ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΠΑΤΡΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Χαρακτηριστικά ποιότητας που συνάδουν με την ταυτότητα της πόλης

ΠΑΤΡΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Χαρακτηριστικά ποιότητας που συνάδουν με την ταυτότητα της πόληςΤΗΣ ΕΥΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ *

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πόλεων υιοθετούν στρατηγικές διαχείρισης της ταυτότητας τους. Κύριο σκοπό αποτελεί η δημιουργία μιας μοναδικής ταυτότητας, η οποία να αναδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα της εκάστοτε περιοχής έναντι των υπολοίπων και η κατάκτηση της καλύτερης δυνατής θέσης στη συνείδηση του τουρίστα - στόχου. Η ενέργεια αυτή, συνθέτεται με έναν στρατηγικό σχεδιασμό, στοχεύοντας τις επιθυμίες του επισκέπτη και αποσκοπεί στην οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη ενός προορισμού ο οποίος ισορροπεί και ενοποιεί τα ενδιαφέροντα των ταξιδιωτών, των τουριστικών παροχών και της τοπικής κοινωνίας.
Η Πάτρα χρειάζεται να οικοδομήσει μία ανταγωνιστική επωνυμία προορισμού μέσω της προσέλκυσης του κατάλληλου καταναλωτικού κοινού μιας συγκεκριμένης αγοράς - στόχου. Για την επίτευξη μιας επιτυχημένης ισχυρής επωνυμίας, οι προορισμοί, όπως και όλα τα εμπορικά σήματα, χρειάζονται να εφαρμόσουν δύο βασικές λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία σχετίζεται με την ταυτοποίηση, η οποία περιλαμβάνει την επεξήγηση της πηγής ενός προϊόντος προς τους καταναλωτές. Η Πάτρα όπως και πολλές Ελληνικές πόλεις, εκτός των άλλων παρέχουν ιστορικά μνημεία (απτό τουριστικό αγαθό) και πολιτισμική κουλτούρα (άυλο τουριστικό αγαθό), χωρίς να διαφοροποιούνται ουσιαστικά μεταξύ τους. Η παροχή νέων προϊόντων στην τουριστική αγορά, που να προσελκύουν ιδιαίτερα τμήματα καταναλωτών (όπως ο προσανατολισμός στον συνεδριακό τουρισμό ή στoν esports τουρισμό), θα ενίσχυε την ταυτότητα της περιοχής.
Η δεύτερη λειτουργία αφορά τη διαφοροποίηση της περιοχής από τους άλλους προορισμούς. Ένα μέρος μπορεί να διαφοροποιήσει την επωνυμία του από αυτή των ανταγωνιστών βασιζόμενο στη δική του ξεχωριστή σημασία και στις εμπειρίες που προσφέρει, αλλά και από την προσήλωση που του δίνεται από τους επισκέπτες βασιζόμενη στην οικοδόμηση σχέσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε χαρακτηριστικά ποιότητας όπως είναι η υψηλή ποιότητα διαμονής, εστίασης ή καλά σχεδιασμένους δημόσιους χώρους και σε χαρακτηριστικά ιδιαιτερότητας όπως είναι οι «έξυπνες» (smart) ευκολίες, τα οποία πρέπει να συνάδουν με την ταυτότητα της πόλης.
Εξαιτίας της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν οι πόλεις, η γενίκευση της ταυτότητας και της εικόνας τους είναι αναπόφευκτη. Παρόλο, που η ταυτότητα της επωνυμίας (brand identity) δημιουργείται από τον αποστολέα (τουριστικοί πάροχοι και τοπική κοινωνία), η εικόνα (image) του προορισμού γίνεται αντιληπτή από τον δέκτη (τουρίστα). Επομένως, η εικόνα της επωνυμίας που δημιουργεί η Πάτρα είναι η αντίληψη των καταναλωτών για τη μάρκα «Πάτρα» και η αναγνωρισιμότητά της θα είναι η δύναμή της.
Επομένως, μια επιτυχημένη στρατηγική προσέγγισης των τουριστών μέσω της δημιουργίας μιας ισχυρής ταυτότητας και επωνυμίας είναι συγκερασμός των αντίρροπων δυνάμεων της νόησης, της αντίληψης και των συναισθημάτων που συνυπάρχουν μέσα σε έναν καταναλωτή, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται θετικές απόψεις - αξιολογήσεις για τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών και θετική στάση συνολικά για την επωνυμία «Πάτρα».


* Η Εύη Χατζοπούλου είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 17:15]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 16:42]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 14:14]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 14:12]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 14:10]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 14:08]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 14:02]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
[χθες 13:59]  Πανελλήνιες, «Επιτυχημένοι» και...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:16:54]