ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


21 Μαϊου 1864: Οι αγώνες των Επτανησίων για την Ενωση με την Ελλάδα

21 Μαϊου 1864: Οι αγώνες των Επτανησίων για την Ενωση με την Ελλάδαὑπό Χαρᾶς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου
Ἡ Ἕνωση τῶν Ἑπτανήσων ἔγινε ὕστερα ἀπό συνεχεῖς ἀγῶνες κατά τῶν Ἄγγλων καί δέν χαρίστηκαν στήν Ἑλλάδα (στόν Γεώργιο τόν Α΄), ὅπως γράφεται.
Τό ἱστορικό γεγονός τῆς Ἑνώσεως εἶναι μεγάλης σημασίας, διότι ἡ Ἑπτάνησος εἶναι τό πρῶτο τμῆμα τοῦ ἑλληνισμοῦ πού ἐπιστρέφει στήν ἀναγεννημένη μικρή τότε Ἑλλάδα. Καί αὐτό δέν ἔγινε ἀναίμακτα.
Ὡς γνωστόν οἱ τελευταῖοι κατακτητές τῆς Ἑπτανήσου εἶναι οἱ Ἄγγλοι (1810-1864). Ὑπῆρξαν αὐταρχικοί, ἄτεγκτοι, σκληροί καί φανατικοί ἐχθροί τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. Στήν Ἑπτάνησο εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἕνα κίνημα ριζοσπαστικό ἐναντίον τῶν Ἄγγλων μέ σκοπό τήν ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα. Οἱ Ἑπτανήσιοι, παρά τίς διώξεις, ἔλαβαν μαζικά μέρος στήν ἑλληνική ἐπανάσταση καί πολλοί ἔπεσαν στόν ὑπέρ πατρίδος ἀγῶνα. Τό μικρό αὐτό ἀφιέρωμα ἀφορᾶ στίς ἐξεγέρσεις πού γίνανε κατά τῶν Ἄγγλων στά νησιά.
Βέβαια καί ἐπί τῶν Φράγκων ἔχουμε έξεγέρσεις ἐναντίον τους: Ὅπως ἡ ἐπανάσταση τῆς Βουκέντρας στήν Λευκάδα τό 1357, τήν ὁποία ὕμνησε ὁ Βαλαωρίτης στό τελευταῖο του ποίημα Ὁ Φωτεινός. Καί τήν Ἐπανάσταση τῶν Ποπολάρων στήν Ζάκυνθο ἀπό τό 1628 μέχρι τό 1621. Ἀλλά καί σποραδικές ἐξεγέρσεις σέ ὁρισμένα χωριά τῆς Κερκύρας.
Στήν περίοδο τῆς Ἀγγλοκρατίας, πρῶτοι ξεκινοῦν οἱ Λευκάδιοι τό 1819. Ἡ ἐξέγερση, ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονη, τόσο στά κεντρικά χωριά ὅσο καί στήν πόλη. Θεωρήθηκε τότε, ὅτι ἐμπνευστής καί καθοδηγητής ἦταν ὁ Καποδίστριας, πού τό 1807, ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Ἰονίου Πολιτείας, εἶχε ἔρθει στήν Λευκάδα γιά νά τήν ὀχυρώσει, σέ ἐπικείμενη ἐπίθεση τοῦ Ἀλῆ Πασσᾶ, κάτι πού ἀπεφεύχθη. Ἡ ἐξέγερση κατεστάλη μέ τρόπο αἱματηρό καί μέ τήν ἀγαπημένη μέθοδο τῶν Ἄγγλων, τίς ἀγχόνες.
Ἀκολούθησαν οἱ μικρότερες ἐξεγέρσεις στά Κύθηρα καί τήν Ζάκυνθο τό 1821. Καί ἐκεῖ οἱ Ἄγγλοι κατέστηλαν τίς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων καί πάλι στήθηκαν ἀγχόνες. Ἥδη εἶχε ἀρχίσει ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 21 πού φλόγιζε τίς καρδιές τῶν Ἑπτανησίων. Τέλος ἔχουμε τίς ἐξεγέρσεις στήν Κεφαλλωνιά, στό Σταυρό τό 1848 καί στήν Σκάλα τό 1849 καί τά δραματικά γεγονότα πού ἐπηκολούθησαν.
Σέ ὅλες αὐτές τίς έξεγέρσεις ἐκτός τῶν λαϊκῶν πρωτοστάτησαν καί ἱερεῖς πού στήν πλειοψηφία τους ἀπαγχονίσθηκαν. Οἱ ἀγῶνες ὅμως ἦταν διαρκεῖς καί σέ πολιτικό ἐπίπεδο, μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν νησιῶν στήν κεντρική Βουλή νά ἀγωνίζονται παντοιοτρόπως γιά τήν ἐξασφάλιση κατά τό δυνατόν τῶν δικαίων τῶν νησιῶν.
Στήν Πάτρα ἀπό τόν 19ο αἰῶνα ὑπάρχουν κοινότητες Ἑπτανησίων. Σήμερα ἀριθμοῦν μεγάλο ἀριθμό μελῶν καί ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στόν πληθυσμιακό ἱστό τῆς πόλεως. Ἡ ὕπαρξη ὅμως συλλόγων ὅλων τῶν νησιῶν δείχνει, ὅτι ἡ σύνδεση μέ τήν ἰδιαίτερη πατρίδα παραμένει συναισθηματικά ἰσχυρή. Ἔτσι κάθε 21η Μαΐου οἱ Ἑπτανήσιοι τῶν Πατρῶν, ἑορτάζουν τήν ἡμέρα αὐτή, πού παλαιότερα στήν Ἀθήνα ἦταν μιά δεύτερη ἑθνική ἑορτή μετά τήν 25η Μαρτίου.Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 18:45]  Χαρτογραφώντας το εκπαιδευτικό 2021
[χθες 14:54]  Η προστασία του περιβάλλοντος δεν...
[χθες 15:05]  Δεν αρκεί ο θάνατος για να πας...
[χθες 11:52]  Οσοι τα σχεδίασαν, έχουν εμπειρία...
[χθες 10:55]  Αν κερδηθεί η εμπιστοσύνη των...
[χθες 13:36]  Δεν χάσαμε χρόνο, ούτε στην...
[χθες 12:46]  «Τούρκος» ο Ερντογάν λόγω East Med
[χθες 11:49]  Μια αντίθεση που αξίζει να...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:46:44]