Δευτέρα 21 Μαΐου 02:39      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Νέες εγκαταστάσεις για άτομα με νοητική στέρηση - Τι απαντά ο σύλλογος γονέων των παιδιών της "Μέριμνας"

Νέες εγκαταστάσεις για άτομα με νοητική στέρηση - Τι απαντά ο σύλλογος γονέων των παιδιών της "Μέριμνας"Την απόφασή του για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 τριών νέων Δομών, μεταξύ των οποίων και η ανέγερση Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) και δύο στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Πάτρα, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας.
Το Έργο αυτό θα ανεγερθεί σε οικόπεδο του Συλλόγου Γονέων, τη λειτουργία του όμως θα αναλάβει, ως φορέας λειτουργίας, μετά την ολοκλήρωσή του το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».
Η ανάγκη αποσυμφόρησης των εκατόν τριάντα εκπαιδευομένων του ΜΕΡΙΜΝΑ αλλά και οι συνεχώς αυξανόμενες αιτήσεις για εισαγωγές είχαν τεθεί έγκαιρα υπ΄ όψη του κ. Περιφερειάρχη, τόσο από τους γονείς όσο και από τις Διοικήσεις του ΜΕΡΙΜΝΑ, κάτι πού έγινε άμεσα αντιληπτό και τέθηκε ως σκοπός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η δημιουργία αυτών των Δομών.
Η αναγνώριση του προβλήματος αλλά και η βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΜΕΡΙΜΝΑ και των Γονέων για την επίλυσή του, καθώς και η ανάληψη της σύνταξης του Φακέλου και της υλοποίησης του Έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας οδήγησαν σε μια άριστη συνεργασία, το αποτέλεσμα της οποίας επικυρώθηκε με την απόφαση του Περιφερειάρχη για την ένταξη στο ΕΣΠΑ.
Το Έργο αυτό (Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας και δύο στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) αλλά και τα άλλα δύο, που ανακοινώθηκαν για την Αιτωλοακαρνανία, καθώς επίσης και τα ήδη υλοποιηθέντα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, μας δημιουργούν αισθήματα ασφάλειας για το αύριο των παιδιών μας μετά την φροντίδα τους από εμάς, τους γονείς.
Τα Έργα αυτά είναι για εμάς, που έχουμε παιδιά με νοητική υστέρηση, σκοπός της ζωής μας και όσα έχουν λειτουργήσει με την παρουσία των γονέων έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν επιτυχημένα.
Στο ΚΔ-ΗΦ θα ενταχθούν σαράντα επτά ΑμεΑ και στις ΣΥΔ δέκα τέσσερα. Θα λειτουργήσουν δε ευθύς μετά την παράδοση του Έργου, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και της γνώσης τόσο του προσωπικού όσο και της Διοίκησης του ΜΕΡΙΜΝΑ.
Εκφράζουμε προς τα θεσμικά αλλά και υπηρεσιακά πρόσωπα την ικανοποίησή μας για την συναντίληψη, την ενεργό διάθεση και ικανότητα άμεσης επίλυσης των δυσχερειών που ανέκυψαν.
Δίνουμε τα συγχαρητήριά μας σε όσους κατανόησαν την ανάγκη, αποφάσισαν για την λύση και εργάστηκαν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:39:40]