Κυριακή 20 Μαΐου 22:25      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Καμπανάκι για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών - Δραματική μείωση του προϋπολογισμού

Καμπανάκι για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών - Δραματική μείωση του προϋπολογισμούΕκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απευθύνει η Σύγκλητος που διαπιστώνει ότι η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος καθιστά την καθημερινή λειτουργία του οριακά δυνατή.
Η Σύγκλητος του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θεωρεί ότι με τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού και των δημοσίων επενδύσεων του Πανεπιστημίου, η Πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος που ενδεικτικά απορρέουν από:
την ένταξη του καταργηθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο και την υποχρέωση για ισότιμη αντιμετώπιση όλων των φοιτητών του και διασφάλιση υλικοτεχνικών υποδομών και φοιτητικής μέριμνας (στέγασης, σίτισης)
τη γεωγραφική θέση και το μέγεθος της Πανεπιστημιούπολης με τις επιτακτικές ανάγκες για συντήρηση και ασφάλεια
την έλλειψη άλλων πηγών εσόδων από δωρεές, χορηγίες κλπ
Η Σύγκλητος απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου και την προστασία της απρόσκοπτης και ομαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Πάτρα και στο Αγρίνιο.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:25:56]