Κυριακή 24 Ιουνίου 19:36      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μειώθηκε το όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών κατά 1,1 δισ. ευρώ

Μειώθηκε το όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών κατά 1,1 δισ. ευρώMειώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 40,5 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα ττης Ελλάδος, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:36:34]