Δευτέρα 25 Ιουνίου 10:48      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αίγιο Η ημερίδα του Εμπορικού με Μαστοράκη για την εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων

Αίγιο Η ημερίδα του Εμπορικού με Μαστοράκη για την εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων



Με την παρουσία κυρίως δικηγόρων, λογιστών και λίγων (δυστυχώς) εμπόρων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η ημερίδα που διοργάνωσε ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας, με θέμα την ενημέρωση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η οποία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του παραρτήματος Αιγίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Το νέο ευνοϊκό νόμο και διάφορες λεπτομέρειές του αλλά και προοπτικές βελτίωσής του, παρουσίασε ο προσκεκλημένος ομιλητής και ένας εκ των συντακτών του νόμου κ. Γ. Μαστοράκης, διευθυντής της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Όπως τόνισε ο ίδιος, με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρυθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (4469/2017) εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά µακράς οικονοµικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους.

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της ενημέρωσης του κ. Μαστοράκη είναι τα εξής:

"-Το κενό στο υφιστάµενο ρυθµιστικό πλαίσιο έρχεται να το καλύψει ο παρών Νόμος, ο οποίος οριοθετεί και ρυθµίζει την εξωδικαστική διαδικασία ρύθµισης οφειλών από το στάδιο της υποβολής της αίτησης της επιχείρησης έως και την ενδεχόμενη δικαστική επικύρωση της συµφωνίας από το αρµόδιο δικαστήριο.

-Ο σκοπός του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων είναι να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες - επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, τις τράπεζες, τις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ, τους προμηθευτές και τους λοιπούς ιδιώτες

-Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν.

-Μέσω μίας οικονομικά ορθολογικής διευθέτησης οφειλών που έχει ως απαρχή την εκτίμηση-πρόταση σχεδίου αποπληρωμής της ίδιας της αιτούμενης επιχείρησης με βάση τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της για τα επόμενα τρία έτη, δηλαδή μέσω ενός βάσιμου ή απλώς λογικού σχεδίου, μπορεί να επιτευχθεί ρύθμιση μετά από διαπραγμάτευση με τους καλούμενους με την αίτηση πιστωτές της, δηλαδή τους ιδιώτες, τις Τράπεζες, το Δημόσιο και τα Ταμεία, η οποία κάλλιστα μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής, πάγωμα και διαγραφές οφειλών.

-Στις διατάξεις του Νόμου προβλέπεται ρητά ότι η φορολογική διοίκηση και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης συµµετέχουν στο µηχανισµό µε σκοπό τη διαπραγµάτευση βιώσιµων λύσεων ρύθμισης, προσαρµοσµένων στις ανάγκες της επιχείρησης. Η πρωτοφανής ευελιξία του Δηµοσίου και των Ταμείων ως πιστωτών προβλέπει δυνατότητα διαγραφής των προστίμων και των προσαυξήσεων και εκτείνεται µέχρι και τη διαγραφή βασικής οφειλής (κεφαλαίου) των απαιτήσεών τους, σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται
απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης και πάντα υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος. Παράλληλα με τυχόν διαγραφές που μπορεί να δικαιολογούνται, το Δημόσιο και τα Ταμεία έχουν την ευχέρεια να εγκρίνουν και επιμήκυνση αποπληρωμών έως 10 έτη (120 δόσεις)

-Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι θα έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν στη διαδικασία. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους, εταιρικού τύπου ή ύψους κύκλου εργασιών με ελαστικά κριτήρια ένταξης

-Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ο οφειλέτης για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µία διαδικασία διαπραγµάτευσης µε το σύνολο των πιστωτών του. Η διαδικασία είναι άρτια οργανωμένη, οριοθετημένη με σαφείς προθεσμίες σε ευδιάκριτα στάδια.

-Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης της επιχείρησης, η οποία θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών καθώς και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της. Στα συνοδευτικά έγγραφα δεν περιλαμβάνονται η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα.

-Στη συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και θα απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων (με σαφώς ορισμένο επάγγελμα με σχετικό Νόμο) που
εγγυώνται για την εφαρμογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και του αιτούμενου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και καταγράφουν τη διαδικασία τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τα επιχειρήματα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

-Εν συνεχεία ακολουθούνται σαφή χρονοδιαγράμματα σε δέκα στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών. Μια επιχείρηση θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει λύση ρύθμισης με όλους τους πιστωτές σε 88 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της. Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχτεί η σύμβαση αναδιαρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.

-Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα είναι εφικτό να γίνουν κατορθωτά γιατί η αίτηση, η υποβολή των δικαιολογητικών αλλά και η διαπραγμάτευση με τους Ιδιώτες πιστωτές και το Δημόσιο, θα γίνεται ηλεκτρονικά.

-Είναι σημαντικό ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο οφειλέτης σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα διεθνή σχετικά πρότυπα. Αυτός είναι που αιτούμενος εκκινεί τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εγκρίνει αντιπροτάσεις πιστωτών αλλά και εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης

-Επίσης για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό πλαίσιο ο οφειλέτης προστατεύεται με αυστηρή και συγκεκριμένη αναστολή από καταδιωκτικά μέτρα, από νέες και παλιές διεκδικήσεις εναντίον του

- Για πρώτη φορά επίσης σε διαδικασία εκτός δικαστηρίων η πλειοψηφία των συμφωνούντων να συμμετάσχουν σε ρύθμιση πιστωτών, βάσει της αναλογίας της απαίτησης τους από την επιχείρηση που αιτείται, είναι δυνατόν να εκκινήσει τη διαδικασία αλλά και να δεσμεύει τους υπόλοιπους πιστωτές δεν συμμετέχουν, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες συνεννόησης.

- Για πρώτη φορά μία εξωδικαστική συμφωνία δύναται να καταστεί τόσο δεσμευτικά ισχυρή, όσο μία δικαστική απόφαση. Στην Ελλάδα τα συμφωνητικά προσβάλλονται, ιδίως όταν υπάρχουν συμφέροντα που θίγονται και πλειοψηφίες που επιβάλλονται στις μειοψηφίες όπως στον παρόντα Νόμο. Βάσει του Νόμου η συμφωνία δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο.

- Για πρώτη φορά εξωδικαστικό πλαίσιο παρέχει απόλυτα προνόμια σε χρηματοδότες προκρίνοντας την προοπτική νέας χρηματοδότησης. Οι πιστωτές εφόσον συμφώνησαν και ολοκλήρωσαν σχέδιο αναδιάρθρωσης εξυπακουέται ότι θα ήταν σε θέση να το επαναχρηματοδοτήσουν. Ο Νόμος τους προτρέπει και τους παρέχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο-προνόμιο σε τυχόν νέα χρηματοδότηση που θα εγκρίνουν. Προνομιακή χρηματοδότηση μπορούν να παράσχουν και συνδεδεμένα με την αιτούμενη επιχείρηση
πρόσωπα (νομικά και φυσικά).

- Είναι αξιοσημείωτο για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας και την κατοχύρωση των συμφερόντων των εργαζομένων και των μικρών προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ότι εξαιρέθηκαν αυτές οι απαιτήσεις από τον Μηχανισμό. Οι μικροί πιστωτές, που έχουν υπόλοιπα μικρότερα του 1,5% του συνόλου των πιστώσεων της αιτούμενης εξαιρούνται, επειδή αυτοί είναι απόλυτα εξαρτώμενοι από τα ποσά που τους οφείλονται από την επιχείρηση που επιχειρεί να εξυγιανθεί. Οι
απαιτήσεις τους δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, από τυχόν απομειώσεις απαιτήσεων που θα συμφωνηθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι μικροί πιστωτές εξακολουθούν να διεκδικούν το σύνολο των απαιτήσεων τους.

- Για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό πλαίσιο εντάσσονται όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναβιώνουν (προ της διανομής των περιουσιακών τους στοιχείων) ή όσοι διέκοψαν τη λειτουργία τους και την επανεκκινούν.

- Πρόβλεψη ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τα Ασφ.Ταμεία υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και αν οφείλουν λιγότερα από 20χιλ, οι οποίοι τάσσονται εκτός του γενικού πεδίου εφαρμογής αυτού του Νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ΑσφΤαμεία με τις ευνοϊκές προβλέψεις αυτού του Νόμου, δηλαδή με ρυθμίσεις που θα απομειώνουν πρόστιμα και προσαυξήσεις αλλά και βασική
οφειλή με δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις. Για τη ρύθμιση των οφειλών τους θα καταθέτουν αίτηση στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία οφείλουν και θα λαμβάνουν πρόταση των Εφοριών και των Ταμείων.

- Γίνεται σαφές ότι ο Νόμος καταλαμβάνεται από καινοτόμα κίνητρα που παρέχει το Δημόσιο και τα ΑσφΤαμεία προς όλους τους ενδιαφερόμενους, προς όλες τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους αντιμετωπίζουν ζωτικό πρόβλημα. Λόγω των παραπάνω εξαιρετικών κινήτρων η ισχύς του Νόμου έχει προσωρινό χαρακτήρα. Έχει ημερομηνία λήξης την 31/12/18.

Επιπλέον:

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης των φυσικών προσώπων (νοικοκυριών και ελευθ.επαγγελματιών) στα τέλη του 2015 αναμορφώθηκε ο Νόμος Κατσέλη (Νόμος Σταθάκη), o πρώτος Νόμος πυλώνας της στρατηγικής διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τροποιηθηκε στα τέλη του 2015, ο οποίος πρέπει να επανακαλυφθεί καθότι οι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν σημαντικές νέες πρόνοιες του Νόμου, καθώς προστατεύεται όχι μόνο την πρώτη κατοικία (με ελαστικά εισοδηματικά κριτήρια και μέσες αντικειμενικές αξίες κατοικιών) αλλά και γενικότερα το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτηεπεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα ιδιωτικά χρέη (Δημόσιο,Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και τους ιδιώτες) εισάγοντας ως κριτήριο προστασίας του εισοδήματος των νοικοκυριών και επαγγελματιών το διόλου ευκαταφρόνητο στατιστικό επίπεδο των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης. Το επίπεδο των ΕΔΔ δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το εισοδηματικό επίπεδο της φτώχειας. Για μία οικογένεια με ένα παιδί το προστατευμένο εισόδημα είναι 1440 ευρω. Για δύο παιδιά 1720 και προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ ανα τέκνο. Το νοικοκυριό ή ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει τους πιστωτές με τη διαφορά του εισοδήματος του από το επίπεδο ΕΔΔ. Εισοδήματα ως αυτό το επίπεδο είναι προστατευμένα.

Η νομολογία μέχρι στιγμής δικαιώνει τους οφειλέτες και οι δικαστικές αποφάσεις έχουν ελαφρύνει σημαντικά τα βάρη των φυσικών προσώπων με σημαντικές διαγραφές και καταβαλλόμενες δόσεις που προσδιορίζονται με τη διαφορά των εισοδημάτων τους από τις ΕΔΔ."

- Παράλληλα προχωράμε τη δημιουργία ενός δικτύου ενημέρωσης και υποστήριξης των δανειοληπτών, με τη δημιουργία 120 Γραφείων σε όλη τη χώρα που θα διασπείρουν τις πρόνοιες του ανωτέρω πλαισίου και θα καθοδηγήσουν τους οφειλέτες στην κατεύθυνση της παροχής εμπεριστατωμένων συμβουλών για τις λύσεις και τις δυνατότητες που το πλαίσιο τους παρέχει, γεγονός που αποτελεί στοιχείο του κοινωνικού προγράμματος της κυβέρνησης. Στα Γραφεία αυτά η ποιότητα των Υπηρεσίων δεν θα θυμίζει το πνεύμα αντιμετώπισης του κοινού από Δημοσίους Υπαλλήλους.

- Τέλος, το προσεχές διάστημα, θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη δημιουργία ενός Γραφείου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, μιάς ανεξάρτητης Αρχής που θα παρέχει ανοικτά αξιολόγηση σε όσους ο Τειρεσίας πιθανώς αδικεί, ένα Δημόσιο όργανο που θα διαμορφώσει μια διαφανη και αντικειμενική αξιολόγηση και ενδέχεται να βάλει ένα τέλος στον χρηματοοικονομικό αποκλεισμό επιχειρήσεων, επαγγελματιών και νοικοκυριών.

- Θα επεκτείνουμε τις πρόνοιες και το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου της νομικής βοήθειας προς τους οικονομικά ασθενείς και ιδίως τους υπερχρεωμένους τινές. Για τη δωρεάν νομική συνδρομή, θα διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και εξωδικαστικά, όπως εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό ΔΑΔ στο ΚΥΣΚΟΙΠ. Ένας πολίτης με χαμηλά εισοδήματα, οικονομική αδυναμία ή ανήκων σε ευπαθείς ομάδες έχει ήδη τη δυνατότητα δωρέαν δικηγόρου (δωρεάν νομικής συνδρομής) χρηματοδοτούμενου από το ΥΔΔΑΔ".

Ο κ. Μαστοράκης, απάντησε στις ερωτήσεις παρευρισκομένων και παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα τόσο για την εφαρμογή του νόμου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, όσο και για τον βελτιωμένο νόμο Κατσέλη (Σταθάκη).



Αποστολή με E-mail Εκτύπωση












Πελοπόννησος
 
 





Τελευταία [10:48:58]