Δευτέρα 25 Ιουνίου 10:43      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Προς επανεξέταση οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ

Προς επανεξέταση οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑΣε επανεξέταση και επανέλεγχο των εκπτώσεων κατά 50% από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που θα χορηγηθούν φέτος σε όσους φορολογούμενους έχουν δηλώσει πολύ χαμηλά εισοδήματα για το έτος 2016 καθώς επίσης και των απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α που θα χορηγηθούν σε τρίτεκνους και πολύτεκνους με χαμηλά εισοδήματα έτους 2016 θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Φεβρουάριο του 2018, διασταυρώνοντας εξονυχιστικά τα δεδομένα των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται φέτος. Οι επανέλεγχοι θα γίνουν συνολικά στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 1,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.
Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν μεταβολές στα στοιχεία για τα εισοδήματα των φορολογουμένων οι οποίες θα θέτουν εκτός προϋποθέσεων απαλλαγής (εκτός εισοδηματικών ορίων) φορολογούμενους που έλαβαν τις συγκεκριμένες απαλλαγές, αυτές θα ακυρώνονται και θα εκδίδονται νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες οι φορολογούμενοι θα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρα τα ποσά του φόρου.
Συγκεκριμένα, στο νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, περιελήφθη διάταξη (παράγραφος 2 του άρθρου 13) με την οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2017, οι εκπτώσεις που θα χορηγηθούν με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού θα επανεξεταστούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για το έτος αυτό. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να οδηγήσουν σε αναδρομική ανάκληση αποφάσεων χορήγησης εκπτώσεων και απαλλαγών κυρίως σε βάρος όσων φορολογουμένων θα έχουν καταφέρει να λάβουν τις απαλλαγές υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μετά την 21η Ιουλίου 2017 (σήμερα), που λήγει η προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων.
Οι περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που θα επανεξεταστούν αφορούν, ειδικότερα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Τους δικαιούχους απαλλαγής από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε ένας από τους οποίους πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
2) Τις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, στις οποίες χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:43:28]