ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Σε ενάμιση χρόνο το Ελος της Αγυιάς μεταμορφώνεται

Πάτρα: Σε ενάμιση χρόνο το Ελος της Αγυιάς μεταμορφώνεταιΣτη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ανάπλασης και αξιοποίησης του κάμπινγκ και του έλους της Αγυιάς προχωράει ο Δήμος Πατρέων. Η κατάθεση οικονομικών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θα ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου.
Η μελέτη προβλέπει την μετατροπή της περιοχής, συνολικού εμβαδού περίπου 225 στρεμμάτων, σε οικολογικό πάρκο, το οποίο θα περιβάλλει και το έλος.
Ειδικότερα:
>Προβλέπεται η διαμόρφωση περιπάτου οικολογικής ευαισθητοποίησης και αναψυχής, μια αθλητική διαδρομή, η διαμόρφωση χώρου για επανατοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου, η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, τραπεζόπαγκοι, απορριμματοδέκτες, επιδαπέδια φωτιστικά, βρύσες, βάσεις στήριξης ποδηλάτων), η κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης και η φύτευση της περιοχής.
>Εκτός από τις διαμορφώσεις προβλέπεται και μια σειρά από κατασκευές: Ξύλινος διάδρομος, ο οποίος θα διασχίζει εγκάρσια το έλος δημιουργώντας μία διαδρομή περιπάτου, κιόσκια με θέσεις θέας του έλους, κιόσκια πληροφόρησης, παρατηρητήρια της άγριας ζωής και παρατηρητήριο μέσα στο έλος.
>Οσον αφορά στη διαμόρφωση του έλους συνίσταται σε έναν δίκτυο διαδρομών, μέσου πλάτος περίπου 3,5 μ. που δημιουργεί έναν περίπατο οικολογικής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο έλος και μια αθλητική διαδρομή που θα διασχίζει την περιοχή. Κατά μήκος των διαδρομών αυτών θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και με υλικό πληροφόρησης για το έλος, παρατηρητήρια της πανίδας, οργανωμένες θέσεις για πικ-νικ.
>Στο έργο της διαμόρφωσης του οικολογικού πάρκου του έλους προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: Χωματουργικές - εκσκαφές και επιχώσεις , επιστρώσεις εξωτερικού χώρου με διάφορα υλικά, όπως ξύλινα δάπεδα, σκυροδετήσεις, επιστρώσεις πατημένου χώματος, κ.λπ., ξύλινες κατασκευές διάφορων τύπων, κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 27η Νοεμβρίου 2019 και αποσφράγισης των προσφορών η 3η Δεκεμβρίου 2019.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 2.536.290,32 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
vasilak@pelop.grΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:22:26]