Τρίτη 17 Ιουλίου 14:50      20°-32° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή του ΔήμουΣτην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 25η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
 1. Άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Πατρέων κατά της υπ' αριθ. Α1025/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβουλος)

2- 4η Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2017 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

3- Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου, της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία συντήρηση και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, C.P.V.: 50000000-5 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

4- 1) Ακύρωση της υπ' αριθ. 515/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 2) Σύνταξη όρων διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Πλατείες: Βασ. Γεωργίου Α΄, Ομονοίας, Τριών Συμμάχων, Πλ. Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Υψηλών Αλωνίων και Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ. Όλγας) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

5- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διαδικασίας ανάθεσης και σύνταξη των όρων του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική διερεύνηση ευστάθειας πρανούς σε τμήμα της οδού Αχαικής Συμπολιτείας στην περιοχή Ζαβλανίου του Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 13.958,94 € (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

6- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διαδικασίας ανάθεσης, σύνταξη των όρων του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 57.276,53 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 43.000,00 € με ΦΠΑ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

7- Ανατροπή Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Β/516) για το έργο: «Εργασίες Βελτίωσης προς αύξηση χωρητικότητας του χώρου Υγειονομικής Ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων), υποέργο 1: Κατασκευή ΒΔ Τεχνητού Αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

8- Καταβολή εξόδων κηδείας στην κα Θαλασσινού Δήμητρα του Κωνσταντίνου, σύζυγο του θανόντα δημοτικού υπαλληλου Νικολάου Σταύρου του Σπυρίδωνα και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

9- Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Αναστόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 53.887,30 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού Ερυμ.=251,34τ.μ. ιδιοκτησίας κ. Ευάγγελου Πολυδώρου επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου-δρόμου της οδού Αλεξ. Παπάγου μεταξύ των Ο.Τ. 1931 και Ο.Τ. 1933 στην περιοχή 'Εγλυκάδα' (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.531,32 € (προκαταβολή) εκ του συνολικού ποσού των 47.531,32 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Σοφίας Μανωλοπούλου, Ευδοξία-Ανδριάνα Μάρκοβιτς και Σπύρου Νάκου βάσει της υπ' αριθ. 34/2000 διορθωτικής πράξης επί της υπ' αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής των περιοχών ΄΄Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.864,33 € (προκαταβολή) εκ του συνολικού ποσού των 21.864,33 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Βασιλείου και Σταύρου Μιχαλόπουλου μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/02 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές ΄΄Ιτιές-Λεύκα΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.839,68 € (προκαταβολή) εκ του συνολικού ποσού των 20.839,68 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεωργίου και Μαρίας Σπυροπούλου (επικαρπωτές) σύμφωνα με το υπ' αριθ. 35.387/29-9-2006 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οικοπέδου της συμβ/φου Πατρών κας Αθηνάς Ραβαζούλα και την υπ' αριθ. 46/06 Διορθωτική Πράξη επί της υπ' αριθ. 7/97 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 303,80 € (245 €+24% ΦΠΑ), επ' ονόματι της κας Ευσταθίας Θεοδωροπούλου ως αποζημίωσή της για επίδοση εγγράφου σε επτά (7) αποδέκτες (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.579,80 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού των Δ/νσεων: α) Προγραμματισμού και Πληροφορικής, β) Διοικητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, ε) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στ) Τοπικής Οικονομίας, ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η) Υπηρεσίες Δημάρχου, για τον Αύγουστο του 2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Πίστωση ποσού 120,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τμήμα Κοινητηρίων για τον Αύγουστο 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής )
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για οδοιπρικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Αυγούστου 2107 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00 € για οδοιπορικά Υπαλλήλου Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς για τον Αύγουστο 2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Πατρέων-ΔΕΥΑΠ για την ανακατασκευή της οδού Αγ. Ανδρέου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:50:16]