ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τράπεζα Πειραιώς: Αποτελέσματα 2018: Ουσιαστικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας

Τράπεζα Πειραιώς: Αποτελέσματα 2018: Ουσιαστικό Βήμα για την Αποκατάσταση της ΚερδοφορίαςΒελτιωμένη Λειτουργική Απόδοση, λόγω Λειτουργικού Κόστους και Προβλέψεων
• Κέρδη Προ Φόρων στα €80 εκατ. το 2018, επιστρέφοντας σε κερδοφορία μετά από μακρά περίοδο ετήσιων ζημιών.
• Τα Επαναλαμβανόμενα Έσοδα Προ Φόρων και Προβλέψεων στα €851 εκατ. θέτουν τη βάση για τις επόμενες χρήσεις.
• Εκταμιεύσεις Νέων Δανείων ύψους €3,1 δισ. το 2018.
• Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν άνοδο σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
• Η μείωση του Λειτουργικού Κόστους ξεπέρασε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα, -8% ετησίως το 2018 (σε επαναλαμβανόμενη βάση).
• Το Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις βελτιώθηκε σε 157 μ.β. το 2018 από 479 μ.β. το 2017.
Εξυγίανση Ισολογισμού, Ενθαρρυντικές Οργανικές Τάσεις
• Σημαντική μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 2018 (-€5,5 δισ.).
• Ο ρυθμός αθέτησης (default) μειώνεται, ενώ βελτιώνεται o ρυθμός θεραπείας (cure).
• Ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ.
• Σε εξέλιξη δύο νέες πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, μικτής λογιστικής αξίας €1,3 δισ.
• Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο 77% και αντίστοιχα για ΜΕΑ στο 49%. Μαζί με τις εξασφαλίσεις, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται σε περίπου 100%.
• Ολοκλήρωση αποεπενδύσεων εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015.
• Νέος στόχος ΜΕΑ στα €11 δισ. για το τέλος του 2021, και μείωση -€15 δισ. από το επίπεδο του Δεκ.2018.
Βελτιωμένο Προφίλ Ρευστότητας και Χρηματοδότηση που Στηρίζει την Υγιή Αύξηση Χορηγήσεων
• Αύξηση εγχώριων καταθέσεων κατά €3,6 δισ. σε ετήσια βάση.
• Μηδενισμός της χρηματοδότησης από ELA από τα μέσα Ιουλίου 2018.
• Σταδιακή αντικατάσταση χρηματοδότησης από διατραπεζική με χρήση καλυμμένων ομολόγων σε χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.
• Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 103% ένα χρόνο πριν.
• Σε πορεία επίτευξης του στόχου για Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), στο 61% το Δεκ.2018.
Υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης
• 94% των εσωτερικών ενεργειών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, έχουν ολοκληρωθεί.
• Δείκτης επάρκειας κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET-1) στο 14,0% το Δεκ.2018 προσαρμοσμένος για τις αποεπενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί.
• Η απαίτηση του Πυλώνα 2 της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) 2019 μειώθηκε κατά 50 μ.β., απόδειξη της επιτευχθείσας προόδου.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 13:48]  Άνοδος 52% των Ομαδικών ασφαλίσεων...
[χθες 11:49]  Αμεση μείωση τιμών λόγω αλλαγής ΦΠΑ
[χθες 10:22]  Η DUR με νέο κατάστημα στην Αθήνα,...
[χθες 13:13]  Τράπεζα Πειραιώς: Νέο e-branch στο...
[χθες 09:41]  Ο κ. Δημητριάδης Ανδρέας...
[χθες 09:30]  Η INTERAMERICAN 15 χρόνια...
[χθες 10:29]  «Πράξεις Ζωής» με συμπράξεις και...
[χθες 08:36]  Αναβάθμιση των προοπτικών της...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:02:56]