ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΜΜΕ VS ΜΚΔ: Όχημα πειθούς είναι το ίδιο το «μήνυμα»

ΜΜΕ VS ΜΚΔ: Όχημα πειθούς είναι το ίδιο το «μήνυμα»

ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑ *

Μπορούν τα Μέσα ενημέρωσης να μας πείσουν; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυτοματοποιημένα εύκολη: «ναι, μπορούν». Ωστόσο, η διεθνής επιστημονική προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα εμπεριέχει πολλές μεταβλητές.
Κάποιες από αυτές είναι:
Α) Η ταυτότητα του ίδιου του Μέσου, δηλαδή τα παραδοσιακά Μέσα (ραδιόφωνο, εφημερίδα, τηλεόραση) έναντι των νέων Μέσων και της ασύγχρονης, εξατομικευμένης, ψηφιακής ενημέρωσης.
Β) Η χρονική συγκυρία σε διαφοροποιημένα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπου ανάλογα με την κοινωνική κουλτούρα διαφοροποιείται και η «εμπιστοσύνη» στα Μέσα.
Γ) Η σημαντικότητα του ίδιου του ζητήματος, εξετάζουμε, δηλαδή, με μεγαλύτερη έμφαση ζητήματα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά.
Κοινός παρονομαστής όμως όλων των Μέσων και βασικό όχημα πειθούς είναι το ίδιο το «μήνυμα». Εν τέλει, η απάντηση στο ερώτημα εάν τα παραδοσιακά ή τα νέα Μέσα μπορούν να μας πείσουν πιο εύκολα, εδράζεται στην παραδοχή του πόσο θέλουμε οι ίδιοι να πεισθούμε από το «μήνυμα», με δεδομένο ότι αυτό παράλληλα χτίζεται με τρόπους που να διευκολύνουν την απομνημόνευση και διατήρησή του στο ευρύτερο γνωστικό μας πεδίο.
Κάποιοι από τους τρόπους στρατηγικής συγκρότησης του μηνύματος είναι η απλή επανάληψη ενός μηνύματος, η οποία κάνει το ίδιο το μήνυμα να μοιάζει πιο αληθινό (Arkew, Boehm & Xu, 1991), η επίκληση στο συναίσθημα, που αποτελεί αποτελεσματικό μέσο επιρροής (Forgas, 2003), το «εύπεπτο» μήνυμα, το οποίο έχει μεγαλύτερη επίδραση από Μέσα που ευνοούν την ταχύτητα και την εναλλαγή (Chaiken & Eagly, 1983). Επιπροσθέτως, το φαινόμενο της βραδυφλεγούς επιρροής (Kelman & Hovland, 1953) ανέδειξε ότι το μήνυμα επιβιώνει αλλά όχι και η πηγή, καθιστώντας το έτσι αυτόνομο από την προέλευσή του.
Σε όλα τα παραπάνω και πέραν των ηθελημένων στρατηγικών πειθούς, προστίθεται ένας θεμελιώδης ανθρώπινος μηχανισμός: το σφάλμα επιβεβαίωσης (Nickerson, 1989), το οποίο περιγράφει πώς τα άτομα αναζητούν τρόπους διατήρησης των πεποιθήσεών τους.
Η διαδικασία αυτή πραγματώνεται μέσω των ακόλουθων συμπεριφορών:
1.Επιλεκτική Έκθεση: Τα άτομα περιορίζονται στην αναζήτηση πληροφοριών, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την κοσμοθεωρία τους. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση συγκεκριμένων Μέσων ή τη διαδικτυακή συνδιαλλαγή μόνο με άτομα ίδιας κοσμοθεωρίας.
2.Επιλεκτική Νοηματοδόηση: Τα άτομα τείνουν να επεξεργάζονται και να νοηματοδοτούν τα μηνύματα βάσει των εμπεδωμένων αντιλήψεών τους ενεργοποιώντας το Σύστημα 1, της αυτόματης επεξεργασίας, παρά το Σύστημα 2, της εργώδους ερμηνείας των μηνυμάτων (Kahneman & Tversky, 2015)
3.Επιλεκτική Μνήμη: Τα άτομα τείνουν να συγκρατούν στοιχεία πληροφόρησης, τα οποία συμμορφώνονται με τις ήδη εμπεδωμένες τους αντιλήψεις και να ξεχνούν αυτά τα οποία είναι ασύμβατα με την κοσμοθεωρία τους.
Επομένως, τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα Μέσα έχουν τη δυνατότητα να πείσουν και να επηρεάσουν, αλλά η ισχύς τους εξαρτάται από το επίπεδο συνειδητότητας του δέκτη του μηνύματος. Η αναγνώριση των σφαλμάτων και του τρόπου στρατηγικής χρήσης του μηνύματος μάς κάνει πιο «ανθεκτικούς» σε προσπάθειες επιρροής και προπαγάνδας, καθώς οι κοινωνικοί δρώντες δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών ούτε παθητικοί δέκτες πειστικών μηνυμάτων.


* Ο Εμμανουήλ Τάκας είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Επικοινωνίας «Advanced Media Institute, με έδρα την Κύπρο.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:29:08]