ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Πρόοδος ή απειλή; «Πίεση για τη βιοποικιλότητα»

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Πρόοδος ή απειλή; «Πίεση για τη βιοποικιλότητα»
ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ *

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα χώρες της Ευρώπης - ένα θερμό σημείο βιοποικιλότητας και εργαστήριο της εξέλιξης των οργανισμών και προσαρμογής στο περιβάλλον τους. Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και το σύνθετο ανάγλυφό της, διαμορφωμένο από χιλιάδες νησιά και δεκάδες κορυφές βουνών, δημιούργησαν τη μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, την ομορφιά των τοπίων και την πολύ πλούσια βιοποικιλότητά της. Λόγω της γεωλογικής της ιστορίας πολλοί οργανισμοί απομονώθηκαν σε κορυφές βουνών, απόκρημνες πλαγιές και νησιά και οδήγησαν στην εμφάνιση νέων και συχνά μοναδικών ειδών.
Έτσι, σήμερα η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών φυτών και ζώων (δηλαδή που δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο) και ενδημικά είδη της ελληνικής χλωρίδας. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά βρίσκονται στις κορυφές των βουνών ή σε νησιά.
Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό «άθικτη» ανά τους αιώνες χάρη στην ήπια ανθρώπινη δραστηριότητα, σε αντίθεση με πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης που υπέστησαν σημαντική αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού τους περιβάλλοντος και απώλεια βιοποικιλότητας λόγω της εκβιομηχάνισής τους (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία).
Σήμερα το φυσικό περιβάλλον στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με το πρόβλημα του σχεδιασμού και της εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ, όπως τα αιολικά πάρκα, σε μοναδικά και ευαίσθητα ορεινά και νησιωτικά οικοσυστήματα, πολλά απ' τα οποία εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών (δίκτυο Natura 2000). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ορεινά λιβάδια, παραγωγικά οικοσυστήματα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα και αρκετά σπάνια ή ενδημικά είδη, στα οποία έχει ήδη τοποθετηθεί ή σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ο κύριος όγκος ανεμογεννητριών της χώρας.
Επιπλέον, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα ορεινά οικοσυστήματα αναμένεται να αποτελέσουν καταφύγια για τη βιοποικιλότητα, καθώς πολλά είδη θα μετατοπίσουν την κατανομή τους σε μεγαλύτερα υψόμετρα, για να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας.
Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών συνοδεύεται από εκσκαφές, εκβραχισμούς, διάνοιξη δρόμων και κατασκευή υποδομών για τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι παρεμβάσεις προκαλούν υποβάθμιση, κατακερματισμό και απώλεια των φυσικών βιοτόπων των οργανισμών, καθώς χάνονται τα φυσικά οικοσυστήματα και αυξάνονται οι τεχνητές επιφάνειες.
Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση αιολικών πάρκων σε απάτητες περιοχές αποτελεί σημαντική πίεση και απειλή για τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, προστατευόμενα ζώα όπως οι νυχτερίδες και τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά σε αρκετές περιπτώσεις προσκρούουν στους περιστρεφόμενους έλικες των ανεμογεννητριών και υφίστανται θανάσιμο τραυματισμό.
Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει πρόβλεψη για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και άμεση αναθεώρηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, αποκλείοντας παρθένες περιοχές και σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα, όπως είναι οι κορ υφές των βουνών, οι περιοχές χωρίς δρόμους και οι βραχονησίδες. Καθώς οι κορυφές των βουνών και τα νησιά αποτελούν μοναδικά καταφύγια των ενδημικών ειδών της Ελλάδας, η καταστροφή του βιοτόπου τους μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνισή τους από τον παγκόσμιο χάρτη.
Αντ' αυτού, οι ΑΠΕ θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του ήδη τροποποιημένου περιβάλλοντος εκμεταλλευόμενες υπάρχουσες υποδομές, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία), όπου οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται κυρίως εντός της καλλιεργήσιμης γης.
Ειδάλλως σημαντικός πλούτος της χώρας μας κινδυνεύει να εκλείψει οριστικά.

·Η Όλγα Τζωρτζακάκη είναι Δρ. Βιολογίας, με διδακτορικό στην Οικολογία.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:13:11]