ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Εξ αποστάσεως ή δια ζώσης; «Αναδεικνύεται μια άλλου τύπου κοινωνικοποίηση...»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Εξ αποστάσεως ή δια ζώσης; «Αναδεικνύεται μια άλλου τύπου κοινωνικοποίηση...»ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ *Η νέα εκπαιδευτική συνθήκη που βιώνουμε στην εποχή του κορονοϊού Covid-19 οδήγησε τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των βαθμίδων να προσφύγουν στην υιοθέτηση εξ αποστάσεως μοντέλων διδασκαλίας, προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία και να μην χαθούν τα εξάμηνα. Η ταχύτητα και η σχετική ευκολία με την οποία έγινε η μετάβαση, στην Τριτοβάθμια τουλάχιστον εκπαίδευση, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι τα πανεπιστήμια ήταν έτοιμα εδώ και καιρό να εισαγάγουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο προπτυχιακό επίπεδο (δεδομένου ότι η δυνατότητα υπήρχε σε κάποιο ποσοστό για τα μεταπτυχακά) και από την άποψη των διαθέσιμων πόρων (λογισμικά, πλατφόρμες) και από την άποψη των πρακτικών παρά τις κάποιες μειοψηφικές τεχνοφοβικές φωνές που αρθρώθηκαν.
Αυτή η «βίαιη» μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης ανέδειξε τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα την ευελιξία ως προς την πρόσβαση και την παροχή ίσων ευκαιριών παρακολούθησης σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που λόγω οικονομικών δυσχερειών αδυνατούσαν να παρακολουθούν τα διά ζώσης μαθήματα, ιδιαίτερα σε περιφερειακά πανεπιστήμια όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παράλληλα προσέδωσε νέους ρόλους στους εκπαιδευτές, οι οποίοι τώρα οφείλουν σε μεγαλύτερο βαθμό να συνδράμουν τους φοιτητές τους να οδηγηθούν σε μια πιο αυτόνομη και υπεύθυνη μάθηση, αλλά και στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι καλούνται να αυτορρυθμίσουν τη μάθησή τους, να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν το αναρτημένο υλικό και θα το εμπεδώσουν αλλά και τον βαθμό στον οποίο θα συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές τάξεις και θα διεπιδράσουν με τον εκπαιδευτή ή τους συνεκπαιδευόμενους.
Ορμώμενοι ακριβώς από την ηλεκτρονική διεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων ή εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων, αρκετοί υποστηρίζουν πως με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακυρώνεται ένας από τους βασικούς σκοπούς του εκπαιδευτικού συστήματος: η κοινωνικοποίηση. Θεωρώ, ωστόσο, ότι η κοινωνική διάσταση την εποχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι ανύπαρκτη, αλλά ενδύεται νέες μορφές που αξίζει να τις καταγράψουμε και να τις μελετήσουμε. Αναδεικνύεται ταυτόχρονα μια άλλου τύπου κοινωνικοποίηση.
Οπωσδήποτε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει την ίδια αμεσότητα με την διά ζώσης και μοιάζει τα δύο μοντέλα να είναι συμπληρωματικά. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, προς το παρόν τουλάχιστον, εξ αποστάσεως και διά ζώσης θα συνυπάρχουν.

* Η Ζωή Γαβριηλίδου είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 14:18]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Τα παιδιά...
[χθες 14:11]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Ποιος απ'...
[χθες 14:05]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Με κρυμμένα...
[χθες 14:00]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Φοράμε μάσκες...
[χθες 13:49]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Αναπτύσσοντας...
[χθες 13:41]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Τα παιδιά...
[χθες 13:31]  ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Οσο πιο ήρεμοι...
[χθες 13:28]  Συζητήσεις της Κυριακής: Θ'...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:10:48]