ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


 Σπύρος Μυλωνάς:Το υδατικό πρόβλημα του κάμπου

Σπύρος Μυλωνάς:Το υδατικό πρόβλημα του κάμπουΟ Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο 7ο συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργάνωσε η εφημερίδα «Πελοπόννησος» στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Νικ. Μυλωνάς, συμμετείχε ως εισηγητής θέματος με αντικείμενο «Το υδατικό πρόβλημα του κάμπου της δυτικής Αχαΐας, οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής με την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης της αρδευτικής διώρυγας Πηνειού», επιδιώκοντας να τονίσει την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου του φράγματος-ταμιευτήρα Πείρου-Παράπειρου για να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες της περιοχής.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην ομιλία του «Βασική παράμετρος για την ανάπτυξη μιας περιοχής και τη συνέχιση των γεωργικών δραστηριοτήτων είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων υδατικών πόρων με ποσοτική επάρκεια και κατάλληλη ποιότητα. Η οικονομική επιβάρυνση των αγροτών αλλά και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων είναι δυσανάλογα μεγάλη λόγω μεγάλου κόστους κατασκευής και συντήρησης γεωτρήσεων μεγάλου βάθους (100 - 250 μ.) και λόγω πολύ μεγάλου ετήσιου κόστους ενέργειας (ΔΕΗ) για άντληση αρδευτικού νερού από μεγάλα βάθη (50-200 μ.) 50-100 €/στρέμμα. Η κακή ποιότητα του αρδευτικού νερού (αλατότητα - αλκαλικότητα) επιβαρύνει την ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τις ευαίσθητες καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ένταξη του έργου "επέκταση της αρδευτικής διώρυγας Πηνειού" σε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την κατασκευή του. Η επέκταση του αρδευτικού Πηνειού δεν είναι νέο έργο αλλά ολοκλήρωση του εγκεκριμένου σχεδιασμού του αρχικού έργου.»

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:18:34]