ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΙΙδρυμα Στ.Νιάρχος - Special Olympics:«Play Unified – Ζούμε Μαζί. Παίζουμε Μαζί»

ΙΙδρυμα Στ.Νιάρχος - Special Olympics:«Play Unified – Ζούμε Μαζί. Παίζουμε Μαζί»Με αφορμή την 50η επεìτειο των Special Olympics, το Ιìδρυμα Σταυìρος Νιαìρχος (ΙΣΝ) και τα Special Olympics ανακοινωìνουν σηìμερα μιìα συνεργασιìα-οροìσημο για την υποστηìριξη του παγκοìσμιου κινηìματος κοινωνικηìς εìνταξης, με στοìχο να προωθηìσει την ισχυροìτερη συμμετοχή των νεìων στα κοιναì, σε παγκοìσμιο επιìπεδο, και να μεταμορφωìσει το εκπαιδευτικό συìστημα μεìσω του αθλητισμουì.
Στο πλαιìσιο της τριετουìς δωρεαìς, συνολικού υìψους $10.000.000, το ΙΣΝ και τα Special Olympics συνεργαìζονται για να ενισχυìσουν τον παγκοìσμιο αντιìκτυπο που επιτυγχαìνουν τα Special Olympics μεìσω των προγραμμαìτων τους στην προωìθηση της κοινωνικηìς εìνταξης και τη συμμετοχή των νεìων και της σχολικηìς κοινοìτητας στον αθλητισμοì. Η συνεργασιìα των δυο οργανισμωìν στοχευìει στην αυìξηση της προìσβασης και των ευκαιριωìν στα σχολικά προγραìμματα αθλητισμού για μιìα κοινοìτητα που αποτελεί περιìπου το 3-4% του παγκοìσμιου πληθυσμουì.
Η ανακοιìνωση πραγματοποιείται στο πλαιìσιο του 7ου Διεθνουìς Συνεδριìου του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δραìση, το οποιìο πραγματοποιείται στο Κεìντρο Πολιτισμού Ιìδρυμα Σταυìρος Νιαìρχος. Ο Προìεδρος των Special Olympics, Δρ. Timothy Shriver, θα δωìσει την κυìρια ομιλιìα στο συνεìδριο, στις 23 Ιουνιìου. Αργοìτερα μεìσα στην ημεìρα σηìμερα, ο Προìεδρος του ΙΣΝ, Ανδρεìας Δρακοìπουλος, και ο Δρ. Shriver θα συναντηθουìν με τον Προìεδρο της Ελληνικηìς Δημοκρατιìας, Προκοìπιο Παυλοìπουλο, για να τον ενημερωìσουν αναφορικά με τη σημαντική αυτή δωρεά που εìχει ως στοìχο να στηριìξει τους νεìους, με και χωριìς διανοητικεìς αναπηριìες, ως μεìρος μιìας κοινηìς δεìσμευσης για τη δημιουργιìα μιìας «Ενοποιημεìνης Γενιαìς» (Unified Generation).
«Η υποστηìριξη του Ιδρυìματος Σταυìρος Νιαìρχος εìρχεται σε μιìα κριìσιμη στιγμηì, κατά την οποιìα βλεìπουμε και βιωìνουμε εìναν κοìσμο διχασμεìνο, με ταìσεις μαζικηìς καταστροφηìς που εντειìνουν περαιτεìρω την ποìλωση στην κοινωνιìα. Ωστοìσο, γνωριìζουμε από πρωìτο χεìρι πως η εμπειριìα των Special Olympics -και οι αθλητεìς μας- φεìρνουν τους ανθρωìπους κονταì, εξαλειìφοντας τις διαχωριστικεìς γραμμεìς. Μεìσα από τα προγραìμματά μας, βλεìπουμε τη μεταμοìρφωση των σχολειìων σε ακαδημαϊκουìς χωìρους που χαρακτηριìζονται από την αποδοχή και την εìνταξη, καìτι που ο κοìσμος χρειαìζεται απεγνωσμεìνα σηìμερα», δηìλωσε ο Προìεδρος των Special Olympics, Δρ. Timothy Shriver. «Εκ μεìρους του κινηìματος των Special Olympics, ειìμαστε εξαιρετικά ευγνωìμονες στο Ιìδρυμα Σταυìρος Νιαìρχος για την αναγνωìριση της δυìναμης του μηνυìματος των αθλητωìν μας, και του οραìματοìς μας για μιìα γενιαì, πραγματικά Ενωμεìνη».
Ο Προìεδρος του ΙΣΝ, Ανδρεìας Δρακοìπουλος, δηìλωσε: «Ειìμαστε πολύ χαρουìμενοι που συνεργαζοìμαστε με τα Special Olympics για αυτό το σημαντικό προìγραμμα και που εργαζοìμαστε από κοινού για την προωìθηση της παγκοìσμιας κοινωνικηìς εìνταξης σε οìλα τα επιìπεδα. Καìθε φορά που αξιολογουìμε μιìα προìταση, το πρωìτο πραìγμα που εξεταìζουμε ειìναι εαìν προσδιìδει αξιìα στην κοινωνιìα και εαìν οι εμπλεκοìμενοι ειìναι ηθικοιì, αποτελεσματικοί και αποδοτικοιì. Ειìμαστε βεìβαιοι οìτι η συνεργασιìα μας με τα Special Olympics, υπό την ηγεσιìα του Δρ. Timothy Shriver, θα εìχει απτεìς και αìμεσες θετικεìς επιπτωìσεις για το συìνολο της κοινωνιìας. Ειìναι τιμή μας να καìνουμε οì,τι μπορουìμε, στο μεìγιστο των δυνατοτηìτων μας, για να υποστηριìξουμε τα Special Olympics στην προσπαìθειά τους να ενδυναμωìσουν τους αθλητεìς και τις οικογεìνειεìς τους, και να προωθηìσουν οìλα οìσα μας ενωìνουν».
H συνεργασιìα του ΙΣΝ και των Special Olympics εìχει σαν στοìχο να προωθηìσει την υλοποιìηση προγραμμαìτων οìπως τα Unified Sports και Unified Schools των Special Olympics σε περισσοìτερες κοινοìτητες παγκοσμιìως, καθωìς και την εφαρμογή πολιτικωìν γυìρω από τον αθλητισμό και την εκπαιìδευση. Οι χωìρες στις οποιìες θα υλοποιηθεί το προìγραμμα περιλαμβαìνουν τη Βραζιλιìα, τη Χιληì, την Κιìνα, την Αιìγυπτο, την Ελλαìδα, την Ινδιìα, την Ινδονησιìα, την Κεìνυα, το Μεξικοì, το Μαροìκο, τη Ρωσιìα, τη Σερβιìα, την Κινεζική Ταϊπεìι και την Τανζανιìα.
Σε ολοìκληρο τον κοìσμο, η συνεργασιìα θα στοχευìσει στην επεìκταση της εμβεìλειας και του αντιìκτυπου των σχολικωìν αθλητικωìν προγραμμαìτων κοινωνικηìς εìνταξης, οδηγωìντας σε περιìπου 2.000 νεìα «Ενωμεìνα Σχολειìα» (Unified Schools) για το κιìνημα -σχολειìα τα οποιìα θα εìχουν ενεργά προγραìμματα αθλητισμού και κοινωνικηìς ενσωμαìτωσης για τους μαθητεìς με και χωριìς αναπηριìα. Επιπλεìον, η συνεργασιìα θα οδηγηìσει στην καταìρτιση παìνω από 20.000 προπονητωìν για την περαιτεìρω αναìπτυξη του μοντεìλου Unified Sports των Special Olympics. Με τη δωρεά του ΙΣΝ, στο προìγραμμα θα συμμετάσχουν παìνω από 750.000 αθλητεìς σε διαìστημα τριωìν ετωìν.
Οι πλατφοìρμες Unified Sports και Unified Schools των Special Olympics βασιìζονται σε μεγαìλο βαθμό στις διαταìξεις της Συìμβασης των Ηνωμεìνων Εθνωìν για τα Δικαιωìματα των Ατοìμων με Αναπηριìα (UN-CRPD), και συγκεκριμεìνα στα αìρθρα 24 και 30. Η UN-CRPD παρεìχει στην παγκοìσμια κοινοìτητα εìνα βιωìσιμο και διεθνωìς αναγνωρισμεìνο πλαιìσιο, από το οποιìο θα αναπτυχθεί ο προγραμματισμοìς που θεìτει σε εφαρμογή τη Συìμβαση.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:05:10]