Δευτέρα 25 Ιουνίου 03:29      16°-26° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Ημερίδα για την κυκλική οικονομία

Πάτρα:Ημερίδα για την κυκλική οικονομίαΗΜΕΡΙΔΑΤο Αειφόρο, «Πράσινο» Πανεπιστήμιο
με την στήριξη του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Wastevalor,
και της νεόδμητης Ερευνητικής Υποδομής ευρείας κλίμακας Invalor,
διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:
Circular economy and valorization/recycling: a potential way to reduce dependence on raw
material and energy
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016
17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
16:30 - 17:00 Προσέλευση - Εγγραφές
17:00 - 17:30 Κυκλική οικονομία
17:00 - 17:10 Κυκλική οικονομία - Βασικές αρχές
Γ. Αγγελόπουλος, Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής
Μέριμνας & Υποδομών, Ενέργειας & Αειφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών
17:10 - 17:20 Σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής ένωσης για κυκλική οικονομία
Ν. Μαραζιώτη, Βιολόγος, Χημικός Μηχανικός PhD
17:20 - 17:30 Total economic evaluation - CO2 emissions
Δ. Σκούρας, Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Κοσμήτορας της Σχολής Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
17:30 - 17:50 Υδάτινο φυσικό περιβάλλον
17:30 - 17:40 Τεχνικές βελτιώσεις για την παράλληλη μείωση του κόστους παραγωγής και των απορρίψεων
μικρής αξίας ψαριών στις Ελληνικές λιμνοθάλασσες
Κ. Κουτσικόπουλος, Καθηγητής Τμ. Βιολογίας, Κοσμήτορας Π.Π
17:40 - 17:50 "Πλαστική" κυκλική οικονομία
Γ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Π.Π
17:50 - 18:00 Διάλειμμα για καφέ
18:00 - 18:40 Βιομηχανικές διεργασίες
18:00 - 18:10 Αξιοποίηση αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων για ανάκτηση συστατικών υψηλής προστιθέμενης
αξίας
Δ. Μαντζαβίνος, Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών Π.Π
18:10 - 18:20 Απομόνωση και εμπλουτισμός φαινολικών ενώσεων από την αξιοποίηση
αγροτοβιομηχανικών παραπροϊόντων με φυσικοχημικές μεθόδους
Χ. Παρασκευά, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών Π.Π
18:20 - 18:30 Προστιθέμενη αξία στα υγρά απόβλητα
Δ. Βαγενάς, Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών, Μέλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Περιουσίας Π.Π
18:30 - 18:40 Βιοδιυλιστήρια στην αξιοποίηση παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών: Μια
πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας
Ι. Κούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών Π.Π
18:40 - 19:00 Ενέργεια
18:40 - 18:50 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως μοχλός ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες
Φ. Κουτελιέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Π.Π
18:50 - 19:00 Η επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) ως
παράγων αειφορίας του τομέα κατασκευών
Χ. Αλεξανδρίδου, Χημικός ΜηχανικόςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:29:54]