Παρασκευή 22 Ιουνίου 05:03      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Επιμελητήριο: Προτάσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα INTERREG

Επιμελητήριο: Προτάσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα INTERREGΤη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ως επικεφαλής ή συνδεδεμένου εταίρου σε πλήθος προτάσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020 INTERREG, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, που συνεδρίασε το βράδυ της Δευτέρας.
Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αφορά συνολικά σε 15 προτάσεις έργων, προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ, που έχουν ως αντικείμενο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης των εξαγωγών, την έρευνα και την καινοτομία, τον αγροδιατροφικό τομέα, την κατάρτιση και την απασχόληση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στο πεδίο των εξαγωγών, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι το αντικείμενου που αφορά τις περισσότερες προτάσεις του Επιμελητηρίου για ένταξη στο Interreg. Συγκεκριμένα, προτείνονται δράσεις για την υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, ειδικά στον τομέα των αγρο-διατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω κοινών ενεργειών μάρκετινγκ, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές σε τρίτες χώρες.
Επίσης, σε συνεργασία με άλλους φορείς, προτείνεται μια δράση για την υποστήριξη εταιρειών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, προώθησης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και αποθήκευσης, κατάρτισης του προσωπικού τους καθώς και υποστήριξη της πρόσβασης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
Στο πλαίσιο του έργου «The WINE Synergy», το Επιμελητήριο προωθεί μια καινοτόμο διοικητική υποδομή, για οινοποιεία περιοχών της Μεσογείου, με σκοπό την αύξηση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.
Ενα άλλο προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση δύο θερμοκοιτίδων στην Πάτρα και στο Μπάρι της Ιταλίας, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου FOODING και οι οποίες έχουν ως βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα γενικότερα για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου, έχουν λάβει υπόψη τους και το αντικείμενο της κατάρτισης και της απασχόλησης, ως ενέργεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα κατατεθεί πρόταση στο Interreg, για την υιοθέτηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου που θα προωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, πλατφόρμες τηλεργασίας/εύρεσης εργασίας και πλατφόρμες Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ενα ακόμα ξεχωριστό κεφάλαιο των προτάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αποτελούν οι δράσεις με πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο. Μάλιστα, το Καρναβάλι αποτελεί κεντρικό πυλώνα μιας ενδιαφέρουσας πρότασης που προβλέπει την ανάπτυξη Κέντρου Δημιουργικής Βιομηχανίας στα παλαιά δημοτικά σφαγεία Πατρών (Πολιτεία). Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν και σχετικά κέντρα δημιουργικής βιομηχανίας στο Μπάρι και στο Πουτινιάνο. Στο πεδίο του Τουρισμού, προτείνονται και μια σειρά από συντονισμένες προσπάθειες, μέτρα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων και την επιβίωση πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων.
Η προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, είναι ένας ακόμα κεντρικός στόχος των προτάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πρόγραμμα Interreg. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη ενός κοινού οικοσυστήματος μεταφοράς καινοτομίας και τεχνογνωσίας, στα πρότυπα της διεθνούς έκθεσης PATRAS IQ, μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
Ενα άλλο έργο στοχεύει στην δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού αριστείας με τα τριτοβάθμια ιδρύματα, στο πεδίο της δημιουργικής βιομηχανίας και της αναδυόμενης τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας.
Μια ακόμα δράση στοχεύει στην ανάπτυξη start - up επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα, ενώ υπάρχει και μια δράση που αφορά την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Επιταλίου, την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του και τη δικτύωσή του με αντίστοιχα αεροδρόμια της Ευρώπης.
Τέλος, η «βεντάλια» των προτάσεων του Επιμελητηρίου συμπληρώνεται με μια δράση που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στον άξονα της καινοτομίας, με την διαμόρφωση ενός χώρου στον οποίο θα υποστηριχθεί η επιτυχημένη ανάπτυξη επιχειρήσεων σε υποστηρικτικό περιβάλλον που δημιουργεί απασχόληση.


Σωτήρης Παπανδρέου

*από την έντυπη έκδοσηΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:03:40]