ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Νέο Κράτος, Νέο Τοπίο Σε Δουλειές Και Υποδομές

Νέο Κράτος, Νέο Τοπίο Σε Δουλειές Και ΥποδομέςΑΚΟΥΣΑΜΕ και καταγράψαμε πολλά το τριήμερο που μας πέρασε, στην διάρκεια του 7ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου. Ηταν ευτύχημα ότι τις εργασίες παρακολούθησε σημαντικό μέρος του περιφερειακού στελεχιακού δυναμικού που έχει κομβικό ρόλο στη δημόσια και την οικονομική ζωή της περιοχής.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εύκολο να κωδικοποιηθούν τα συμπεράσματα σε λίγες φράσεις. Προτείνονται, κατ' αρχάς δύο παρατηρήσεις.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ μοντέλο της χώρας αλλάζει. Η ανάπτυξη σχεδιάζεται και υποβοηθείται από την κεντρική διακυβέρνηση, αλλά «είναι οι ίδιες οι περιφέρειες που θα αναπτύξουν τον εαυτό τους» όπως σχηματικά λέχθηκε, αξιοποιώντας ευκαιρίες και πόρους. Εννοούνται εδώ φυσικό, ιστορικό, ανθρώπινο κεφάλαιο και υποδομές και τα διαθέσιμα προγράμματα.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της μεταρρύθμισης περιλαμβάνεται η μεγιστοποίηση της ευελιξίας του κράτους, και η ελαχιστοποίηση του πελατειακού χαρακτήρα του συστήματος και της αναξιοκρατίας που υπηρετεί εκλογικές και μικροπολιτικές ανάγκες.
ΤΟ ΚΟΜΜΑ που προωθεί αυτές τις μεταβολές έχει και την πολιτική και ηθική, θα προσθέταμε και την ιστορική, ευθύνη να τις υπερασπιστεί και να τις χαλυβδώσει.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ όμως δεν έρχεται αποκλειστικά με αποφάσεις της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του ιδιωτικού παράγοντα. Και δεν εννοούμε εδώ το βαρύ επενδυτικό κεφάλαιο, αλλά την ιδιωτική πρωτοβουλία της μεσαίας και της μικρής κλίμακας. Οι επενδυτικοί πόροι είναι διαθέσιμοι στο ευρύ κοινωνικό φάσμα.
ΑΦΟΡΟΥΝ μικρομεσαίους, αλλά και μικρούς, επιστήμονες αλλά και φερέλπιδες ερευνητές, τον κόσμο της υπαίθρου αλλά και την ανήσυχη νεολαία, τη μεταποίηση, την παραδοσιακή οικονομία, την υγεία, την αξιοποίηση κτιρίων, τα πάντα, υπό τον όρο της βιωσιμότητας και της άρτιας επεξεργασίας ιδεών και προτάσεων.
ΟΛΟΙ έχουμε θέση στο μέλλον και υπάρχουν για όλους εργαλεία για αυτό.
ΕΙΝΑΙ αναγκαίο να αναπτυχθούν μηχανισμοί ενημέρωσης και στοχευμένης κατεύθυνσης για πολίτες και ενώσεις προσώπων. Είναι εξίσου αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα πιο γενναιόδωρο χρηματοδοτικό υπόβαθρο, κάτι που έλλειψε στα πρώτα χρόνια της κρίσης, λόγω τραπεζικής δυστοκίας.
ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ επίσης μεγάλης σημασίας πράγματα σε σχέση με τις υποδομές: Σιδηρόδρομος, Φυσικό Αέριο, Εξορύξεις. Θα πρέπει να σταματήσει το τοπικό πολιτικό δυναμικό να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και να τις προλαβαίνει. Γιατί τώρα δεν τις προλαβαίνει. Και κάποιοι δεν τρέχουν καν.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:41:28]