ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τις αυτοδιοικητικές εκλογέςΕκπνέει τα μεσάνυχτα η σημαντικότερη προθεσμία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς μέχρι τότε επιτρέπεται η κατάθεση δήλωσης συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην ουσία πρόκειται για το καθοριστικότερο χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκαθαρίζει ποιοι υποψήφιοι είναι σε θέση να βρουν και να δηλώσουν τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό υποψηφίων για να συγκροτήσουν έγκυρους συνδυασμούς.
Η επόμενη κρίσιμη χρονική στιγμή είναι η 11η Μαΐου, όταν θα ανακηρυχθούν επίσημα οι υποψηφιότητες. Μέχρι να γίνει όμως αυτό προηγείται η αποψινή βραδιά.
Δημοτικές εκλογές: Ο επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιος Δήμαρχος υπογράφει τη γραπτή δήλωση που καταρτίζεται και στην οποία επισυνάπτονται για κάθε έναν αναγραφόμενο υποψήφιο συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Η δήλωση που κατατίθεται εμπρόθεσμα μπορεί να συμπληρωθεί, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων και για λόγω αντιστοίχισης των υποψήφιων με τις εκλογικές περιφέρειες (ΣτΕ 915/2015), μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα. Η υποβολή της δήλωσης στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο δήμαρχο.
Κοινοτικές εκλογές: Στις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, με το νόμο «Κλεισθένης», ο συνδυασμός δεν περιλαμβάνει επικεφαλής υποψήφιο πρόεδρο κοινότητας, αλλά μόνο υποψήφιους συμβούλους κοινότητας. Καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού. Στη δήλωση αναγράφονται κατά σειρά: α)Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται, β)Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων συμβούλων κοινότητας με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Στις κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων υπάρχει αποκλειστικά ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους μεμονωμένους υποψήφιους προέδρους της κοινότητας, καθώς ο Κλεισθένης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συνδυασμών. Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερομένου κατατίθεται με γραπτή δήλωση, στην οποία, εκτός από το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου αναγράφεται και η κοινότητα την οποία αφορά η υποψηφιότητα. Στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τη μόνη διαφορά ότι ο Υποψήφιος Πρόεδρος παραλείπει στην υπεύθυνη δήλωση το σκέλος της αποδοχής της υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Περιφερειακές εκλογές: Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφει ο επικεφαλής του και επιδίδεται στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας είτε με παράδοση από τον υποψήφιο περιφερειάρχη είτε με δικαστικό επιμελητή κατόπιν παραγγελίας του υποψήφιου περιφερειάρχη. Η δήλωση αναγράφει κατά σειρά: α)Το όνομα και τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, β)Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη.
Συμπλήρωση του συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψήφιων συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:03:45]