ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Διακοπή  κυκλοφορίας στην οδό Χαραλάμπη

Πάτρα:Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό ΧαραλάμπηΣτην Πάτρα σήμερα την 23 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, ο Αναπληρωτής Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Ανδρέας ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ, Αστυνομικός Διευθυντής

Έχοντας υπόψη

1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 «Περί ΚΟΚ»,
2. Η από 23/07/2019 αίτηση του κ.ΓΛΑΒΑ Γεωργίου .
3. Η υπ'αριθμ.50344 από 10/07/2019 άδεια μικρής κλίμακας Δήμου Πατρέων.
4. Το υπ' αριθμ. 6364/ 19/1556284 από 23-07-2019 έγγραφο Τ.Τ. Πατρών
Στο πλαίσιο εργασιών με γερανοφόρο όχημα και φορτηγών σε οικία στην οδό Χαραλάμπη 45-51 στην Πάτρα, προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1ο-Τη ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Χαραλάμπη από την οδό Καρατζά έως την οδό Ερενστρώλε, την 24/07/2019 και από ώρες
08:00-17:00.

-Την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Χαραλάμπη μεταξύ των οικ. αριθμών 45-51, την 24/07/2019 σε μήκος 10μ. και από ώρες 08:00-17:00.

-Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί από τον υπεύθυνο εργολάβο, ο οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής, λαμβάνοντας και μέριμνα για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 2ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:57:37]