Παρασκευή 20 Ιουλίου 23:00      19°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη: Ενημέρωση από Πελετίδη για το τρένο και... κυνήγι θησαυρού!

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη: Ενημέρωση από Πελετίδη για το τρένο και... κυνήγι θησαυρού!Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουλίου στις 16:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο Λαδόπουλου με σημαντικότερο θέμα την ενημέρωση του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τη διέλευση της Σιδηροδρομικής γραμμής, αλλά και την χορήγηση άδειας εκσκαφή πεζοδρομίου για να βρεθεί... χαμένος θησαυρός στο Σαραβάλι.

Αναλυτικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:
1. Ενημέρωση από το κ. Δήμαρχο, σχετικά με τη διέλευση της Σιδηροδρομικής Γραμμής.
2. Τροποποίηση- συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 3492/Β΄/31.12.2012) και (ΦΕΚ 46/15.1.2014/τ.Β) για την σύσταση σαράντα (40 ) θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
3. Μεταφορά παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας και του Δασαρχείου Πατρών (σχετική η αριθ. 107/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
4. Έγκριση τοποθέτησης προσωρινής μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ, στον κοινόχρηστο χώρο στην συμβολή των οδών Άστιγγος και Μαινάλου, στην περιοχή Γούβας, στα πλαίσια της εκτελούμενης εργολαβίας με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβας» (σχετική η αριθ. 112/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: X. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
5. Χορήγηση άδειας εκσκαφής ενός (1) τετραγωνικού μέτρου στην οδό Κρεστένων, περιοχή Σαραβαλίου, για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού (σχετική η αριθ. 113/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
6. Προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Αμμοχώστου (σχετική η αριθ. 114/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
7. Κατάργηση της εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευσης οχημάτων, επί τμήματος της οδού Σολωμού (σχετική η αριθ. 115/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
8. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ κ.λ.π., επί της οδού Κω αριθ. 13 (σχετική η αριθ. 116/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
9. Έγκριση σημειακής τροποποίησης προσαρμογής της ρυμοτομίας του σχεδίου Πόλεως Πατρών, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, στα Ο.Τ. 883, 1037 και Ο.Τ. 1040 (σχετική η αριθ. 110/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
10. Σημειακή τροποποίηση, στο Ο.Τ.1972, του Σχεδίου Πόλεως Πατρών περιοχής 2ης Ανατ/μεσημβρινής φάσης επέκτασης, με: αναγνώριση της οδού Λοχαγού Άγγελου Φωτοπούλου ως δρόμου του σχεδίου πόλης, την διαίρεση του Ο.Τ. 1972 σε δύο Ο.Τ. το Ο.Τ.1972 και το Ο.Τ. 1972α, την κατάργηση του Ο.Τ./Κ.Χ.1973, καθώς και την προσαρμογή της ρυμοτομίας, στα έργα κατασκευής της οδού Κων/νου Τσάτσου (χείμαρρος Διακονιάρης) (σχετική η αριθ. 111/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
11. Έκθεση Β΄ τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθμ. 514/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Πατρέων - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Μεσσάτιδας του Δ. Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
14. Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου- πρώην Αρσακείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
15. Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του κτιρίου, επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
16. Ακύρωση της αριθμ. 176/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση οριστικής μελέτης και προϋπολογισμού 1ου υποέργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» κ.λπ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
17. Διαχωρισμός σε υποέργα του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
18. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης οδού Βότση, της Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 36.236,72€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
19. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων, σε επιλεγμένες θέσεις, εντός των ορίων του (2014)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 64.852,24€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
20. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης οδού Σταυρακίου, στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού- Καμινίων του Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 104.920,14€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
21. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 454.598,83€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντες).
22. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση της προμήθειας των υπολειπόμενων οικοδομικών υλικών (Ομάδα Α'), για τις ΔΕ πρώην Δήμου Πατρέων και Δήμου Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
23. Λήψη απόφασης, περί διερεύνησης ανταλλαγής ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), μεταξύ του Δήμου Πατρέων και δικαιούχων αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας με πράξη εφαρμογής και ορισμός των δύο μελών της κάθε επιτροπής εκτίμησης (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής Ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος- μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014- 2010» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
25. Λήψη απόφασης, περί διαθεσιμότητας και επάρκειας προσωπικού, για την οικονομική, τεχνική και διοικητική διαχείριση στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής Ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Έγκριση παράτασης παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης του χώρου πρώην Camping του Ε.Ο.Τ. της Αγυιάς στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη δημιουργική απασχόληση παιδιών» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
27. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων, για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
28. Έγκριση της αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας, Νομού Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
29. Έγκριση της αριθμ. 30/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος).
30. Αποδοχή χρηματοδότησης - πράξης ένταξης, για Εργασίες Βελτίωσης χωρητικότητας, για ταφή αποβλήτων (ΧΥΤΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Περιφράξεις οδών, κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση- αντιστήριξη τμήματος οδού, στον οικισμό Πλατανίου, με συρματοκιβώτια» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015), στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
34. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός), του έργου «Διανοίξεις οδών (2013)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
35. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ - Αγ. Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματα της (Πουκεβίλ - Γκότση & Νόρμαν - Αγ. Σοφίας)», (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
36. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
37. Αναβολή (Διακοπή) έγκρισης πρωτοκόλλου, προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική στέρηση» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
38. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
39. Εξέταση ενστάσεως του κ Δημόπουλου Ιωάννη που αφορά στην επιβολή προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές επί πεζοδρομίου στην οδό Δημοκρατίας αρ. 138 στην Οβρυά Πατρών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
40. Ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00€ με ΦΠΑ, για την προμήθεια της ταινίας που παρουσιάζει την πορεία κατά της Ανεργίας, από την Πάτρα στην Αθήνα (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
42. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών (2013)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
43. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών α) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων και β) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
44. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής, για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, κατεψυγμένων ψαριών-λαχανικών & ελαιόλαδου, για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
45. Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του, ως μέλους, στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας, ανά ζώο ή προϊόν, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
46. Ορισμός Διαχειριστή - Ταμία και Γραμματέα έτους 2017, για το Κληροδότημα «Μεϊντάνη» (προφορική εισήγηση Δημάρχου).
47. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Α΄ Κοιμητήριο και παραχώρηση νέου χώρου σε άλλο τομέα» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
48. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Αθανασόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
49. Διόρθωση - Μερική διαγραφή ποσού τέλους και αντίστοιχου προστίμου (Σ. Αραπάκος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
50. Διαγραφή οφειλής (Σ. Βαγενά) μηνός Ιουνίου 2017, της κας Βαγενά Σταυρούλας, ενοικιάστριας περιπτέρου, επί της οδού Κορίνθου και Αγίου Νικολάου, από χρηματικούς καταλόγους, λόγω διακοπής εργασιών την 2/06/2017 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
51. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ζ. Γαλανόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
52. Διαγραφή οφειλής (Θ. Γεωργακόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
53. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Γκέκας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
54. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Μαρκόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
55. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Μητρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
56. Διαγραφή οφειλής (Α. Μοσχονάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
57. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση («Ο Πρωτόκλητος - Άγιος Ανδρέας») (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
58. Διαγραφή χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (ποσού 71.370,50€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
59. Διαγραφή χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (ποσού 25.766,50€) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
60. Διαγραφή χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (ποσού 51.170,00€) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
61. Διαγραφή χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (ποσού 7.390,00€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
62. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ν. Αθανασίου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
63. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στους κατοίκους των περιοχών Ξερόλακας και Βιολογικού Καθαρισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
64. α) Διαγραφή και β) Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος («ΠΑΡ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ - ΠΑΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.») (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
65. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ε. Πολύβιος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
66. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γ. Τσαπικούνης) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
67. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Χ. Τσεκούρας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:00:08]