελδήμο - Η θέση της "Π"Κύριε Διεθυντά
Στο site σας στις 21/05/2020 δημοσιεύτηκε άρθρο της δημοσιογράφου Μαρίνας Ριζογιάννη με τίτλο «Νέος κύκλος αναταραχής στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο», ενώ στο φύλλο τις 22/05/2020 της εφημερίδας Πελ/νησος σχετικό άρθρο της ίδιας δημοσιογράφου με τίτλο «Προβληματίζει η παρέμβαση της Εισαγγελέως». Στο άρθρο φαίνεται να υιοθετούνται οι απόψεις του προσωρινού Προέδρου του Ευγηρείου κ. Πορφύρη και καταφέρεται εναντίον των λοιπών μελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, περιέχοντας δηλώσεις μόνο του κ. Πορφύρη και του Διοικητικού Διευθυντή του Ευγηρείου, χωρίς όμως να έχει ζητηθεί η θέση των λοιπών μελών της προσωρινής διοίκησης, τα οποία καταγγέλλονται και θίγονται άμεσα, κατά παράβαση κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας για αμφίπλευρη και αντικειμενική παρουσίαση του θέματος .
Η απάντησή μας:
1ον Στην αναφορά της δημοσιογράφου για δρομολόγηση εκλογών στο Κωνσταντοπούλειο από μεμονωμένα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (εφεξής ΠΔΕ) σας απαντάμε ότι η απόφαση για εκλογές «δεν δρομολογήθηκε» από μεμονωμένα μέλη, αλλά η ΠΔΕ ορίστηκε από το Δήμο Πατρέων και σύμφωνα με το νόμο με κύρια υποχρέωση την άμεση διεξαγωγή εκλογών και λήψη μόνο επειγουσών διαχειριστικών αποφάσεων. Οι εκλογές είχαν ήδη προκηρυχθεί για τις 18 Μαρτίου και θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, αλλά εξαιτίας της πανδημίας αναβλήθηκε η διεξαγωγή τους, προκειμένου να γίνουν αμέσως μόλις το επέπετρεπαν οι συνθήκες με ασφάλεια. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αποφασίστηκε από την ΠΔΕ - κατά πλειοψηφία - σε συνεδρίασή της , μετά από διεξοδική συζήτηση από τα μέλη της, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, και με δεδομένο ότι η περαιτέρω αναβολή των εκλογών θα αποτελούσε για το Ευγηρείο καταστροφική στρατηγική και παραβίαση του σκοπού για το οποίο ορίστηκε η ΠΔΕ.
2ον Η αναφορά ότι στη διαδικασία των εκλογών «πρωταγωνιστούν μέλη της διοίκησης που προκάλεσαν την αντικατάσταση της πρώην διοίκησης» διευκρινίζουμε ότι είναι αναληθής αφού τα μέλη της νυν προσωρινής διοίκησης δεν ήταν και μέλη της παλαιάς, πλην του Ταμία, που κατά την κρίση της εποπτεύουσας αρχής, η παραμονή του ήταν αναγκαία για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του Ευγηρείου όσο θα διαρκούσε η θητεία της Π.Δ.Ε..
3ον Δεν είναι αληθές ότι τα μέλη της Π.Δ.Ε. «έχουν παραμερίσει τον διορισμένο από το Δήμο Πατρέων Πρόεδρο και επισπεύδουν διαδικασίες που έρχονται σε αντίθεση με το καταστατικό του». Για την αποκατάσταση της αλήθειας σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση για τις εκλογές δεν λήφθηκε με παραμερισμό του Πρόεδρου, εκτός αν θεωρείτε ως παραμερισμό την μη εφαρμογή της μοναδικής μειοψηφούσας άποψης του Προέδρου κατά την οποία δεν έπρεπε να γίνουν οι εκλογές.
Αποτελεί όμως βασική δημοκρατική αρχή λειτουργίας κάθε συλλογικού οργάνου ότι στις αποφάσεις της πλειοψηφίας οφείλουν να συμμορφώνονται όλα τα μέλη του (και τα μειοψηφούντα) όσο και αν διαφωνούν με αυτές. Αναρωτιόμαστε στο σημείο αυτό για την όψιμη συμπάθεια της δημοσιογράφου προς τον «παραμερισμένο» Πρόεδρο όταν η ίδια στο φύλλο της 05/03/2020 στηλίτευε το Δήμο Πατρέων για το διορισμό του εν λόγω Προέδρου, λόγω προηγούμενης δικαστικής καταδίκης του για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης τρίτου.
4ον Η υπογραφή στις προσκλήσεις προς τα μέλη για συμμετοχή τους στις εκλογές τέθηκε από τον αντιπρόεδρο της Π.Δ.Ε., αφού ο Πρόεδρος κ. Πορφύρης παραβιάζοντας καταστατική του υποχρέωση (άρθρο 9 παρ. 3 καταστ.) αρνήθηκε να εφαρμόσει απόφαση της διοίκησης και να υπογράψει τις προσκλήσεις.
Ιδού λοιπόν η σοβαρή αντικαταστατική παράβαση!!!
5ον Επόμενη εσφαλμένη αναφορά στο σχετικό άρθρο είναι το ότι πρέπει να προηγηθεί των εκλογών σε άλλη ημέρα χωριστή Γενική Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγει τις εκλογές. Στο άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του καταστατικού ορίζεται ρητά ότι η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μία κοινή συνέλευση. Σε ΟΛΕΣ τις διεξαχθείσες μέχρι σήμερα εκλογές, η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγόταν την ίδια ημέρα, πριν την έναρξη της διαδικασίας των εκλογών. Αυτή τη φορά γιατί πρέπει να αλλάξει ;
6ον Αναφέρεται εσφαλμένα στο άρθρο ότι ο ταμειακώς εντάξει αριθμός μελών ανέρχονται σε 147, ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε μόλις 72 μέλη. Η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των εκλογών έγινε με γνώμονα την ασφάλεια των μελών, αλλά κυρίως των τροφίμων του Ευγηρείου, προκειμένου να μην γίνει χρήση χώρων που χρησιμοποιούν οι τρόφιμοι, ως ευπαθής ομάδα, και η επιλογή του τόπου με γνώμονα την ευχέρεια προσέγγισης του για να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματός ψήφου των μελών με ασφάλεια.
Ο Δήμος Πατρέων ενστερνιζόμενος την ανάγκη διενέργειας των εκλογών, μας παραχώρησε για το σκοπό αυτό κατάλληλη αίθουσα (310 τ.μ.) σε χώρο εκτός του Ευγηρείου (Παμπελ/νησιακό Στάδιο Πάτρας). Για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των εκλογών, έχουν προβλεφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα και συγκεκριμένα η χορήγηση μάσκας και αντισηπτικών στους ψηφοφόρους, η είσοδο στην αίθουσα ανά 10 άτομα με τήρηση νόμιμης απόστασης, μολονότι το εμβαδόν αυτής επιτρέπει την είσοδο κατά πολύ μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, έλεγχος των τηρουμένων από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα, σύντομες διαδικασίες (αποφυγή ομιλιών και συζητήσεων), πρόσβαση στο στάδιο από ασφαλή είσοδο, κ.λπ..
7ον Εκτίθεται ως καταστατική παράβαση ότι «οι πρωτοστάτες των εκλογών» εμπόδισαν τον κ. Πορφύρη να συμπεριλάβει ως συνημμένο μαζί με τις προσκλήσεις και αυστηρά προσωπικές του απόψεις αντίθετες με την νομίμως ληφθείσα απόφαση για εκλογές. Η πρόσκληση για συμμετοχή ψηφοφόρων σε εκλογές κάθε οργάνου έχει μοναδικό σκοπό τη γνωστοποίηση προς τα μέλη του τόπου και χρόνου των εκλογών. Η απαίτηση του μειοψηφούντος Προέδρου (ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου) να σταλεί μαζί με την πρόσκληση και δικό του έγγραφο με προσωπικές απόψεις και μάλιστα καταφερόμενος εναντίον άλλων μελών, αφενός αποτρέπει το σώμα να προσέλθει στις εκλογές και αποτελεί κορυφαία παράβαση του καταστατικού και των βασικών δημοκρατικών αρχών, εμπλέκοντας τις υπηρεσίες του Ευγηρείου, σε προσωπικές αντιδικίες και φιλοδοξίες.
Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι η έκφραση απορίας και προβληματισμού της δημοσιογράφου για την εκ μέρους των εισαγγελικών αρχών σύσταση προς το αρμόδιο διοικητικό όργανο για τη μη αποστολή προσωπικών εγγράφων (του ως άνω προσωπικού εγγράφου του Προέδρου) με τη χρήση των υπηρεσιών του Ευγηρείου, ως αντιτιθέμενη στις διατάξεις του καταστατικού. Από πότε η παρέμβαση των κατ' εξοχής αρμοδίων θεματοφυλάκων της νομιμότητας, όπως είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, αποτελεί σημείο προβληματισμού;
Καλώς ή κακώς το ίδρυμα σήμερα βρίσκεται σε διοικητική εκκρεμότητα για την επίλυση της οποίας πρέπει να βοηθήσουμε άπαντες. Και η νυν ΠΔΕ ενεργεί για την άμεση άρση της εκκρεμότητας αυτής με την προβλεπόμενη από το καταστατικό και το νόμο δημοκρατική διαδικασία : τη διεξαγωγή εκλογών.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας
Τα μέλη της ΠΔΕ
Φωτεινή Τσαγκάρη
Βασίλειος Δελδήμος
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ "Π"
Η «Π» δεν τελεί σε αντιδικία με κανέναν ως προς το ζήτημα αυτό. Συνεπώς, αν υπάρχει ανταπάντηση ας γίνει από τους όποιους θιγόμενους.
Από εμάς τρεις παρατηρήσεις:
>Την προηγούμενη φορά που ασχοληθήκαμε με το θέμα είχαμε αποταθεί στην πλευρά της διοίκησης που είχε θέσει θέμα άρσης της εμπιστοσύνης του σώματος προς τη διοίκηση, αλλά δεν είχαμε πάρει επίσημη απάντηση.
>Αυτό που η προσωρινή διοίκηση δεν έχει εξηγήσει είναι γιατί προκλήθηκε διοικητική κρίση στο ευγηρείο.
>Αποτροπή αποστολής επιστολών, νομίμων ή μη, δεν θυμόμαστε να έχει κάνει εισαγγελικός λειτουργός στο παρελθόν.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[12:46]  Γώγος: Από βορρά ο κίνδυνος για τον...
[08:30]  Πάτρα: Συνέλαβαν εφτά και έσωσαν 20 -...
[χθες 11:55]  Κουτσούμπας από την Πάτρα: Ο...
[χθες 07:54]  Πάτρα: Μηδέν κρούσματα ως τώρα στο...
[χθες 08:40]  8 RGC - Tρόφιμα: Αλλοι πεινούν,...
[χθες 21:31]  Εκκληση οικογένειας για μάρτυρες...
[χθες 12:43]  Πάτρα: Μολότοφ σε σχολείο έριξαν...
[χθες 08:53]  Αχαΐα: Ανήλικη κοπέλα δέχθηκε...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:20:25]