ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Με λαμπρότητα  η εορτή της Ορθοδοξίας (Φωτο)

Πάτρα: Με λαμπρότητα η εορτή της Ορθοδοξίας (Φωτο)Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Κυριακή 8.3.2020, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν μὲ κέντρο τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Στὴ Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Κληρικῶν, Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων καί πλήθους Λαοῦ.
Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος ὀ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζομε τόν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τήν νίκη τῆς ἀληθείας ἐναντίον τοῦ ψεύδους καί τῶν θεοστυγῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι προσπάθειες ἀνθρωποκεντρικῆς, ἐγωϊστικῆς καί ἀποσπασματικῆς κατανοήσεως τῆς ἀληθείας, μέ τραγικές καί καταστροφικές συνέπειες γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση, ἡ ὁποία δέν εἶναι τίποτε ἂλλο παρά αὐτή ἡ ἲδια ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ Παράδοση ἐδόθη καί δίδεται στούς Ἁγίους, στούς θεουμένους. Αὐτή ἡ Παράδοση εἶναι τά Μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Οἱ αἰρέσεις κλείνουν τόν δρόμο γιά τήν θέωση, ἀνέφερε σέ ἂλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι τό δηλητήριο, τά νοθευμένα φάρμακα, πού φονεύουν πνευματικά τόν ἂνθρωπο.
Σέ ἂλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος ἒκανε λόγο γιά τήν σύζευξη τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀπό τόν Θεό Ἀληθείας μέ τόν Ἑλληνισμό καί τήν συμπόρευση μέχρι τοῦ νῦν καί πιστεύομεν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
Σήμερα ἰδιαιτέρως ἡ Πατρίδα μας ἒχει τήν ἀνάγκη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως πρός ἀντιμετώπιση τῶν ὃποιων δυσκολιῶν καί κινδύνων ἒσωθεν καί ἒξωθεν προερχομένων.
Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί Ἐκκλησία στηρίζει καί σώζει μέ τό πνεῦμα τῆς ἑνότητος, τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀγωνιστικοῦ φρονήματος καί τῆς θυσίας ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας.
Ἡ τιμή, ὁ δίκαιος ἒπαινος πρός τούς Ἣρωες καί Μάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ὁ λαμπρός ἑορτασμός εἰς χρέος μετατρέπονται εἰς ἒκφρασιν ὀφειλῆς καί εὐγνωμοσύνης καί εἰς ὑπόσχεσιν ὃτι θά διατηρήσωμεν τά ἱερῶς ἀποκεκαλυμμένα, τά δι' ἀγώνων κεκτημένα καί διά θυσιῶν καί αἱμάτων παραδεδομένα.


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:55:33]