ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο Θεός υπάρχει επέκεινα της ιστορίας και του κόσμου

Ο Θεός υπάρχει επέκεινα της ιστορίας και του κόσμουΗ απουσία ή η ανυπαρξία του Τριαδικού Θεού κηρύσσεται κατά κόρον από τον σημερινό άνθρωπο, επειδή αδυνατεί ή αρνείται να αποδεχθεί την ύπαρξη ενός ανώτατου όντος, στο οποίο οφείλει να υπακούει και γενικώς να αναφέρεται. Επιθυμεί και κυρίως επιδιώκει να εξισώσει τον εαυτό του με τον Πλάστη και Δημιουργό Θεό.
Αυτή η τάση εμφανίζεται ιστορικώς ως πανθεϊσμός από την εποχή του Ξενοφώντος, ο οποίος, σε αντίθεση με τον αρχαιοελληνικό πανθεϊσμό, διδάσκει περί του «ενός» ως θεότητος, ταυτίζοντάς το, ωστόσο, με το σύμπαν.
Ερχεται, όμως, η περί του Θεού Ορθόδοξος διδασκαλία να εκφράσει την αιώνια αποκαλυφθείσα αλήθεια από τον Ίδιο τον Ενανθρωπήσαντα Θεό Λόγο και να διακηρύξει ότι ο Θεός υπάρχει προ του κόσμου και επέκεινα αυτού και επίσης ότι δεν υπάρχει οντολογική ταύτιση Θεού και κόσμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει: «Ο Θεός είναι ανέκφραστος, αόρατος, ακατάληπτος, απερινόητος και απρόσιτος» (PG 48, 720
Βεβαίως, ο Θεός «φανερώνεται εν σαρκί» στο Πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός (πρβλ. Α´ Τιμ. 3, 16). Όμως, με την «εν σαρκί» φανέρωση του Θεού δεν έχουμε αναγκαστική, αλλά ελευθέρα «κένωση» του Υιού, η οποία επιτελείται «εξ αγάπης». Η ανθρώπινη φύση ενώνεται με την θεία φύση του Λόγου «ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως», κατά τον Ορο της Δ´ εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου. Παρά ταύτα δεν εξισώνεται ούτε ταυτίζεται ο Θεός προς τον κόσμο. Είναι λάθος η ταύτιση του Θεού προς το κοσμικό και ιστορικό γίγνεσθαι, όπως υποστηρίζει ο Hegel. Ο Θεός υπάρχει προ και εκτός του κόσμου και της ιστορικότητός του. Η προσωπική ύπαρξη του Θεού φανερώνεται μέσα στην εκκλησιαστική πνευματική ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού.
Πρέπει πάντως να υπογραμμίσουμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν ταυτίζει την αλήθεια περί του Θεού - Δημιουργού του Σύμπαντος και του ανθρώπου με τον αντικειμενικό Θεό και την αφηρημένη έννοια περί Θεού. Η Εκκλησία έχει την εμπειρία του Θεού, που αποκαλύπτεται μέσα στην Ιστορία, ως Προσωπική Υπαρξη. Ο Θεός είναι Πρόσωπο και διαλέγεται με τον πνευματικό εκκλησιαστικό άνθρωπο «ενώπιος ενωπίω, ως ει τις λαλήσει προς τον εαυτού φίλον» (Εξ. 33, 11).
Βεβαίως, ο Τριαδικός Θεός κατά την ουσία Του είναι ακατάληπτος, υπερβατικός και επέκεινα του κόσμου, ενώ κατά τις άκτιστες ενέργειές Του είναι καταληπτός και σχετικός προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. Μέσω της ακτίστου Χάριτος του Θεού έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος με τον Θεό του και θεώνεται κατά χάριν και όχι κατουσίαν. Ο Μ. Βασίλειος λέγει χαρακτηριστικά: «Ημείς δε εκ μεν των ενεργειών γνωρίζειν λέγομεν τον Θεόν ημών, τη δε ουσία αυτή προσεγγίζειν ουχ υπισχνούμεθα. Αι μεν γαρ ενέργειαι αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν, η δε ουσία αυτού μένει απρόσιτος» (επ. 234).
Ο άνθρωπος δεν παύει να είναι κτίσμα. Η φύση του είναι κτιστή. Η φυσική του ατομικότητα φθαρτή και θνητή. Αλλά στην κτιστή και θνητή αυτή φύση ο Θεός αποτύπωσε την εικόνα Του, «ενεφύσησε πνοήν ζωής» (Γέν. 2, 7). Ως πρόσωπο ο άνθρωπος και κτίσμα του Θεού είναι υπαρκτικό γεγονός σχέσεως και κοινωνίας, που σημαίνει ότι έχει την όψη προς κάποιον ή προς κάτι, είναι σχετικό με κάποιον ή με κάτι. Ετσι ο άνθρωπος υπάρχει ως αναφορά και σχέση με τον Θεό Δημιουργό του.
Αυτό που πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό από όλους μας είναι ότι ο Θεός Δημιουργός της κτίσεως και του ανθρώπου προ - υπάρχει επέκεινα του κόσμου και της Ιστορίας. Ο δε άνθρωπος είναι δημιούργημά Του και θα ζήσει αιώνια μαζί Του, εάν αποδεχθεί αυτή την αλήθεια.
* Ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος είναι ιεροκήρυκας της Ι. Μ. Πατρών και Δρ. Θεολογίας.


Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[10:45]  Μια βιομηχανία χρήματος, κατάμαυρου,...
[09:50]  Αντώνης Λιβάνης: Ο υπέροχος άνθρωπος...
[χθες 15:35]  ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ...
[χθες 13:20]  Η παρακαταθήκη των Μεσογειακών
[χθες 12:06]  Ο κύριος πίσω από την κυρία που...
[χθες 11:44]  Από φοιτητές στην πόλη, έγιναν...
[χθες 09:15]  Η Ελλάς δεν είναι μόνη!
[χθες 19:42]  Οταν πηγαίναμε εμείς σχολείο...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:40:13]