ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Ε/2016

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Ε/2016Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:
Εννέα (9) στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο» - κωδικός θέσης: 10001.
Εχουν αναρτηθεί ο πίνακας προσληπτέων καθώς και ο πίνακας αναπληρωματικών υποψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ολοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).


Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.7.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:29:05]