Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 18:32      4°-12° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


…ζωή, …σε αισθάνομαι…!

…ζωή, …σε αισθάνομαι…!ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
« Νόστιμα Θέλγητρα »
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
« λέξεις ανταύγειες ενός χαμόγελου… », «κλαίς και 'σύ που η αυγή στολίζει τα μαλλιά
σου ;», «…αερικό στο πορφύρωμα των οριζόντων δεν άφησες ούτε τ' άρωμά σου...», « - τι θα γι
νόμαστε ταξιδιώτες στην απεραντοσύνη της αιωνιότητας, το φαντάζεσαι ; - », … Τέτοια πρωτό
τυπα πνευματικά στιγμιότυπα και πρωτόγνωρες αρετές προσωπικής έμπνευσης, σπάνια ανα
δύονται ως νοητικά προσόντα χαρισματικής γραφής, γεννημένα τόσο γλαφυρά, λιτά και απλά
μέσα στον ψυχισμό και υλοποιημένα απο την ευαίσθητη γραφίδα του ποιητή… ! Ανάγλυφα
και καταιγιστικά, μα και .. « πολύχρωμα » ποιοτικά και ποσοτικά, τέτοια αναβλύζοντα συναι
σθήματα θα ενδύσουν και την έκφραση κάθε αναγνώστη, ιδιαίτερα δε εκείνου που οι αδιάκο
πες πνευματικές ανησυχίες του παιχνιδίζουν ιδιότροπα με την αναζήτηση του διαφορετικού
και καινούργιου στον μακρινό ορίζοντα των ανθρώπινων συναισθημάτων… Αληθινή λοβοτο
μή στο σύνηθες και πρό(σ)κληση στο πεπρωμένο του είναι, εάν σταθμεύσει γαλήνια τα μάτια
και ολοκληρωτικά την προσοχή του, στην ποιητική βιογραφία - θησαυρό πολιτισμικής παι
δείας και λογοτεχνίας, με τον ψυχικά τονωτικό και εύγευστο πνευματικά τίτλο « Νόστιμα Θέλ
γητρα » (Καλλιτεχνική επιμέλεια : Χριστίνα Δημητροπούλου Εκτύπωση : Π. Κούλης, Πάτρα)
του ώριμα πλέον πρωτουργού και άφοβα και εκθετικά αυτοβιογραφουμένου στις σελίδες της,
φιλολόγου - λογοτέχνη, Φώτη Ιωάν. Δημητρόπουλου.

… τα συναισθήματα ως ευαίσθητες ψυχικές χορδές πάλλονται στις σελίδες του βιβλίου
μέσα σε ποιήματα, ανθολογημένα χρονικά και γεωγραφικά με μια καινοφανή ομορφιά και εξό
χως πιλοτική ιδιαιτερότητα και νοοτροπία κατά την γραπτή μεταφορά των από τον ποιητή, τεκ
μηριώνοντας καθαρά στον αναγνώστη, μα και αυτοκριτικά, πως δεν αποτελούν « Γράμματα
γράμματα που πήρε ο άνεμος και η πνοή της θάλασσας »… Ο άγνωστος κύκλος της ζωής στολισ
μένος με ανθρώπινα συμβάντα τυπώνεται άλλοτε αφαιρετικά, άλλοτε καθοριστικά, ζωντανεύο
ντας την καθημερινότητα και την πραγματικότητά μας, καθώς εύπιστα και προπάντων ήπια, αρ
μονικά και ευχάριστα ταξιδεύουμε τόσο ακούραστοι μέσα στα πελάγη νοημάτων που αποκαλύ
πτονται με την έκδηλη γραπτή μορφή και γοητεύουν… Λύπη, νοσταλγία, προσμονή, αγάπη, θα
νατος, γαλήνη, έρωτας, απογοήτευση, χαρά, ευτυχία, Ιστορία, μύθοι, φυσικά φαινόμενα, μουσι
κή, Πλάση, φόβοι, χαιρετισμοί, πίκρα, ενθουσιασμός, νεότητα, θάλασσα, πόλεις, περιηγήσεις,
εικόνες, εμπειρίες, ταξίδια, αποχωρισμοί, κλπ., συνθέτουν διεγερτικά το πεπρωμένο μας ως
πλουμιστά νήματα στα χτένια του ακάματου πνευματικού αργαλειού αποδίδοντας την δημιουργι
κή σκέψη - υφαντό του ποιητή. Η γραφίδα του, ατσαλένιο αδράχτι, υφαίνει εξιστορώντας ποιητι
κά, καταστάσεις ζωής με αυτό το βιωματικό και πλούσιο ψυχικό υλικό. Ο αναγνώστης καθηλώνε
ται στίχο - στίχο από την ποιητική δυναμική του γραπτού λόγου που παράγει αυτή την συναισθη
ματική πανδαισία, αλλά και καθαίρεται καθ' όσον παραδίδεται ακραιφνώς και άνευ όρων στην
τόσο ζεστή και τολμηρά θα έλεγε κάποιος …« ψυχαναλγητική » γραφή…

…στην εμπνευσμένη συνείδηση του ποιητή η ζωή μοιράζεται στοχαστικά ως κατάστα
ση και συναισθήματα σε αλληλοδιάδοχες τέσσερις (4) ενότητες, καινοτόμα διακριτές με ζωγ
ραφική, συνδυασμός και εξωραϊσμός ανεπάντεχα επιτυχημένος δια χειρός Χριστίνας Δημητ
ροπούλου, πρωτοτυπία που ωθεί και προετοιμάζει εικονικά και ευχάριστα κάθε διάθεση για
μελέτη της από τον αναγνώστη. Ετσι η ζωή εκκινείται αριστοτεχνικά και ειδυλλιακά εκεί ό
που « οι ανάγλυφες εκείνες νύχτες », πρώτο σαγηνευτικό ποιητικό λιμάνι, υποκλίνονται ευγε
νικά στον φυσικό ρεαλισμό και κοινωνικό συμβολισμό που κομίζει η φρέσκια ποιητική ευω
δία από « τα νόστιμα θέλγητρα των κερασιών », για να δυναμώσει γοργά και συναγωνισθεί έν
τιμα « μπροστά στην ταραγμένη θάλασσα » ο,τι κοσμικά μέλλεται και ουσιαστικά αποδίδεται
με ..« ποιημένη » γραφή του «στα σύνορα του χρόνου και του φωτός »...! Αξιόλογη ποιητική
διδαχή για τον αναγνώστη τούτη η επιτυχημένη και ατόφια ουμανιστική προσέγγιση της ζω
ής, κυριολεκτικά « λυγμός θαύματος στην απεραντοσύνη της μονοτονίας », εύστοχη η ανακλώ
μενη αυθυποβολή, που γλυκά και πράα μας εμφυσεί το εγχείρημά του, εξακολουθητικός και
αναγεννητικός ο πνευματικός ε(ρε)θισμός όπως κι αν αναπαράγεται…

….Κι όμως το μοναδικό μήνυμα - ιδιοφυές απόσταγμα εμπειρικής γνώσης που εκπέ
μπεται αδιάκοπα απο τα ποιήματα, προέρχεται από τον ακατασίγαστο πόθο και δυνατή επιθυ
μία του ποιητή να μυήσει κάθε αναγνώστη και να τον προτρέπει άφοβα σε ο,τι και όσα διαχ
ρονικά ένοιωσε και αδιαπραγμάτευτα συμμετείχε ενεργά στη ζήση του… Τέλος, « Με Πρόσ
χημα την Ποίηση », εικονογραφεί ποιητικά και προσεγγίζει ποικιλόμορφα, σε 14 δεκατετράσ
τιχα, την σπάνια πεμπτουσία των παραπάνω συναισθημάτων και καταστάσεων, καθ' όσον
πλέον συνιστούν την δύσκολα κρυμμένη, αέναη και αδιαμφισβήτητη αξία αυτής της εξωτερι
κευμένης ποιητικής αυτοβιογραφίας του. Αξία που ο ίδιος ενδόμυχα αποδέχεται, ακτινοβολεί
γραπτά με σύνεση, την πρεσβεύει, καθώς διατρέχει, αποδεικνύει και επαληθεύει το γίγνεσθαι
και είναι του…Τούτον τον οικουμενικό αλλά και εύθραυστο στόχο, μιά αληθινή νουθεσία -
ευχή, μα και εμπειρία από τα άδυτα της ψυχής του ποιητή, ανακηρύσσουν ομόφωνα όλα τα
ποιήματά του : ...ζωή, …σε αισθάνομαι …!

*Του
ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
δικηγόρου Πατρών

Από την Έντυπη Έκδοση

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[13:24]  Οι Γιάννηδες που λατρεύουμε
[10:17]  Υπέρτατο χρέος μας η υπεράσπιση των...
[09:28]  Δημόσια Πρόταση για το Πατρινό...
[09:00]  Η μεσαία τάξη «βράζει», εξεγείρεται...
[χθες 23:16]  Η κρίση μάς έκανε σοφότερους
[χθες 16:33]  Πόσα «Μάτια» θέλουμε ακόμα για να...
[χθες 11:51]  Να κοιμηθείς ή να μην κοιμηθείς;...
[χθες 10:53]  Η αλήθεια για το «κοινωνικό...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:32:13]