ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δυτική Ελλάδα: Πάρκο επιχειρήσεων: Ζητείται σχέδιο-χώρος - Φιλόδοξο πρόγραμμα

Δυτική Ελλάδα: Πάρκο επιχειρήσεων: Ζητείται σχέδιο-χώρος - Φιλόδοξο πρόγραμμαΤις διαδικασίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα έχει εκκινήσει ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του σχετικού σχεδίου δράσης.
Ο ανάδοχος του έργου θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα αξίωναν τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στη Δυτική Ελλάδα και την καταγραφή των πιθανών εναλλακτικών περιοχών χωροθέτησης τους, αξιολογώντας τις υφιστάμενες ανάγκες, ελλείψεις και δυναμικές που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας.
Ο στόχος που έχει θέσει ο περιφερειάρχης είναι η άμεση -σε διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης- εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα.
Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναζήτηση ισχυρών οικονομικών κινήτρων και τη διατύπωση προγραμμάτων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων υλοποίησής του από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.
Στο πλαίσιο του σχεδίου θα εκτιμηθεί ο κατάλληλος και ενδεδειγμένος χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης του. Η εκπόνηση του σχεδίου θα αποτελέσει εκτός από ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα στο σκέλος των χωροθετήσεων, και μία απόδειξη της πολιτικής βούλησης του είδους στη Δυτική Ελλάδα για πρώτη φορά.
Για τους σκοπούς της ανάθεσης της πράξης, η Περιφέρεια έχει διαπιστώσει ότι υπήρξε διαχρονικά μία σύνθετη και περίπλοκη αντιαναπτυξιακή χωροταξική πραγματικότητα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, η οποία χρειάζεται να αποτυπωθεί αναλυτικά, να ερμηνευθεί και να μελετηθεί.
Το επόμενο βήμα είναι να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις και οι κατάλληλοι θεσμικοί τρόποι που θα επιτρέψουν την ευχερέστερη και ταχύτερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Οργανωμένους Υποδοχείς που θα αναπτυχθούν στη βάση ενός τεχνικού και οικονομικού προγράμματος, σε όφελος των τοπικών οικονομιών. Αυτός θα είναι και ο σκοπός της έρευνας που θα αναθέσει η Περιφέρεια.
Για τη διερευνητική διαδικασία χωροθέτησης θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που υποδεικνύονται σε Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Βασικός στόχος του έργου είναι, μέσα από την έρευνα και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε ενδεχόμενης περιοχής χωροθέτησης, μέσω συστήματος κριτηρίων, η μελέτη να καταλήξει σε μια συνολική αποτύπωση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεινόμενων υποδοχέων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας, στο σύνολο της.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:42:06]