ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Δικαίωμα ή νέα τάση; Αισθήματα “ξενότητας” προς ένα τοπόσημο κοσμικό, ουδέτερο,

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: Δικαίωμα ή νέα τάση; Αισθήματα “ξενότητας” προς ένα τοπόσημο κοσμικό, ουδέτερο,ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ *

Μιλώντας για την καύση των νεκρών στον ελλαδικό χώρο, έχουμε να κάνουμε με ένα από εκείνα τα θέματα πoυ μας προβληματίζουν σχετικά με το "πώς αλλάζει μια κοινωνία". Γενικότερα, η πολιτισμική δομή (κοντολογίς οι πολιτισμικές αξίες, οι αντιλήψεις, πρακτικές και ιδέες) αλλάζει αργά, ενώ διάφορα συμβάντα ή και κρίσεις επιταχύνουν τις διαδικασίες.
Ο πολιτικός γάμος, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έχει κατισχύσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά συχνά συνοδεύεται από έναν θρησκευτικό που έπεται χρονικά. Εξάλλου, παραδοσιακές αντιλήψεις για τη συζυγική οικογένεια και τους έμφυλους ρόλους παραμένουν ισχυρές, παρά την εισαγωγή του συμφώνου συμβίωσης και άλλων καινοτομιών στο οικογενειακό δίκαιο.
Ως ανταποκρίσεις ή προσαρμογές σε νέα δεδομένα, πολλές αλλαγές σε χώρες της "περιφέρειας" έχουν συμβεί, καθώς πρέπει να εναρμονιστούν με τα εκσυγχρονιστικά πλαίσια του "κέντρου", όπως στην περίπτωση της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην περίπτωση της φροντίδας των νεκρών ο σεβασμός σε ιδιαίτερα ήθη και εθιμικές παραδόσεις αποτελεί μια διαπολιτισμική συνθήκη. Η ορθόδοξη ανατολική εκκλησία έχει συνδέσει τη νεκρική ακολουθία με την ταφή του σώματος και αυτή η παράδοση είναι βαθιά εμπεδωμένη σε μια σειρά αντιλήψεων για το δίπολο ζωή/ θάνατος και πρακτικών και κατηγορικών σχημάτων γύρω από το τι είναι αποδεκτό και τι όχι για το νεκρό σώμα.
Η φροντίδα του νεκρού σώματος, είτε αφορά ταφή, είτε καύση, ποικίλει πολιτισμικά και είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με τα θρησκευτικά συστήματα πίστης. Ομως, στον κόσμο της δυτικής νεωτερικότητας η καύση νεκρών έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας ανάγκης εκκοσμίκευσης της νεκρικής ακολουθίας, κι έτσι θα πρέπει να διακρίνεται από τη βαθιά τελετουργική/ θρησκευτική διάσταση που έχει, π.χ., στο συμφραζόμενο της ινδουιστικής παράδοσης. Μάλιστα, η καύση νεκρών στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ιδιαίτερα προσφιλής στα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα ως επιλογή "γούστου" και διάκρισης, παρότι θεωρητικά, λόγω του χαμηλότερου κόστους, είναι ασφαλώς προσιτή στα λαϊκά στρώματα.
Σήμερα, στην Ελλάδα, είναι ακριβώς η οικονομική δυσκολία συντήρησης οικογενειακών τάφων και η έλλειψη χώρου στα δημοτικά νεκροταφεία, δύο από τους πιο βασικούς λόγους που συνηγορούν υπέρ της καύσης. Για τους ίδιους λόγους, μάλιστα, η ιδιαίτερα δυσάρεστη διαδικασία της εκταφής και αποκομιδής των οστών, έχει πυκνώσει τα τελευταία χρόνια.
Κατά συνέπεια, η εισαγωγή της καύσης νεκρών αποτελεί μια αναγκαιότητα σε επίπεδο νομικό/θεσμικό που, παράλληλα, ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτικής διευθέτησης των κοινωνικών σχέσεων. Από 'κει και πέρα, είναι μάλλον αναμενόμενη η δυσκολία αποδοχής της ιδέας της καύσης του νεκρού - συνεπικουρούμενη από την πολεμική της επίσημης αρχής της χριστιανικής ορθόδοξης εκκλησίας.
Αναμενόμενα, εξάλλου, θα πρέπει να είναι και τα αισθήματα "ξενότητας" (με την έννοια του συμβόλου με το οποίο αδυνατεί να υπάρξει νόημα, να παραχθεί σχέση) και δυσφορίας απέναντι σε ένα κτίριο-τοπόσημο (το αποτεφρωτήριο) που θα είναι κοσμικό, ουδέτερο, και μη θρησκευτικής τάξης. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ψύχραιμα, χωρίς να δημιουργηθεί σύγκρουση των αντίπαλων θέσεων, αφού θα πρέπει εκ των πραγμάτων να συνυπάρξουν ως επιλογές διαχείρισης του νεκρού (σώματος).

·* Η Βασιλική Παπαγεωργίου σπούδασε Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει στο τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:46:40]